GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gebze/Mollafenari mesire alanı kiraya verilecektir

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00909040
Şehir : Kocaeli / Gebze
Semt-Mahalle : MOLLAFENARİ MAH. / GEBZE
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 04.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ HABER 07.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mollafenari (Akviran) Mahallesi, 165 ada, 32 nolu parsel de bulunan 78274.09 m2 C Tipi mesire alanı kiralanacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2018 15:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
14.12.2018 12:00 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümen Odası’nda Belediyemiz Encümeni
İhale Usulü
:
2886 Sayılı DİK, Kapalı Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


1- Mollafenari (Akviran) Mahallesi, 165 ada, 32 nolu parsel de bulunan 78274.09 m2 C Tipi mesire alanın işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi gereği kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilerek kiraya verilecektir.
2-İhale 17/12/2018 Pazartesi günü saat 15/00’ da Belediyemiz Encümen Odası’nda Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.
3- 78274.09 m2 C Tipi mesire alanın kiralama süresi 3 yıl olup, geçici teminatı 4.320,00.-TL’ dir. Mesire alanın 1. yıl, yıllık muhammen kira bedeli 144.000,00-TL+KDV olup, 2. ve 3. yıllar kira artışı Encümence belirlenecektir.

4- İhaleye girmek için istenilen belgeler.

  1. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası belgesi.
  2. Kanuni İkametgah
  3. Noter Tasdikli İmza Sirküleri,
  4. Vekil ise Vekaletname
  5. 2014- 2018 yılları arası Kurumlar ve Gelirler vergisi borcu olmadığına dair belge,
  6. 2886 S.D.İ.K’ na göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı.
  7. Belediyeye borcu olmadığına dair belge.
  8. Geçici teminat.

ı. S.G.K. Borcu olmadığına dair belge
i. İSU ya borcu olmadığına dair belge.
j. Dosya alındı makbuzu.

5-Bu ihaleye ait şartname ve ihale dosyası 300.00.-TL karşılığında mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden temin edilir ve ücretsiz görülebilir. İhaleye katılmak için dosya almak zorundadır.
6- İhaleye katılmak isteyenler yukarıdaki belgeleri hazırlayarak 14/12/2018 Cuma günü saat 12:00’ a kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler yine ihale günü kapalı zarf içinde elden Encümene verilecektir.
7- İhaleyi kazanan şahıs veya firma % 6 katı teminat yatıracaktır.
8- Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9-Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR