AFYONKARAHİSAR MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Satılık arsa, traktör, otobüs ve kür merkezi ve kiralık tarla

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00742504
Şehir : Afyonkarahisar / Merkez
Yayınlandığı Gazeteler

KOCATEPE 07.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
KOCATEPE 21.03.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Hazineye ait 4 adet (1.-4. sıra) taşınmazın satış, 1 adet (5.sıra) taşınmazın kiralama ve 8 adet (6-13. sıra) taşınırın satış ihaleleri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.03.2018 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni
İLAN AFYONKARAHİSAR DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

SATIŞA ÇIKARILACAK TAŞINMAZMALLARIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle/Kasaba/Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhalenin Tarihi ve Saati
1 03010111011 Demirçevre Köyü - Arsa - 388 2 22.782,50 21.681,07 Turizm Tesis Alanı 3.686.000,00 368.600,00 21/03/2018 - 09:00
2 03010111025 Demirçevre Köyü - Kür Merkezi Alanı - 442 1 18.478,04 18.478,04 Kür merkezi 2.218.000,00 221.800,00 21/03/2018 - 09:15
2 03010108517 Değirmen Ayvalı Kasabası Kır Arsa K25-d-06-b-3-c 391 25 1.518,54 1.518,54 Konut Alanı ve Yol 41.800,00 8.360,00 21/03/2018 - 09:30
4 03010109395 Sülümenli Kasabası - Arsa K25d-05d-2a 350 1 2.045,62 2.045,62 Konut Alanı 66.000,00 13.200,00 21/03/2018 - 09:45
TARIMSAL AMAÇLI OLARAK KULLANILMAK ÜZERE 5 YIL SÜRE İLE KİRALAMA İŞLEMİ YAPILACAK TAŞINMAZIN
Sıra No Taşınmaz No Mahalle/Kasaba/Köy Mevkii Cinsi Pafta Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Hazine Hissesi (m²) İmar Durumu İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhalenin Tarihi ve Saati
5 03010102505 Salar Kasabası Devekaya Tarla 14 _ 3203 2.016,00 2.016,00 İmarsız 910,00 182,00 21/03/2018 - 10:00
SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇLARIN
Sıra No BULUNDUĞU YER FİİLİ DURUMU YAKIT CİNSİ MODEL YILI CİNSİ MARKASI TİPİ PLAKASI Tahmin Edilen Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhalenin Tarihi ve Saati
6 Afyonkarahisar Defterdarlığı Hizmet Binası Bahçesi Tamirle kullanılabilir Dizel 1980 TRAKTÖR FIAT 480 03EZ317 12.500,00 2.500,00 21/03/2018 - 10:15
7 Afyonkarahisar Defterdarlığı Hizmet Binası Bahçesi Tamirle kullanılabilir Dizel 2001 OTOBÜS IVECO M23 S9 03FV248 6.000,00 1.200,00 21/03/2018 - 10:30
8 Afyonkarahisar Defterdarlığı Hizmet Binası Bahçesi Tamirle kullanılabilir Dizel 1987 TRAKTÖR MASSEY FERGUSON MF265 03KD240 14.250,00 2.850,00 21/03/2018 - 10:45
9 Afyonkarahisar Defterdarlığı Hizmet Binası Bahçesi Tamirle kullanılabilir Dizel 1965 TRAKTÖR FORD 2000 03NA839 2.000,00 400,00 21/03/2018 - 11:00
10 Afyonkarahisar Defterdarlığı Hizmet Binası Bahçesi Tamirle kullanılabilir Dizel 1973 TRAKTÖR FORD 3000 03VP716 4.500,00 900,00 21/03/2018 - 11:15
11 Afyonkarahisar Defterdarlığı Hizmet Binası Bahçesi Tamirle kullanılabilir Dizel 2005 KAMYONET (A.KASA) FORD 330S Transit 03FH544 25.000,00 5.000,00 21/03/2018 - 11:30
12 Afyonkarahisar Defterdarlığı Hizmet Binası Bahçesi Tamirle kullanılabilir Dizel 1999 OTOBÜS IVECO M23 03FP553 4.500,00 900,00 21/03/2018 - 11:45
13 Özel İdare İkmal Bakım Garajı (Konya Yolu Üzeri) Tamirle kullanılabilir - 2008 RÖMORK AY AY-3 Römork 03F1204 11.500,00 2.300,00 21/03/2018 - 14:00

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Hazineye ait 4 adet (1.-4. sıra) taşınmazın satış, 1 adet (5.sıra) taşınmazın kiralama ve 8 adet (6-13. sıra) taşınırın satış ihaleleri; 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince "Açık Teklif Usulü" ile hızalarında belirtilen tarih ve saatlerde Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü ihale odasında teşekkül edecek Komisyon huzurunda yapılacaktır.
1- İhale ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.
2- İhaleye katılacak isteklilerin aşağıda belirtilen belgeleri ihale başlama saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri veya iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırmaları gerekmekte olup, postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
a) Nüfus cüzdanı sureti ve yasal yerleşim yeri belgesi,
b) Tebligat için Türkiye’de adres gösterir belge (Adres beyanı),
c) Geçici Teminata ilişkin belge (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak alındı belgesi, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş ve İlgili Banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterildiği süresiz Teminat Mektubu banka teyit yazısı ile ibraz edilmeli, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasınca belirlenen konvertible döviz.),
d) Özel hukuk kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin özel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişili adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge.
3- İhale bedelleri ihale kararının bildirilmesini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.Taşınmazların satış bedeli ise talep edilmesi halinde; 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre taksitle de ödenebilir (Satış tutarı belediye mücavir alanları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL 'nı geçtiği takdirde). Taksitle ödeme halinde , satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitte kanuni faizi ile birlikte ödenir. 4706 sayılı Kanun uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
4- 8 adet (6-13. sıra) araçlar ile ilgili KDV ve her türlü vergi, resim ve harç v.b. alıcısına aittir.
5- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6- Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR