İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Beyoğlu'nda apart otel icradan satılıktır

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01119402
Şehir : İstanbul / Beyoğlu
Yayınlandığı Gazeteler

DİRİLİŞ POSTASI 22.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/5946 ESAS
Muhammen Bedeli
:
2,848,145 TL
Birinci Satış Günü
:
13.03.2020 14:40
İkinci Satış Günü
:
17.04.2020 14:40
Satış Yeri
:
İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

İSTANBUL 10. İCRA DAİRESİ

2018/5946 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN Tapu Kaydı: İSTANBUL İli, BEYOĞLU İlçesi , MÜEYYETZADE Mahalle/Mevki , 147 Ada No , 11 Parsel No , 41,50 Yüz Ölçümlü, Kargir ev ve Dükkan Nitelikli Taşınmazın Tamamı.
Özellikleri: Anagayrimenkul, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Müeyyetzade Mahallesi, Hoca Ali Sokağı ile Ali Hoca Aralığı kesişiminde ve Ali Hoca Aralığı Sokaktan 1 dış kapı numarasında bulunan, tapuda 147 ada, 11 parselde kayıtlı, 41,50 m2 yüzölçümlü parseldeki apartman Bodrum Kat + Zemin Kat + 4 Normal Kattan müteşekkil toplamda 6 katlıdır. Bitişik nizamda günümüze göre 2. Sınıf malzeme ve İşçilikle inşa edilmiş olan ana gayrimenkul Dış cephesi sıvalı ve boyalıdır.
Apartmana zemin kattaki yüksek kanatlı demir cümle kapısından girilmektedir Katlara çıkan merdiven basamakları mermerdir. Asansörlü ve kaloriferlidir. Bodrum kat çamaşırhane olarak, zemin katı lobi olarak kullanılmakta olup her bir katında tek oda vardır. Apartman Apart otel olarak kullanılmaktadır. Örnek olarak birinci normal kattaki oda gezilip görülmüştür.
Gezilip görülen oda içerisinde banyo-wc bulunmaktadır. Banyoda duşa kabin diğer vıtrifiye elamanlar bulunmaktadır. Odanın zemin kaplaması laminanttır. Duvarlar saten boyalı pencereler ısıcamlı pvc doğramadır.
Adresi: Müeyyetzade Mahallesi, Hoca Ali Sokak, No:1Beyoğlu / İSTANBUL
İmar Durumu: Beyoğlu Belediye Başkanlığı, imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün İstanbul 10. İcra Müdürlüğü'ne yazmış olduğu 18.01.2019 tarih ve GD.343, G.810155, Ç.705 sayılı yazısında; Beyoğlu ilçesi, Müeyyetzade Mahallesi, 147 ada, 11 parsel sayılı yerin 07.07.1993 tarih ve 4720 sayılı kurul kararı ile Kentsel Sit alanı ilan edilen bölgede kalmakta olup bölgeye ait 21.12.2010 onay tarihli 1/1000 ölçekli Beyoğlu Kentsel Sit alanı Koruma Amaçlı Uygulama imar Planı İstanbul 7. idare Mahkemesi kararı ile iptal edilmiş olduğunu; Söz konusu parseldeki yapı 04.10.2006 tarih ve 577 sayılı kurul karıyla tescilli eski eser ve koruma grubu II olarak belirlenmiş olduğu; 20.04.2018 tarih ve 6298 sayılı İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararına istinaden 02.08.2017 tarih ve 5628 sayılı Kurul Kararıyla belirlenmiş olan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarına istinaden imar durumu koruma kurulundan alınacak karar doğrultusunda belirleneceği; Belirtilmektedir.
Kıymeti : 2.848.145,00 TL

KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Beyan hanesinde bulunan; korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. 29/11/2006 Tarih 5090 sayı 2. Grup 08/01/2007 Tarih 50 sayı ile belirtilmiştir.
Diğer bilgiler: Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 13/03/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri: İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Mezat Salonu-B Blok 1.Kat Kapı No:B3-136 Nolu Oda
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü T.Vakıflar Bankası Çağlayan Adliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı emanet hesabına T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar Milli bir bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanların müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanunun 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir; alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Satıştan doğan Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, tapu harcının 1/2'si satış bedelinden karşılanacaktır. Taşınmaz üzerinde ipotek alacağı bulunması halinde, ihale bedeli ipotek alacağını karşılamıyor ise taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenmeyecektir.
3- İpotek sahibi alacaklıların, irtifak hakkı sahiplerinin ve diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını, özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile ilan tarihinden itibaren (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacaktır. Bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127. Mad. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara ve takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5946 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/01/2020*Örnek no:27

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR