ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Alanya Belediyesi mesire yerini ve iş yerlerini kiraya veriyor

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1 adet mesire yeri ve 14 adet işyeri kiraya verilecektir
İşin Yapılacağı Yer
:
Antalya - Alanya
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N


1-Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazlar kiraya verilmek üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereğince Açık Artırma Usulü ile ihaleye çıkarılmıştır
2-Kiraya konu Taşınmazların Muhammen Kira Bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri tablodadır.

S. NO Taş. M2’si İhaleye konu Taşınmazın Adresi Kira süresi Toplam Kira Bedeli ₺ Geçici Teminat ₺ Cayma Tazminatı ₺ İhale Saati
1 25 Türkler Mahallesi Bilaller C Tipi Mesire Yeri Büfe 3 Yıl 24.000-+KDV 720- 2.400- 10:00
2 37 Kızlarpınarı Stad Caddesi No:23/J İşyeri 3 Yıl 42.000- 1.260- 4.200- 10:10
3 124 Kızlarpınarı Mahallesi Stat Caddesi No:23/B İşyeri 3 Yıl 150.000- 4.500- 15.000- 10:20
4 13000 Mahmutlar Mahallesi Kılıçaslan Caddesi No:72 Gökçebelen Mesire Yeri 5 Yıl 400.000-+KDV 12.000- 40.000- 10:30
5 125 Kızlarpınarı Mahallesi Stat Caddesi No:19/E İşyeri 3 Yıl 150.000- 4.500- 15.000- 10:40
6 108 Kızlarpınarı Mahallesi Spor Caddesi Halk Pazarı No:6/63-64 İşyeri 3 Yıl 72.000- 2.160- 7.200- 10:50
7 55 Şıhlar Mahallesi Çayarası Mevkii Merkez Sokak No:160/B 2 Nolu İşyeri 3 Yıl 18.000- 540- 1.800- 11:00
8 15 Şıhlar Mahallesi Çayarası Mevki Merkez Sokak No:163/B 31 Nolu İşyeri 3 Yıl 5.000- 150- 500- 11:10
9 50 Şekerhane Mahallesi Besimağa Sokak Dolmuş Durağı içi No:1/1 Tuvalet 3 Yıl 7.500-+KDV 225- 750- 11:20
10 17 Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar Yanı No:42 İşyeri 3 Yıl 30.000- 900- 3.000- 11:30
11 283 Küçükhasbahçe Mahallesi 610. Cadde No:16/1 Kafeterya 3 Yıl 50.000-
+KDV
1.500- 5.000- 11:40
12 36 Avsallar Mahallesi Söğüt Caddesi No:7 İşyeri 3 Yıl 33.000- 990- 3.300- 11:50
13 28 Kızlarpınarı Mahallesi Ali Dizdaroğlu Caddesi Otogar Yanı No:20 İşyeri 3 Yıl 36.000- 1.080- 3.600- 12:00
14 200 Mahmutlar Mahallesi 119. Sokak No:25 3-4 nolu Büro 3 Yıl 45.000- 1.350- 4.500- 12:10
15 103 Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi Türkler Pazar içi No:5A/A İşyeri 3 Yıl 430.000- 12.900- 43.000- 12:20

3-İhale 06/08/2020 tarihinde Belediye encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
4-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI
İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler de aşağıdaki şartlar aranır.
4.1-Gerçek Kişilerden: a) Nüfus cüzdanı sureti, b) İkametgah İlmühaberi, c) Geçici ve Cayma tazminatı d) Sabıka kaydı e) İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesi f) İmza Sirküsü g) Oda Kaydı h) Vergi kaydı ı) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı
4.2-Tüzel Kişilerden: a) Yetki Belgesini b) Tebligat için Adres Beyanı (Telefon. Faks ve Elektronik posta adresi) c) Şirket Yetkilisinin Nüfus Cüzdanı suretlerini d)İstekli adına vekâleten hareket ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kişinin vekâletnamesini c) Geçici Teminat ve Cayma tazminatı f) Ticaret Sicil Gazetesi (son güncel hali ve şirket ortaklarının hepsinin de yazılı olduğu şekilde olacak) tasdikli olarak g) Yetkilinin İmza Sirküsü h) Şirket Yetkilisinin Sabıka Kaydını ı)Oda kaydı j) Vergi kaydı k) Alanya Belediyesi’ne borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan Borcu Yoktur yazısı
4.3- Ortak girişim olması halin de ortak girişimi oluşturacak gerçek veya. Tüzel kişilerin Noterden ortaklık anlaşmasını ve her biri için hazırlanacak belgeleri vermeleri şarttır.
4.4- Derneklerden Ticaret Sicil Gazetesi ve Oda kaydı istenmez
5- Geçici teminat ve Cayma tazminatı mesai saatleri içinde Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğü tahsilat veznesine yatacaktır. Cayma tazminatı Kira Sözleşmesinin imzalanmasından sonra iade edilecek olup, Sözleşme imzalanmadığı takdirde irat kaydedilecektir.
6- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
7- İhaleye girecekler geçici teminatı ve Cayma tazminatını yatırıp istenen evrakları 05.08.2020 günü Saat: 17,00' ye kadar Alanya Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü' ne teslim edecektir. İhaleye girecekler için Dosya ücreti 250,00-(KDV dâhil) dir.
8- İhaleye ait şartname ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR