Yazdır

FATSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Belediye'den 1 Yıllığına Kiralık Restoran

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00449137
Şehir : Ordu / Fatsa
Yayınlandığı Gazeteler

FATSA 13.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MİR KUZEY 18.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?
İhale Usulü : 2886 SAYILI DİK, KAPALI TEKLİF USULÜ
İhale Türü : Kiraya Verme
İhale Tarihi : 25.10.2016 15:00
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

FATSA BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1.Mülkiyeti Fatsa Belediyesine ait İlçemizin Dolunay (Yapraklı) Mahallesinde, tapunun 191 parselinde bulunan, 13600 m² yüzölçümlü, niteliği tarla vasıflı, imar planımızda turizm tesis alanı olup, restoran amacıyla kullanılacak olan taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince Kapalı Zarf Teklif Usulü ile 1 yıl süreyle kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.

4.Şartname ve ekleri Strateji Geliştirme ve Gelir Takip Müdürlüğü’nden; 200,00-TL bedelle satın alınacaktır.

5.Yukarıda belirtilen kiralama ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgelerini şartnameye uygun olarak hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten 1 (bir) gün önce saat 17:00’a kadar Belediye hizmet binası 1. Katında bulunan Strateji Geliştirme ve Gelir Takip Müdürlüğüne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4.İhale Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Plevne Caddesi No:6 Kat:3 Fatsa/ORDU adresinde bulunan Fatsa Belediyesi Meclis Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince Kapalı Zarf Teklif Usulü ile aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

S.N.

Mevkii Nevi

Muhammen Kira Bedeli (Yıllık)

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale saati

1

Mülkiyeti Fatsa Belediyesine ait İlçemizin Dolunay (Yapraklı) Mahallesinde, tapunun 191 parselinde bulunan, 13600 m² yüzölçümlü, niteliği tarla vasıflı, imar planımızda turizm tesis alanı olup, restoran amacıyla kullanılacak olan taşınmaz, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a. Maddesi gereğince Kapalı Zarf Teklif Usulü ile 1 yıl süreyle kiraya verilmesi.

90.000,00-TL

K.D.V. Hariç

2.700,00-TL

25/10/2016

15:00

5. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.

GERÇEK KİŞİLER

 • İkametgah Belgesi.
 • Nüfus Kayıt Örneği.
 • Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Ortak katılım olması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
 • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

TÜZEL KİŞİLER

Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza sirküleri.
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir resmi kurum ve kuruluşlardan alınan belgelerden sadece biri.
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • Ortak katılım olması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
  • Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.
 • Fatsa Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 • Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği.
 • İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı.(Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

M.K.Paşa Mah. Plevne Cad. NO:6 Fatsa/ ORDU

Tel : 0452 423 63 00

Fax : 0452 423 63 09

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR