BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Yıldırım/Şirinevler'de 1798 m2 tarlanın 1/10 hissesi SGK'dan satılıktır

BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01033500
Şehir : Bursa / Yıldırım
Semt-Mahalle : ŞİRİNEVLER MAH. / ARABAYATAĞI
: 1798
Yayınlandığı Gazeteler

OLAY 04.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
OLAY 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
DOSYA NO: 2018/21
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa İli Yıldırım İlçesi Şirinevler Mah. 1400 ada 148 parselde kayıtlı ev ve bahçe vasıflı taşınmaz 
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.09.2019 11:20
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İnönü Cad. No 114 Osmangazi SGM 4. Kat konferans salonu Osmangazi/BURSA 
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Osmangazi Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Satılmasına karar verilen gayrimenkulün, DOSYA NO: 2018/21
1-) Tapu Kaydı: Bursa İli Yıldırım İlçesi Şirinevler Mah. 1400 ada 148 parselde kayıtlı ev ve bahçe vasıflı taşınmaz
2-) İmar Durumu ve Önemli Özellikleri: Taşınmazın bulunduğu parsel 1.798,63 m² yüz ölçüme sahip topografik olarak düzdür. Borçlunun hissesine düşen 1/10 arsa payı olan 179,86 m² satışa çıkarılacaktır. Taşınmaz üzerinde bitişik nizamda betonarme karkas yapıda muhtelif katlarda inşa edilmiş birçok konut binası bulunmaktadır. Cins tashihine konu 1 adet yapının mesken mahallindeki konumu tespit edilememiş ve ölçüm yapılamamıştır. Sadece arsa değeri taktir edilmiştir. Taşınmazın üzerinde bulunan yapılara ait herhangi bir ruhsat bulunmamaktadır. Kadastro paftalarına ise işli olduğu tespit edilmiştir. 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında ‘Tarımsal Niteliği Koruncak Alan’ olarak gösterilen bölge içerisinde kalmaktadır.
SATIŞ ŞARTLARI:
a-) İhalenin yapılacağı yer gün ve saat: İnönü Cad. No: 114 Osmangazi SGM 4. Kat konferans salonu Osmangazi/BURSA
1.Artırma: 12/09/2019 tarihinde saat 11:20-11:25 arasında
2.Artırma: 19/09/2019 tarihinde saat 11:20-11:25 arasında
b-) Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri: 90.000,00-TL KDV:%18’dir.
c-) Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin %75’i ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve aynı saatte yapılacak ikinci açık arttırmada rayiç bedelin %40’ı ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki birinci açık arttırmada istekli çıkmaz ve pey sürülmezse ikinci açık arttırmada 6183 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince birinci açık arttırmadaki şartlar aranacaktır
d-) Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5’i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin 1. ile 4. bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, kdv, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
e-) Satışa iştirak etmek isteyenler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ile yeterli teminatlarını ihaleden 5 dk. önce icra satış komisyonuna yatırmak zorundadır. Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
f-) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.
g-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Osmangazi SGM İcra Satış Servisinde açık olup masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
h-) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.
ı-) İhaleye iştirak edecek istekli, ihalede her artırımda en az 100,00-TL pey sürecektir.
i-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2018/21 sayılı satış dosya numarası ile İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.18/07/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR