KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Zonguldak/Ereğli'de 5.923 m² tarla mahkemeden satılıktır

KARADENİZ EREĞLİ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01055414
Şehir : Zonguldak / Ereğli
Semt-Mahalle : AYDINLAR KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 5923
Yayınlandığı Gazeteler

DEĞİŞİM 23.09.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/10 Satış
Muhammen Bedeli
:
207,339 TL
Birinci Satış Günü
:
10.01.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
05.02.2020 14:00
Satış Yeri
:
Zonguldak İli Kdz.Ereğli İlçesi Adalet Sarayı Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KDZ.EREĞLİ
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2019/10 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Taşınmaz, Kdz.Ereğli Belediye sınırları dışında kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde yapı ve inşaat yapabilmek için İl Özel idaresinin izniyle mümkündür. Taşınmazın halihazır durumu itibariyle üzerlerinde uzun yıllardan beri ekili ve dikili tarımsal faaliyetinin yürütülmediği, üzerinde ufak ve çalımsı ağaçcıkların (Defne,dikensi bitkiler ) olduğu yapı olarak ise üzerlerinde herhangi bir yapı ya da tesis olmadığı tespit edilmiştir. Taşınmaz, şehir idari ve ticari merkezine tahminen 20-25 km mesafede kalmaktadır.Taşınmaz Aydınlar Köyü Kara para mevkiiinde, yerleşim alanlarının uzağında yer almaktadır. Çevresinde yapılaşma bulunmamaktadır.Taşınmaz devamlı güneş almaktadır. Bir bütün olarak tarım arazisi niteliğinde olup, toprak yapıları killi-tınlı, sığ yapıda(25-30 cm)yer yer taşlı olup, kahverengi satıh toprağı ile açık kahverengi ve sarımsı kahverengi granüler strüktürde kuru iken ufalanabilir, yaş iken plastiksi ve yapışkan bir yapıdadır. Toprak, topoğrafya özellikleri ile birlikte , iklim şartları, mevcut sulama durumu ve arazilerin kullanım şekli dikkate alınarak yapılan sınıflandırmaya göre araziler tarımsal potansiyeli itibariyle 4 grupta toplanır. Birinci derecede önemli tarım arazileri (Mutlak tarım arazileri) 2. Derece önemli tarım arazileri (tahıl ve endüstri bitkileri yetiştirilen ve yetiştirilmesine uygun olan araziler) Üçüncü derece önemli olan tarım arazileri (Tesis edilmiş, bağ-bahçe ve tahıl yetiştirilen araziler) Diğer araziler (işlemeli tarıma uygun olmayan veya sınırlı olarak uygun olan araziler ile orman rejimdeki araziler) Taşınmaz, tarımsal potansiyeli dikkate alınarak yapılan sınıflandırmada 3. Grupta yer alan tarımsal araziler sınıfına girmektedir. Taşınmazın kuzeyinde, 1 ve 7 nolu parseller (tarla) güneyinde 9,10,11,12 nolu parseller (tarlalar) doğusunda 54 nolu parsel (Tarla) batısında ise 13 nolu parsel (tarla) olduğu çevresinde bulunan taşınmazlarla yapı olarak aynı özelliklere sahip olduğu,% 7-30 arasında değişen eğimli yapıda olup, yer yer irili ufaklı taşların bulunduğu sınırları halihazır durumu itibariyle genişlemeye müsait olmadığı görülmüştür.Köy yerleşim alanına uzak olup, taşınmaz üzerinde uzun yıllardan beri ekili ve dikili tarımsal faaliyetin yürütülmediği, doğada kendiliğinden yetişen dikensi bitkiler ve küçük çalımsı ağaçcıkların bulunduğu, imar ve ihyası tamamlanmış tarla vasfında olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın, şehir idari ve ticari merkezine mesafesi, bulunduğu mevkii,belediye hizmletlerinden istifadesi tapu kaydı ve miktarı imar durumu, kullanışlığı, manzarası, topoğrafik durumu, satış kabiliyeti çevre ilişkisi gibi fiziksel veriler ve bu bölgede teşekkül etmiş piyasa-alım-satım sürüm bedelleri de göz önüne alınarak taşınmazın m² değeri, 35,00 TL/m² olarak takdir ve tespit edilmiştir. Taşınmazın değeri :207.339,65.-TL
Adresi : Zonguldak İl, Ereğli İlçe, 118 Ada, 8 Parsel, AYDINLAR Mahalle/Köy, kayrak para Mevkii, Tarla 5.923,99 m²
Yüzölçümü :
Arsa Payı :
İmar Durumu : --
Kıymeti : 207.339,65 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Kdz.Ereğli İlçesi Aydınlar Köyü Kayrak para mevkii 118 ada 8 nolu parsel tarla 5.923,99 m² Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 10/01/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 05/02/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Zonguldak İli Kdz.Ereğli İlçesi Adalet Sarayı Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu -
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/10 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR