TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Hurda polietilen, polipropilen çuval ve hurda bigbag torba satılacaktır

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00978275
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

İSTİKBAL 10.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Şube Müdürlüğümüz ve bağlı işyerlerinde bulunan yaklaşık 87.066 Kg. Hurda Polietilen, 14.911 Kg. Hurda Polipropilen Çuval ve 195Kg. Bigbag Torbası satışı işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.04.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
TMO Eskişehir Şube Müdürlüğü
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ ESKİŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI İŞYERLERİNDE BULUNAN HURDA POLİETİLEN, HURDA POLİPROBİLEN ÇUVAL VE HURDA BİGBAG TORBASI SATIŞI

1- İdarenin

a. Adı :Toprak Mahsulleri Ofisi Eskişehir Şube Müdürlüğü
b. Adresi :Osmangazi Mah. Basınşehitleri Cad. No:156/B
Odunpazarı-ESKİŞEHİR
c. Telefon No :0 (222) 225 58 34 – 225 56 26
d. Faks No :0 (222) 225 59 31
e. Elektronik Posta adresi :eskisehir.destek@tmo.gov.tr

2-İhale Konusu İşin Niteliği
Türü ve Miktarı :Şube Müdürlüğümüz ve bağlı işyerlerinde bulunan yaklaşık 87.066 Kg. Hurda Polietilen, 14.911 Kg. Hurda Polipropilen Çuval ve 195Kg. Bigbag Torbası satışı işi.
Teslim Yeri :Söz konusu hurda malzemeler Eskişehir, Alpu, Beylikova, Çifteler, Sivrihisar, Günyüzü, Kütahya ve Altıntaş depolarında olup, teslimat bu işyerlerinde yapılacaktır.
Muhammen Bedel :Hurda Polietilen için 2.10 TL/Kg.
Hurda Polipropilen Çuval için 1.05 TL/Kg.
Hurda Silobag Torbası için 1.05 TL/Kg. ‘dir
3-İhalenin

a. İhalenin Yapılacağı Yer :TMO Eskişehir Şube Müdürlüğü
b. Tarih ve Saati :29.04.2019 Pazartesi günü saat 10:00

4-İhale :TMO İhale Yönetmeliğinin 22.4 Maddesinde belirtilen “Kapalı Zarfla Teklif Alma Yöntemi” ne göre yapılacaktır. İhale yapılamaması durumunda 02.05.2019 tarih Pazartesi günü saat 10:00 da aynı yerde tekrar yapılacaktır.
5- Satışa ait şartname Eskişehir Şube Müdürlüğünden temin edilebilir. Şartname bedeli KDV dahil 50,00TL’dir.
6- İhaleye Girebilme Şartları
6.1- İsteklinin nüfus cüzdan fotokopisi.
6.1-a) Şahıs adına vekâleten iştirak ediliyorsa isteklinin ve vekilin nüfus cüzdan fotokopisi.
b) Firma adına iştirak ediliyorsa katılımcının nüfus cüzdan fotokopisi.
6.2- İsteklinin noterden son altı ay içinde alınmış imza sirküleri.
6.2-a) Şahıs adına vekâleten iştirak ediliyorsa vekilin son altı ay içinde alınmış noter onaylı imza sirküsü.
b) Firma adına iştirak ediliyorsa katılımcının son altı ay içinde alınmış noter onaylı imza sirküsü.
6.3- Firma veya şahıs adına katılanların firmayı veya şahsı temsil ve imzaya yetkili olduklarını gösterir belge.
6.4- İhale dokümanı satın alındığına dair belge.
6.5- Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
6.6- Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon ve faks numaraları yazılı olarak bildirilecek.
7- Geçici Teminat : Bu iş için geçici teminat tutarı 6.000,00 (Altıbin) TL’dir.
Geçici teminat; Banka teminat mektubu olabileceği gibi Şube Müdürlüğümüz Muhasebe Servisine veya Şube Müdürlüğümüz banka hesabına nakit olarak yatırılabilir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi durumunda en az 60 gün süreli olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Devlet İhale Genelgesinde yer alan bankaların birinden alınmış olacaktır.
8- Kesin Teminat : İhale bedelinin % 6’ sı olacaktır. Kesin teminat nakit olarak verilmesi durumunda iş bitiminde iade edilecektir. Kesin teminatın banka mektubu şeklinde verilmesi durumunda teminat mektubunun süresi en az 1 yıl olacaktır.
9- TMO 2886 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR