TEFENNİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tefenni İcra Dairesinden satılık taşınmazlar

TEFENNİ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00320141
Şehir : Burdur / Tefenni
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 02.05.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
T.C.TEFENNİ İCRA DAİRESİ
Dosya No
:
2006/413 ESAS
Muhammen Bedeli
:
73,534,238 TL
Birinci Satış Günü
:
30.06.2016 10:00
İkinci Satış Günü
:
26.07.2016 10:00
Satış Yeri
:
BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU TEFENNİ/BURDUR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TEFENNİ İCRA DAİRESİ

2006/413 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞINMAZIN Özellikleri : Burdur İl, Tefenni İlçe, 2698 Parsel No, KARAOT Mahalle/Mevkii, KARAMUSA Köyü, Kargir Fabrika Binası ve Müştemilatı, Tarla Vasıflı Taşınmaz. FABRİKA BİNASI ve İDARİ BİNA: Taban alanı 1966m² olan fabrika binası ile 194m² idari bina mevcuttur. Toplam 2160m² alana sahiptir. Betonarme karkas olarak yapılmış, makasları çelik konstrüksiyon ve çatı saç ile kaplıdır. Taban mozaik, tavanda ise asmolen vardır. Yaklaşık 25 yıllıktır. IIB sınıfı yapıdır. %25 yapı yıpranma payı ve bakımsızlıktan dolayı %5 ilave yıpranma vardır. Birim maliyeti 370TL/m² dir. Değeri: 2160m²x370TLx(1-0,25-0,05)=559.440,00TLdir. GÖLGELİK: İnşaat alanı 90m² olan gölgelik, çelik konstrüksiyon olarak yapılmıştır. Park alanı olarak kullanılmaktadır. IA sınıfı bir yapı olup, %25 yıpranma payı vardır. Değeri: 90m²x110TLx(1-0,25)=7.425,00TLdir. KAZAN DAİRESİ (DEPO): Taban alanı 68m², betonarme olarak yapılmış ve kapı-pencere demir doğramadır. Gölgelik vardır. Taban ve tavan kaplamasızdır. IA sınıfı olup, %25 yıpranma payı vardır. Değeri: 68m²x110TLx(1-0,25)=5.610,00TLdir. BEKÇİ KULÜBESİ(MÜŞTEMİLAT): Taban alanı 36m², yığma kargir olarak yapılmıştır. Tuvalet , lavabo ve bekleme odası vardır. IA sınıfıdır, %25 yıpranma payı vardır. Değeri: 36m²x110TLx(1-0,25)=2.970,00TLdir. Toplam Yapı Değeri :575.445,00TLdir. ZİRAİ RAPORA GÖRE: Doğu-Batı/Kuzey-Güney istikametinde %4-5 eğimlidir. Yüzeyi düzgün olmayıp, 1-2metre kot farkı olan kısımlar vardır. Kenarları çokgen şeklindedir. Köy yerleşim alanı içinde olup, bitişik yol mevcuttur. Ulaşım kolaydır. Taşınmazın 2354m² alanı fabrika binası, 13112m² ise tarladan oluşmaktadır. Tarla alanları kumlu-tınlı, gevşek, organik maddece normal tarla toprağıdır. Fabrika binasının etrafı ise makina ve insan çiğnemesi nedeniyle sıkışmış sertleşmiş arsa vasfındadır. Sulama imkanına sahip, sulu arazi vasfındadır. Ortalama yağış miktarı 515mmdir. Nadas halindedir. Hububat, yem bitkileri, endüstri bitkileri, tıbbi hoş kokulu bitkiler ve bahçe kültürleri yetiştiriciliği yapılabilir. İçerisinde 14 Karaselvi, 34 Karaselvi, 5 Çam ve 1 Ayva ağacı vardır. Ağaç Değer Toplamı: 6.671,78TLdir. Tarla=13112x6300=82.605,60TLdir. Arsa=2354x30=70.620,00TLdir. Tarla, Arsa ve Ağaç Değer Toplamı:159.897,38TLdir.

Yüzölçümü : 15.466,00 m2

İmar Durumu : Mücavir alan dışında bulunduğundan imarı yoktur

Kıymeti : 735.342,38 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında, muhtelif haciz ve ihtiyati tedbir şerhleri mevcuttur

1. Satış Günü : 30/06/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü : 26/07/2016 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri : BELEDİYE BAŞKANLIĞI TOPLANTI SALONU TEFENNİ/BURDUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi Tefenni İcra Müdürlüğü TC Ziraat Bankası AŞ Tefenni Şubesinde bulunan TR90 0001 0000 5938 4556 73 5001 İBAN numaralı hesabımıza TC kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız, kesin ve süresiz banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- IIK.127.Md. GÖRE SATIS ILANININ TEBLIGI: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlıgı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2006/413 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.27/04/2016

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR