İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Zeytinlik ve tarla satış ihalesi

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00526122
Şehir : Bursa
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 10.01.2017
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Tarihi
:
19.01.2017 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer
:
Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

HATA BİLDİR TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İZNİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

1-Aşağıda Tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen Belediyemize ait taşınmazların 19.01.2017 Perşembe günü saat 15:00’de yapılacak İhaleyle satışları yapılacaktır.

2-Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,

727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,

728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,

Candarlı Mahallesi : 133 sayılı parselde kayıtlı 1.592,00 m2 çayırlık vasfındaki taşınmaz,

Dırazali Mahallesi : 149 sayılı parselde kayıtlı 5.225,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmaz,

343 sayılı parselde kayıtlı 9.500,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,

Çampınar Mahallesi : 174 sayılı parselde kayıtlı 10.700,00 m2 tarla vasfındaki taşınmaz,

Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmaz,

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi : 37 ada 124 sayılı parselde kayıtlı 303,97 m2 arsa vasfındaki taşınmaz,

Elbeyli/Yeni Mahalle : 3900 parselde kayıtlı 137,68 m2 arsa vasfındaki taşınmaz,

3901 parselde kayıtlı 212,94 m2 arsa vasfındaki taşınmaz,

3-İhaleleri 2886 Sayılı Kanunun 45.Maddesine göre açık artırma usulü ile Belediye Hizmet Binası Başkanlık Odasında yapılacaktır.

4-Aydınlar Mahallesi : 726 sayılı parselde kayıtlı 3.461,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 35.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.050,00 TL’dir. 727 sayılı parselde kayıtlı 3.093,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 30.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 900,00 TL’dir. 728 sayılı parselde kayıtlı 4.000,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 40.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.200,00 TL’dir.

Candarlı Mahallesi : 133 sayılı parselde kayıtlı 1.592,00 m2 çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 91.500,00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.745,00 TL’dir.

Dırazali Mahallesi : 149 sayılı parselde kayıtlı 5.225,00 m2 zeytinlik vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 180.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 5.400,00 TL’dir. 343 sayılı parselde kayıtlı 9.500,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 180.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 5.400,00 TL’dir.

Çampınar Mahallesi : 174 sayılı parselde kayıtlı 10.700,00 m2 tarla vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 180.000,00 TL olup % 3 geçici teminatı 5.400,00 TL’dir.

Kutluca Mahallesi : 98 sayılı parselde kayıtlı 937,50 m2 çayırlık vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 27.500,00 TL olup %3 geçici teminatı 825,00 TL’dir.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi : 37 ada 124 sayılı parselde kayıtlı 303,97 m2 arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 10.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 300,00 TL’dir.

Elbeyli/Yeni Mahalle : 3900 parselde kayıtlı 137,68 m2 arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 10.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 300,00 TL’dir.

3901 parselde kayıtlı 212,94 m2 arsa vasfındaki taşınmazın muhammen satış bedeli 15.000,00 TL olup %3 geçici teminatı 450,00 TL’dir.

5-İhalelere katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.

a-Kanuni ikametgâh belgesi ve Nüfus sureti

b-Tebligat için Türkiye’den adres

c-Geçici teminat belgesi. ( Teminat olarak kabul edilecek değerler; tedavüldeki Türk parası,Bankalardan alınacak süresiz teminat mektubu,Devlet tahvili veya Hazine bonosu )

d-İmza Sirküleri.

e-Tüzel kişilerde ticaret ve Sanayi odasından alınmış sicil belgesi ile İhaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin Tüzel kişiliği temini ile yetkili olduklarını gösterir Noterlikçe tasdikli vekaletname.

f-Dernekler için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

6-İhale ile ilgili şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir.

7-Talipli olanların gösterilen gün ve saatte ihaleye iştirak etmeleri duyurulur.

İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR