VAN 2. İCRA DAİRESİ

Van/Tuşba'da 2320 m2 tarım arazisi icradan satılıktır

VAN 2. İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01038277
Şehir : Van / Tuşba
Semt-Mahalle : TEVEKLİ MAH. / İSKELE
Yayınlandığı Gazeteler

ANALİZ 10.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2017/20272 ESAS
Muhammen Bedeli
:
48,234 TL
Birinci Satış Günü
:
10.10.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
07.11.2019 10:00
Satış Yeri
:
VAN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ ÖNÜ MERKEZ/VAN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
VAN
2. İCRA DAİRESİ
2017/20272 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Van İl, Tuşba İlçe, TEVEKLİ Mahalle/Köy, İl: Van, İlçe: Tuşba, Mahalle/Köy: Tevekli, Mevkii: Köyiçi, Ada: 104, Parsel: 6, Cilt No:1, Sayfa No:84, Yüzölçüm:2.320,08, Ana Taş. Nitelik: Bahçe Dosyaya sunulan 19/01/2018 tarihli bilirkişi raporunda; '
TAŞINMAZA AİT BİLGİLER
İli / İlçesi :VAN/ TUŞBA
Mahallesi : Tevekli Mahallesi
Ada ve Parsel No : 104/ 6
Tapudaki Niteliği : Bahçe
Toplam Alan :2.320,08m2
Hisse Oranı :TAM
Fiilen Haziz Alanı :2.320,08m2
TAŞINMAZIN DEĞERİNİ ETKİLEYEN TÜM NİTELİK VE UNSURLAR
a) Taşınmazın Cinsi ve Nevi:
Mahallinde ve yapılan incelemeler neticesinde adı geçen taşınmazın bulunduğu mevkinin Devlet Su İşleri tarafından inşa edilen Karasu Sulamasının sulama alanı içerisinde olduğu ve sulu tarım arazisi olduğu anlaşılmıştır. Tapu kayıtlarında taşınmazın vasfının bahçe olmasına rağmen keşif esnasında yapılan tespitlerde veaşağıda verilen taşınmaza ait fotoğraflarda da görüldüğü üzere taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve çok yıllık bitki bulunmadığı görülmüştür. Van İli Tuşba İlçesi Tevekli Mahallesi Van Merkeze 18 km mesafede olup her mevsim ulaşım ağına sahiptir. Dosyada yer alan Tuşba Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 21.12.2017 tarih ve 90388342 / 2665/ 4170 sayılı yazılarında 104/ 6 ada parsel sayılı taşınmazın 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı dışında kaldığı belirtilmiştir. Tevekli Mahallesi imar planı dışında bulunmakla birlikte mücavir alan sınırlarında olup Büyükşehir Belediyesi hizmetlerinden faydalanmaktadır. Tapu kayıtlarında taşınmazın vasfı bahçe olmakla birliktekeşif mahallinde yapılan tespitlerde104 / 6ada, parsel nolu taşınmazın üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmadığı ve taşınmazıntarla vasfında kullanıldığı görülmüştür. Keşif tarihi itibarıyla parselin üzerinin karla kaplı olduğu ekli fotoğrafta da görülmekle birlikte yapılan incelemede taşınmaz üzerinde halihazırda Hayvan Yemi (yonca)tarımı yapıldığı tespit edilmiştir.
b)Toprak yapısı :. :. Dava konusu taşınmaz, kumlu-killi tın yapıdadır. organik maddeler yönünden zengin bir yapıya sahiptir. Taşınmaz toprak derinliği iyi, çoraklık ve alkalilik problemi olmayan tarım arazisi olarak kullanılabilecek bir toprak yapısına sahiptir.Arazinin parsel şekli ziraat yapılmasına imkan vermektedir .
c)Sulama : Taşınmaz sulu tarım arazisidir. DSİ’ ce inşa edilen Karasu Sulaması ile sulanmaktadır.
d)Ulaşım : Taşınmaz, Van ili ve ilçelerine her mevsim ulaşıma açık yol ağına sahiptir. taşınmaz Tevekli Mahallesinin hemen bitişiğinde yer almaktadır.Van Şehir Merkezine ise 18 km. mesafede olup, ulaşımı rahatlıkla sağlanmaktadır.
e)Pazar ve Pazarlama Durumu: Taşınmaz, ana pazar durumundaki merkezlere yakın olup, burada üretilecek ürünlerin pazar problemi yoktur.
f)Eğimi : Dava konusu taşınmaz %3-4 eğime sahip olup, tarım arazisi olarak kullanılmaya elverişlidir.
1 Dekar Buğdayın Sulu Şartlarda Yıllık Net Geliri: 244,63 TL / da olarak hesaplanmıştır.
1 Dekar Yoncanın Sulu Şartlarda Yıllık Net Geliri = G.S.H. – Üretim Masrafı =855,00 – 214,28 =640,72 TL./ Dekar
1 Dekar Yonca için 4 yıl boyunca 60,00 TL. / Dekar Yem Bitkileri Desteklemesi verildiği göz önünde bulundurulduğunda (60,00 X 4) / 6 Yıl = 40 TL. / Yıl gelir) yıllık net gelir ilave edildiğinde 640,72 + 40 = 680,72 TL / Dekar gelir elde edilmiş olur.
Tuşba İlçesi İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün verilerine göre Sulu Yoncada 1. Yıl dışındabiçim + otlatma payı olarak gelir elde edildiği belirtilmiştir. Gelire %15 otlatma payı ilave edildiğinde; =680,72 TL. X % 15 otlatma payı
=782,83 TL.
Sulu Şartlarda Buğday ve Yonca Münavebesine Göre Yıllık Ortalama Net Gelir:
=(244,63+(782,83 X 5 Yıl) / 6 Yıl
=693,13 TL. / Dekar
Taşınmazın 1 m² sinin değeri : 13,86 TL.
Taşınmazın 1 dekarının değeri : (13,86 X 1000) = 13.860,00
Taşınmazın toplam değeri : (13,86 TL.X 2.320,08m2) = 32.156,31 TL.
Objektif Değer Artışı: Dava konusu taşınmaz Van İli Merkezine yakın olup; Van- Erciş Karayolu transit yol ağına 3500 m. mesafededir. Taşınmazın Tevekli Köyü yerleşim alanınınhemen bitişiğinde yer alması parsel şeklinin yapılaşmaya uygun olması, ileriki zamanlarda üzerine yapı yapılabileceği gibi kriterler göz önünde bulundurularaktaşınmazın değerinde %50 değer artışı yapılması bilirkişi kurulumuzun görüş ve kanaatidir.
Taşınmazın objektif değer artışı ile değeri = 32.156,31 X % 50 = 48.234,46 TL./ Dekar '' denilmektedir.
Kıymeti : 48.234,46 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 10/10/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 07/11/2019 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : VAN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KALEMİ ÖNÜ MERKEZ/VAN - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/20272 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR