ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Hurda malzeme satışı yapılacaktır

ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Büyükada 125. Yıl Ortaokulu ve Adalar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün yıkımından ortaya çıkacak hurda malzeme
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.01.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İSTANBUL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ANADOLU YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARTAL EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN SATILIK MENKUL MALLAR

Sıra No Dosya No Niteliği ve Tahmini Miktarı Menkulun Bulunduğu Yer Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale saati Diğer Özellikler
1 553-7973 Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Büyükada 125. Yıl Ortaokulu ve Adalar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün yıkımından ortaya çıkacak hurda malzeme Adalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Büyükada 125. Yıl Ortaokulu ve Adalar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 160.000,00 32.000,00 28.01.2020 11:00 Şartnamede belirtilmiştir.
2 553-7409-7924 Zeytinburnu Kaymakamlığı Veliefendi İlkokulu Müdürlüğünde bulunan fuel-oil yakıtı ile Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine ait 2 adet Yakıt tankı içinde bulunan toplam tahmini 47 ton fuel-oil Zeytinburnu Kaymakamlığı Veliefendi İlkokulu Müdürlüğünde bulunan fuel-oil yakıtı ile Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi 66.500,00 19.950,00 28.01.2020 11:20 Şartnamede belirtilmiştir.
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen araçların satışı, hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ankara Cad. Hükümet Konağı Sk No:11 Kat: 1 Cağaloğlu, Fatih/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. 2-İhaleler, Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kartal Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca İhale Salonunda yapılacaktır. 3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; A) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilebilecek değerler: 1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, 3) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) Türk Parası olarak yatırılacak geçici teminatlar Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Mal Müdürlüğü veznelerine yatırılması, Teminat mektuplarının (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) ve senetlerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenmesi gerekmektedir. B) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, C) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, D) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nufüs cüzdan süreti ile ikametgah belgelerini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi, Kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi; ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına başvurarak belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. 4- Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek vergiler ile Karar Pulu bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. alıcıya aittir. İhaleye katılanlar bu oranları görmiş ve bu KDV oranına göre teklif vermiş sayılacaktır. 5-İhalelere ait Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde İhale Servisinde görülebilir. Arttırmaya girenler, satılığa çıkarılan araçları ilanda belirtilen yerlerde hali hazır durumu ile görmüş ve ona göre fiyat teklif etmiş sayılacaklardır. 6. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 7- Posta ile yapılacak müraacatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postadaki meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 8- İhale ilanı https://istanbul.csb.gov.tr adresinden görülebilir. 9-1. sıradaki ihaleye iştirak edeceklerin ayrıca Bazı tehlikesiz atıkların Geri Kazanımı Tebliği gereğince lisans belgelerine sahip olmaları ve bir örneğini ihale saatine kadar İhale Servisine teslim etmeleri gerekmektedir. İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR