YALOVA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Yalova'da arsa ve tarlalar ihale ile satılacaktır

YALOVA MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890799
Şehir : Yalova
Yayınlandığı Gazeteler

POSTA 10.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.12.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

YALOVA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN

1)Aşağıdaki tablonun 1. 2’nci sırasında bulunan Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.’inci maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte Milli Emlak Müdürlüğünde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Müdürü makam odasında yapılacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: (1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içerisinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi bu Kanun uyarında Yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları, (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması,
-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Yalova Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek
gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://yalova.csb.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra Dosya No İli/İlçesi Köy/Mahalle Cadde/Sokak/Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm m2 Hazine Payı Vasfı
İmar Durumu
Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi / Saati
1 77010102916 Yalova/
Merkez
Sugören Köyü Köyaltı 149 49 16.397,91 Tam Bağ ve Tarla İmarsız 1.640.000,00 164,000,00 05.12.2018 10:00
2 77010103909 Yalova/
Merkez
Hacımehmet Köyü 212 6 3.906,96 Tam Arsa Konut Alanı (E=0.60 hmax 6.50) 3.126.000,00 312.600,00 05.12.2018 11:20

ARMUTLU KAYMAKAMLIĞI
MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN

1)Aşağıdaki tabloda Bulunan Hazineye ait taşınmazın satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.’inci maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Armutlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde oluşturulacak komisyonca Milli Emlak Şefliği odasında yapılacaktır.
2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
Geçici teminatı yatırmaları; Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler: (1) Tedavüldeki Türk Parası, 2) Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, 2) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (geçici teminat mektuplarının şekil ve içerisinin 2886 sayılı Kanunun 27.maddesi bu Kanun uyarında Yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları, (süresiz ve limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek, banka teyit yazısı ile birlikte getirilecektir) taşıması,
-Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi vermeleri, Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri, Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
3) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ den müstesna olup, 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi değildir. Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.
4) İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Armutlu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek
gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6) İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr ve https://yalova.csb.gov.tr adresinden görülebilir. İlan olunur.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

Sıra Dosya No İli/İlçesi Köy/Mahalle Cadde/Sokak/Mevkii Ada Parsel Yüzölçüm m2 Hazine Payı Vasfı
İmar Durumu
Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi / Saati
1 77030100552 Yalova/
Armutlu
Fıstıklı Köyü Yayla --- 546 6.225,00 Tam Tarla İmarsız 703.500,00 105.525,00 12.12.2018 14:30

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR