BALIKESİR SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmaz satışı ihale edilecektir

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Satışa konu taşınmaz Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Ziyaretli Mah. Köy İçi Mevkii, 1 Pafta 1154 Parsel 948,00 m² yüzölçümlü, avlulu kargir ev niteliğindeki taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.11.2017 10:50
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonu Hacıilbey Mah. Tavanlıpınar Sok. No:1 BALIKESİR
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


Dosya No: 2017/15
İşyeri No: 1033688
Kurumumuzca Haczedilen Ve Satılmasına Karar Verilen Gayrimenkullerin Cinsi, Kıymeti Ve Evsafı:
GENEL BİLGİLERİ:
Tapu Kaydı: Satışa konu taşınmaz Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Ziyaretli Mah. Köy İçi Mevkii, 1 Pafta 1154 Parsel 948,00 m² yüzölçümlü, avlulu kargir ev niteliğindeki taşınmazdır.
HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI:
Söz konusu gayrimenkul; Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Ziyaretli Mahallesi, 1154 Parsel numaralı ‘Avlulu Kargir Ev’ vasıflı mülktür. Taşınmaz genellikle kırsal mahalle evlerinin bulunduğu, mahallenin kuzey çıkışında yer almaktadır. Parselin bulunduğu bölge çevresinde seyrek bir yapılaşma söz konusudur. Taşınmaz Balıkesir merkezine yaklaşık 9,7 km mesafededir. Bölge, Balıkesir İlinin Büyükşehir olması ile mahalle statüsüne geçen eski köy alanıdır. Taşınmaz Ziyaretli Mahallesinin çıkışında, Köteyli Mahallesi yolu üzerinde bulunmaktadır. Balıkesir il merkezinden 9,7 km yok uzaklıkta bulunan Ziyaretli Mahallesine gidilir. Ziyaretli Mahalle meydanından kuzey yönde, Köteyli Mahallesi istikametine gidildiğinde, 250 m sonra sağda konumlu, çevresi istinat duvarı ile çevrili betonarme ev taşınmazın yeridir.
Ana gayrimenkul, 948 m2 alanı bulunan 1154 parselde konumlu “Avlulu Kargir Ev” vasıflı taşınmazdır. Ruhsatsız olarak yapılan taşınmaz yerindeki ölçümlere göre 65m2 daire alanı, 18m2 Teras+giriş alanı ve 12m2 kümes olmak üzere toplam brüt 95 m2 kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın çatısı ahşap oturtma çatı olup çatı örtüsü shingle malzemedir. Binanın dış cephesi plastik boyalıdır. Ev 2 oda, 1 salon, 1 banyo, 1 wc, 1 mutfak ve 1 zemin terası hacimlerinden oluştuğu tespit edilmiştir. Daire kapısı ve pencereler pvc doğrama, iç kapıları Amerikan panel kapıdır. Zeminler salon ve mutfakta seramik, odalarda laminat parke kaplı, duvarlar sıva düzlemelidir. Mutfak dolapları ahşap olup tezgah mermerittir. Banyo ve wc fayans kaplı olup banyoda klozet ve hilton lavabo; wc içerisinde hela taşı ve dışında hilton lavabo vardır. Isınma ihtiyacı soba ile sağlanmaktadır. Evin arkasında 2x6 ebatlarında yaklaşık 12 m2, istinat duvarına bitişik vaziyette yapılmış, basit yığma tarzda inşa edilmiş kümes bulunmaktadır. Parsel üzerindeki bina istinat duvarı ile çevrilidir.
MUHAMMEN BEDELİ:
Satışa konu taşınmaz ; 80.000,00 TL (Seksen bin Türk Lirası)
KDV oranı %1’ dir.
Satışa konu taşınmaz ;
1. açık arttırma: 16.11.2017 günü saat: 10:50-11:00 arası Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonu Hacıilbey Mah. Tavanlıpınar Sok. No:1 BALIKESİR adresinde yapılacaktır.
2. açık arttırma: 24.11.2017 günü saat: 10:50-11:00 arası Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonu Hacıilbey Mah. Tavanlıpınar Sok. No:1 BALIKESİR adresinde yapılacaktır.
Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 ini bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise, artırma bedelinin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılacak masrafları karşılaması şarttıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 24.11.2017 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin % 50’ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır.(İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır.)
Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5 u nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, kdv, tahliye masrafları, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.
İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Merkez Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır. Teminattan meblağ artması halinde ise kuruma irad olarak kaydedilecektir. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilir. Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar.
Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir.
Satışa iştirak edeceklerin, teminatlarını Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankalarına SGK Mosip Diğer Tahsilatlar-Geçici Teminat hesabına Balıkesir Saymanlığı seçtirilerek şahıs ise T.C., şirket ise vergi numarasını ve satış dosya numarası belirterek yatırmaları ve yatırdıkları dekontları satıştan önce Gayrimenkul Satış Komisyonuna getirmeleri gerekmektedir. Nakit teminat kabul edilmeyecektir.
Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine borçlu ve irtifak hakkı sahipleri de dâhildir.) adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR