ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hurda satışı yapılacaktır

ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Anamur Belediyesine ait tahmini 41.000 kg. hurda parçanın (40.000kg demir hurda, 1.000kg plastik hurda) ihale yoluyla satışı işi.
İşin Yapılacağı Yer
:
Anamur/Mersin
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI


ANAMUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Anamur Belediyesine ait tahmini 41.000 kg. hurda parçanın (40.000 kg demir hurda, 1.000kg plastik hurda) ihale yoluyla satışı yapılacaktır.
  2. Satışı yapılacak hurdaların ihalesi 25.02.2019 Salı günü saat 11:00'da Anamur Belediyesi Ar-Ge toplantı odasında yapılacaktır.
  3. Satışı yapılacak hurdaların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi c) bendi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.
  4. İhale dokümanı ve ekleri, Anamur Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Servisi adresinde 08:00-17:00 saatleri arasında görülebilir ve 30,00TL (otuztürklirası) ücret karşılığı temin edilebilir.
  5. İhaleye katılmak için isteklilerde aşağıda belirtilen belgeler aranır.

A)Şirketlerden:
1-imza sirküleri (noterden)
2-Ticaret ve Sanayi Odası belgesi (ihale yılına ait olacaktır)
3-Geçici teminat belgesi
4-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekâletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi.
5- İhaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları "Borcu yoktur" yazısı.
6-Vergi dairesinden alınmış’’ vergi borcu yoktur ‘’yazısı
7-SGK ‘dan borcu olmadığına dair belge
8- Ciddiyet Parası
B)Şahıslardan:
1- İmza sirküleri (noterden)
2-Nüfus cüzdanı sureti
3-İkametgâh Belgesi
4-Geçici Teminat belgesi
5-Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onayı vekâletname ile vekilin noter onayı imza beyannamesi.
6- ihaleye katılacakların Anamur Belediyesinden almış oldukları "Borcu yoktur" yazısı.
7- Vergi dairesinden alınmış ‘’vergi borcu yoktur’’ yazısı
8- Ciddiyet Parası

  1. Satışı yapılacak hurdanın muhammen bedeli 61.410,00TL+KDV’dir. (Altmışbirbindörtyüzontürklirası)

  1. Geçici teminat bedeli muhammen bedelin %3’ü oranındaki 1.842,30 TL.(Binsekizyüzkırkikitürklirasıotuzkuruş)’dır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR