Yazdır

TORBALI İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

(Toplu Satış) 2 adet tarım arazisi satışı

Kurumun Diğer İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No : ILN00484689
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

CUMHURİYET 30.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZEL BİLGİLERİ İcradan Nasıl Mal Alınır?
İkinci İhale Tarihi : 27.02.2017 15:00
İlk İhale Tarihi : 27.01.2017 15:00
Muhammen Bedeli : 0 TL
Dosya Numarası : 2016/3907 Talimat
İhale Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MÜZAYEDE SALONU
HATA BİLDİR TAKİP ET  PAYLAŞ
İlan Metni

T.C.
TORBALI İCRA DAİRESİ
2016/3907 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yoğurtçular Mah. Göztepe Mevkii 1 Cilt 33 Sayfa no, 33 Parsel de kayıtlı yüzölçüm 14.000,00 m2 Ana Taş. Nitelik Tarla ve Zeytinlik olan taşınmaz.
KONUMU VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ : Bilirkişilerce sunulan rapora göre parsel, Yoğurtçular mahallesinin kuzey-batı tarafında olup ortalama mahallenin 6448 sokak ile 6448/1 sokakların kesişim kavşağında 1300 metre mesafede olup, parsel üzerinde inşai ve zirai muhtesad bulunmaktadır. Zirai yönünden Değerlendirilmesi; Yoğurtçular mahallesi 33 numaralı taşınmaz, %5 eğimli, kumlu killi bünyeye sahip olup derin profillidir. Tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorunu olmaya taşınmaz üzerinde çeşitli meyveli ve meyvesiz ağaç bulunmaktadır. Yakın zamanda satışa çıkarılmış-satılmış benzer taşınmazların, büyüklük, imar durumu, konum, görülebilirlik, alt yapı kriterleri ile karşılaştırılarak ve taşınmazın alanı, büyüklüğü, imar durumu ile parasal değerleri, serbest piyasa alım satım rayiçleri, kadastral yola cepheli olmaması gibi değeri etkileyen unsurlar dikkate alınarak taşınmazın zemin değeri 35,00 TL/m2 olarak değerlendirilmiştir. Zemin değeri: 14.000,00(m2)X35,00(TL/m2)=490.000,00 TL olarak hesaplanmıştır. Taşınmaz üzerinde bulunan ağaçlar ve değerleri; 1 adet 20 yaşında zeytin değeri 250 TL, 8 adet 50 yaşında zeytin toplam değeri 3.200,00TL, 1 adet 30 yaşında İncir değeri 300 TL, 15 adet 20 yaşında kayısı toplam değeri 5.250,00 TL, 1 adet 30 yaşında dut değeri 250 TL, 1 adet, 15 yaşında kiraz değeri 250 TL, 1 adet 20 yaşında armut değeri 200 TL, 2 adet 15 yaşında incir toplam değeri 400 TL, 82 adet 10 yaşında çam toplam değeri 8.200,00 TL 16 adet 6 yaşında çeşitli meyve toplam değeri 1.200,00 TL, TOPLAM 19.500,00 TL. İnşaat yönönden değerlendirme; *Tek katlı Yığma Bina, Tek katlı yığma yapı olup, bitişiğinde depo olarak kullanılan yapı da dahil olarak 110,00 m2 alana sahiptir. Salon, 2 oda, mutfak ve wc den ibarettir. Pencere ve iç kapılar ahşap doğrama olup, tavanı kontraplak ile kaplıdır. Döşemeler karo mozaik ile kaplı, Çatı taşıyıcı sisteme ahşap direkler ile olup çatı kiremit ile örtülüdür. Çevre Şehircilik Bakanlığının 2016 yılı yapı yaklaşık birim maliyetlerinin yayınlmamış olması nedeniyle Yİ-ÜFE endekslerine ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 19.03.2015 tarih ve 29300 sayılı Resmi Gazete yayınlanan 2015 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri tebliği esaslarına göre hesaplamalar yapılacaktır. Bakanlar kurulunun 02.12.1982 tarih ve 17886 sayılı resmi Gazetede yayınlanan aşınma paylarına ilişkin oralnar da dikkate alınarak tespit edilecek yıpranma oranı da hesaba katılarak dava tarihindeki değerleri bulunacaktır. Yapı özellikleri nedeniyle 3 A sınıfında olup, Yapı yaklaşık Birim maliyeti dava tarihi itibarıyla 590.00 TL yıpranma oranı %35 dir. Bu ölçütlere göre dava tarihi itibarıyla değeri; 110,00(m2)X590,00(TL/m2)X(1,00-0,35)X(249,31/235,84)=44.594,00 TL olarak hesaplanmıştır. * Betonarme direkli tel kafes ve dikenli çit: Parselin yol cephesinde girişte bahçe demir kapısı yapılmış olup, cephe betonarme direkli kafes tel ile çevrilmiş ve direklerin üstüne 3 sıra dikenli tel çekilmiştir. Yapılan araştırma ve irdelemelerde serbest piyasa fiyatları ile yıpranma dahil imalatların 2.000,00 TL değerinde olduğu kanaat ve görüşüne varılmıştır. İnşai muhtesatların toplam değeri: 44.594,00+2.000,00=46.594,00 TL, Taşınmazın Toplam değeri = 490.000,00+19.500,00+46.594,00=556.094,00 TL olmaktadır.
Adresi : 6448 Sokak, 33 parsel, Yoğurtçular Mahallesi Torbalı/İzmir
Yüzölçümü : 14.000,00 m2 İmar Durumu : Torbalı Belediye Başkanlığı cevabi yazısına göre " Parsel; 30.12.2014 tarih ve 21137 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Orman Alanı" olarak markalanmıştır. Yoğurtçular mahallesi 6448 sokakta bulunan taşınmazlara ait yapı kullanım izin belgesi arşivimizde bulunmamaktadır. " Şeklindedir.
Kıymeti : 556.094,00 TL
KDV Oranı : %18 Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 27/01/2017 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 27/02/2017 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MÜZAYEDE SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yoğurtçular Mah. Göztepe Mevkii, 1 Cilt 35 Sayfa no, 35 Parsel de kayıtlı Yüzölçüm 3.000,00 m2 Ana Taş. Nitelik Tarla olan taşınmaz. KONUMU VE ÖNEMLİ NİTELİKLERİ : Bilirkişiler tarafından düzenlenen rapora göre parsel Yoğurtçular mahallesinin kuzey-batı tarafında olup ortalama mahallenin 6448 sokak ile 6448/1 sokakların kesişim kavşağına 1300 metre mesafede olup, parsel üzerinde inşai muhtesad bulunmamakta kapama zeytinlik durumundadır. Zirai yönden değerlendirme ; Yoğurtçular mahallesi 35 parsel numaralı taşınmaz, %2 eğimli, kumlu killi bünyeye sahip olup derin profillidir. Tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorunu olmayan taşınmaz, üzerinde sulanabilir durumda 50 yaşlarında aşılı zeytin ağaçlarının bulunduğu kapama zeytinlik durumundadır. Yakın zamanda satışa çıkarılmış-satılmış benzer taşınmazların, büyüklük, imar durumu, konum, görülebilirlik, alt yapı imkanı gibi kriterleri ile karşılaştırılarak ve taşınmazın alanı, büyüklüğü, imar durumu, konum, görülebilirlik, alt yapı imkanı gibi kritleri ile karşılaştırılarak ve taşınmazın alın, büyüklüğü, imar durumu ile emsallerine göre avantaj ve dezavantajları, satılabilirliği, yöredeki alım-satım ve kiralama ilişkileri ile bunların parasal değerleri, serbest piyasa alım satım rayiçleri, kadastral yola cepheli olmaması gibi değerleri etkileyen unsurlar dikkate alınarak taşınmazın değeri 30,00 TL/m2 olarak değerlendirilmiştir. Zemin değeri: 3.000(m2)X30,00(TL/m2) = 90.000,00 TL olarak hesaplanmıştır. İnşaat Yönünden Değerlendirme; Parsel üzerinde inşaat muhtesad bulunmamaktadır. Taşınmazın toplam değeri=90.000,00 TL olduğu kanaat ve görüşüne varılmıştır.
Adresi : Göztepe mevkii, 35 parsel, Yoğurtçular Mahallesi Torbalı/İzmir
Yüzölçümü : 3.000,00 m2
İmar Durumu : Torbalı Belediye Başkanlığı cevabi yazısına göre " Parsel; 30.12.2014 tarih ve 21137 sayılı Bakanlık Olur'u ile onaylanan İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda "Orman Alanı" olarak markalanmıştır. Yoğurtçular mahallesi 6448 sokakta bulunan taşınmazlara ait yapı kullanım izin belgesi arşivimizde bulunmamaktadır. " Şeklindedir.
Kıymeti : 90.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 27/01/2017 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 27/02/2017 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri : TORBALI ADALET SARAYI MÜZAYEDE SALONU
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/3907 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/11/2016 Hüseyin AKGÜL İcra Müdür Yardımcısı 122914 (İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR