KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Zonguldak/Ereğli'de tarım arazisi mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00948050
Şehir : Zonguldak / Ereğli
Semt-Mahalle : KORUBAŞI MAH. / KARADENİZEREĞLİ
: 1007
Yayınlandığı Gazeteler

ÖNDER 15.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Satış Memurluğu
Dosya No
:
2018/15 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
248,300 TL
Birinci Satış Günü
:
22.03.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
17.04.2019 11:00
Satış Yeri
:
KDZ EREĞLİ ADALET SARAYI SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KDZ.EREĞLİ
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/15 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın, kuzeyinde patika yol, güneyinde 1319 parsel tarla, doğusunda 1311 nolu parsel tarla, batısında ise 1320 nolu parsel tarla olduğu % 3-5 arasında değişen eğimli yapıda olup, yer yer irili ufaklı taşların bulunduğu, sınırları hali hazır durumu itibariyle genişlemeye müsait olmadığı görülmüştür. Mahalle yerleşim alanına uzak olup, taşınmaz üzerinde uzun yıllardan beri ekili ve dikili tarımsal faaliyetinin yürütülmediği doğada kendiliğinden yetişen dikensi bitkiler ve eğrelti otlarının bulunduğu, imar ve ihyası tamamlanmış tarla vasfında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz tapu kayıtlarına göre 1.007,00 m2 olup, taşınmazın niteliği tarla olarak gözükmektedir. Taşınmaz, şehir idari ve ticari merkezine mesafesi, bulunduğu mevki, Belediye hizmetlerinden istifadesi, tapu kaydı ve miktarı, imar durumu, kullanışlılığı, manzarası, topoğrafik durumu, satış kabiliyeti, çevre ilişkisi gibi fiziksel veriler ve bu bölgede teşekkül etmiş piyasa alım-satım sürüm bedelleri de göz önüne alınarak taşınmazın m2 değeri, 75,00.-TL/m2 (m2 si yetmişbeş lira) olarak takdir ve tespit edilmiştir.
Adresi : Zonguldak İl, Ereğli İlçe, 1318 Parsel, KORUBAŞI Mahalle/Köy, Hacıbekir Mevkii Mevkii, ZONGULDAK İLİ KDZ EREĞLİ İLÇESİ KORUBAŞI MAHALLESİ HACIBEKİR MEVKİİ TARLA
Yüzölçümü : 1.007,00 M2
Arsa Payı :
İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır
Kıymeti : 75.525,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 22/03/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 17/04/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : KDZ EREĞLİ ADALET SARAYI SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın kuzeyinde 1412 nolu parsel (tarla) Güneyinde 1415 nolu parsel (tarla) Doğusunda 1414 nolu parsel (tarla) Batısında patika yol olduğu % 3-10 arasında değişen eğimli yapıda olup, yer yer irili ufaklı taşların bulunduğu, sınırları hali hazır durumu itibariyle genişlemeye müsait olmadığı görülmüştür. Mahalle yerleşim alanına uzak olup, taşınmaz üzerinde uzun yıllardan beri ekili ve dikili tarımsal faaliyetinin yürütülmediği imar ve ihyası tamamlanmış tarla vasfında olduğu tespit edilmiştir. Niteliği tarla olarak gözükmektedir. Taşınmaz, şehir idari ve ticari merkezine mesafesi, bulunduğu mevki, Belediye hizmetlerinden istifadesi, tapu kaydı ve miktarı, imar durumu, kullanışlılığı, manzarası, topoğrafik durumu, satış kabiliyeti, çevre ilişkisi gibi fiziksel veriler ve bu bölgede teşekkül etmiş piyasa alım-satım sürüm bedelleri de göz önüne alınarak taşınmazın m2 değeri, 80,00.-TL/m2 (m2 si seksen lira)olarak takdir ve tespit edilmiştir.
Adresi :Zonguldak İl, Ereğli İlçe, 1413 Parsel, KORUBAŞI Mahalle/Köy, HACIBEKİR MEVKİİ Mevkii, 1.300,00 m2
Yüzölçümü :
Arsa Payı :
İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır
Kıymeti : 104.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : ZONGULDAK İLİ KDZ EREĞLİ İLÇESİ KORUBAŞI MAHALLESİ HACIBEKİR MEVKİİ TARLA 1.300,00 M2 (Tapu kaydındaki gibidir)
1. Satış Günü : 22/03/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 17/04/2019 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : KDZ EREĞLİ ADALET SARAYI SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmazın kuzeyinde 1446 nolu parsel (tarla) Güneyinde patika yol olan, doğusunda 1378 nolu parsel (tarla) batısında ise 1424 nolu parsel (tarla) olduğu% 3-7 arasında değişen eğimli yapıda olup, yer yer irili ufaklı taşların bulunduğu sınırları hali hazır durumu itibariyle genişlemeye müsait olmadığı görülmüştür. Mahalle yerleşim alanına uzak olup, taşınmaz üzerinde uzun yıllardan beri ekili ve dikili tarımsal faaliyetinin yürütülmediği imar ve ihyası tamamlanmış tarla vasfında olduğu tespit edilmiştir. Niteliği tarla olarak gözükmektedir. Taşınmaz, şehir idari ve ticari merkezine mesafesi, bulunduğu mevki, Belediye hizmetlerinden istifadesi, tapu kaydı ve miktarı, imar durumu, kullanışlığı, manzarası, topoğrafik durumu, satış kabiliyeti, çevre ilişkisi gibi fiziksel veriler ve bu bölgede teşekkül etmiş piyasa alım-satım sürüm bedelleri de göz önüne alınarak taşınmazın m2 değeri, 100,00.-TL/m2 (m2 siYüz lira)
Adresi : Zonguldak İl, Ereğli İlçe, 1423 Parsel, KORUBAŞI Mahalle/Köy, HACIBEKİR MEVKİİ Mevkii, 2.483,00 m2 tarla.
Yüzölçümü :
Arsa Payı :
İmar Durumu : Tarım alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 248.300,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : ZONGULDAK İLİ KDZ EREĞLİ İLÇESİ KORUBAŞI MAHALLESİ HACIBEKİR MEVKİİ TARLA 2.483,00 M2 (Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 22/03/2019 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 17/04/2019 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri : KDZ EREĞLİ ADALET SARAYI SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taşınmazlar, şehir idari ve eticari merkezine tahminen 6-7 km mesafede kalmaktadır. Taşınmazlar Korubaşı Mahallesi Hacıbekir Mevkiinde yerleşim alanlarının uzağında yer almaktadır. Çevresinde yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmazlar, devamlı güneş almaktadır. Taşınmazlar, tarım arazisi niteliğinde olup, toprak yapısı killi, tınlı olup sığ yapıda (25-30 cm) yer yer taşlı olup, kahverengi satıh toprağı ile açık kahverengi ve sarımsı kahverengi granüler strüktürde, kuru iken ufalanabilir, yaş iken plastiksi ve yapışkan bir yapıdadır. Toprak, topografya özellikleri ile birlikte, iklim şartları, mevcut sulama durumu ve arazilerin kullanım şekli dikkate alınarak yapılan sınıflandırmaya göre araziler tarımsal potansiyeli itibariyle 4 grupta toplanır. Birinci derecede önemli tarım arazileri (Mutlak tarım arazileri) ikinci derecede önemli tarım arazileri (Tahıl ve endüstri bitkileri yetiştirilen ve yetiştirilmesine uygun olan araziler. Üçüncü dereceden önemli olan tarım arazileri (Tesis edilmiş bağ, bahçe ve tahıl yetiştirilen araziler). Diğer araziler (işlemeli tarıma uygun olmayan veya sınırlı olarak uygun olan araziler ile orman rejimindeki araziler) Dava konusu taşınmazlar tarımsal potansiyeli dikkate alınarak yapılan sınıflandırmada 3. Grupta yer alan tarımsal araziler sınıfına girmektedirler.
İş bu ilan,tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/15 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/02/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR