GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Pınarbaşı C tipi mesire yeri üzerimdeki müştemilat ile birlikte 3 yıllığına kiraya verilecektir

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129031
Şehir : Antalya / Gündoğmuş
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNDOĞMUŞ 10.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Pınarbaşı C tipi mesire yerinin doğu kısmı (mesire yeri içerisinden geçen mevcut araç yolunun doğu kısmı) üzerindeki müştemilat ile birlikte
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - GÜNDOĞMUŞ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
20.02.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 – Gündoğmuş / Antalya adresinde bulunan belediye hizmet binası toplantı salonunda, belediye encümeni huzurunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Gündoğmuş Orman İşletme Müdürlüğü’nden 29 yıllığına kiralanan Pınarbaşı C tipi mesire yerinin doğu kısmı (mesire yeri içerisinden geçen mevcut araç yolunun doğu kısmı) üzerindeki müştemilat ile birlikte, 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.

 2. Kiraya verilecek gayrimenkulün muhammen bedeli 54.000,00-TL olup, geçici teminatı 1.620,00-TL’dir.

 3. İhale 20/02/2020 tarihine tesadüf eden Perşembe günü, saat 14.oo’de, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 37 – Gündoğmuş / Antalya adresinde bulunan belediye hizmet binası toplantı salonunda, belediye encümeni huzurunda yapılacaktır.

 4. İhaleye ait şartname bedeli 1.000,00-TL olup, ihaleye katılacakların şartname satın almaları zorunludur. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir.

 5. İhaleye katılanlar ihale şartnamesini aynen kabul etmiş sayılırlar.

 6. İhaleye katılabilmek için;

 1. Gerçek Kişilerin:

 1. Adres beyanı veya ikamet belgesi

 2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

 3. Gündoğmuş Belediye Başkanlığı’ndan alınacak borcu yoktur yazısı

 4. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

 5. Şartname satın alındığına ilişkin belge

 6. Şartname (her sayfası imzalanacaktır)

 7. Gerçek kişi adına vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri

 1. Tüzel Kişilerin:

 1. Adres beyanı

 2. Gündoğmuş Belediye Başkanlığı’ndan alınacak borcu yoktur yazısı

 3. Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

 4. Şartname satın alındığına ilişkin belge

 5. Şartname (her sayfası imzalanacaktır)

 6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya Noter tasdikli imza sirküleri

 7. Tüzel kişi adına vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini,

İhale saatine kadar idareye vermeleri gerekmektedir.

 1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 2. Belediye encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

 3. Bu ihaleden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Gündoğmuş Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

10. 2886 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR