İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Zeytinlik ve tarla satış ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00526122
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 10.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
19.01.2017 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış
HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 19.01.2017 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,

727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,

728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,

Candarlı Mahallesi : 133 sayılı parselde kayıtlı 1.592,00 m2 çayırlık vasfındaki taşınmaz,

Dırazali Mahallesi : 149 sayılı parselde kayıtlı 5.225,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,

343 sayılı parselde kayıtlı 9.500,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,

Çampınar Mahallesi : 174 sayılı parselde kayıtlı 10.700,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,

Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmaz,

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi : 37 ada 124 sayılı parselde kayıtlı 303,97 m2 arsa vasfındaki taşınmaz,

Elbeyli/Yeni Mahalle : 3900 parselde kayıtlı 137,68 m2 arsa vasfındaki taşınmaz,

3901 parselde kayıtlı 212,94 m2 arsa vasfındaki taşınmaz,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 35.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.050,00 TL’dir. 727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 30.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 900,00 TL’dir. 728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 40.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.200,00 TL’dir.

Candarlı Mahallesi : 133 sayılı parselde kayıtlı 1.592,00 m2 çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 91.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.745,00 TL’dir.

Dırazali Mahallesi : 149 sayılı parselde kayıtlı 5.225,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 180.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 5.400,00 TL’dir. 343 sayılı parselde kayıtlı 9.500,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 180.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 5.400,00 TL’dir.

Çampınar Mahallesi : 174 sayılı parselde kayıtlı 10.700,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 180.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 5.400,00 TL’dir.

Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 27.500,00 TL olup %3 geçici teminatı 825,00 TL’dir.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi : 37 ada 124 sayılı parselde kayıtlı 303,97 m2 arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 10.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 300,00 TL’dir.

Elbeyli/Yeni Mahalle : 3900 parselde kayıtlı 137,68 m2 arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 10.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 300,00 TL’dir.

3901 parselde kayıtlı 212,94 m2 arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 15.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 450,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR