ARTOVA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Taşınmazın açık artırma şartnamesi ve tutanağı

ARTOVA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00875479
Şehir : Tokat / Yeşilyurt
Semt-Mahalle : DAMLALI KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 8550
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSÖZ 11.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/22 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
42645 TL
Birinci Satış Günü
:
08.01.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
05.02.2019 10:00
Satış Yeri
:
Artova Kaymakamlık Bahçesi

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Örnek No: 26*

T.C.
ARTOVA İCRA DAİRESİ
2018/22 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ VE TUTANAĞI

1- Alacaklı Adı ve Soyadı : ŞEKERBANK T.A.Ş.
büyükdere caddesi no:171 metrocity a blok esentepe-mecidiyeköy Vekili Av. Onur Güngör
Kılıçdede Mah. Ülkem Sk. Niş İşmerkezi B Blok No:8 Kat:4 da:34-35
2- Borçlu Adı ve Soyadı : 1- FİLİZ GÜLER
2- SELAMİ KAYA
3- Artırmanın Yapılacağı Yer,Gün, Saat : Artova Kaymakamlık Bahçesi
Birinci Artırma : 08/01/2019 günü saat 10:00 - 10:05
İkinci Artırma : 05/02/2019 günü saat 10:00 - 10:05
4- Elektronik Ortamda Teklif
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Birinci Artırma İçin :19/12/2018 - 07/01/2019
İkinci Artırma İçin :13/01/2019 - 04/02/2019
5- Şartnamenin
Açık Bulundurulduğu İlk Gün : İlan tarihinden itibaren.
6- Taşınmazın Tapu Kaydı ve Niteliği: Tokat İl, Yeşilyurt İlçe, 163 Parsel, DAMLALI Mahalle/Köy, Köyönü Mevkii,, 8.550 m2 yüzölçümü, Tarla
7- Tapu Sicilindeki Diğer Bilgiler :
8- Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler :
9- Takdir Olunan Değer : 42.645,97 TL
10- Artırmaya İştirak İçin
Alınan Teminatın Nev'i ve Miktarı : 8.529,19 TL
11- Taşınmazın Son İmar Durumu : Yok
12- Başkaca Lüzumlu İzahat : Damga vergisi, %18 KDV bedeli (Ö.T.V.), Tapu harcının yarısı ile tahliye teslim masrafları alıcıya ait olup, belediye tellaliye bedeli, taşınmazın aynından doğan vergiler ihale bedelinden ödenecektir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
ARTIRMA ŞARTLARI:
A- Artırmaya iştirak edenlerin taşınmazın yukarıda yazılı tahmini değerinin %20 olan 8.529,19 TL pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların teminat göstermeleri lazımdır. Bu taşınmaz üzerinde hakkı olan alacaklı, satış isteyen hissedar veya ilgiliden artırmaya iştiraki halinde alacağı mezkur nisbet reddesinde ise ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
B- Taşınmaz üzerindeki ..... ile birlikte satılacak borçlunun mezkur taşınmaz ile temin edilmiş şahsi ..... borcu alıcıya intikal eyleyecektir. İpotek veya ipotekli borç senediyle temin edilmiş olup bu suretle müşteriye devrolunan borçtan asıl borçlunun kurtulması alacaklının müracaat hakkının mahfuz olduğunu ihaleden itibaren bir sene içinde kendisine bildirmiş olmasına bağlıdır. (Türk Medeni Kanunu Madde: 888. Taşınmaz üzerindeki rehinle temin edilmiş muaccel borçlar müşteriye devredilmeyerek satış bedelinden tercihan ödenecektir.
C- Tâyin edilen zamanda artırmaya, elektronik ortamda esatis.uyap.gov.tr adresinden verilen en yüksek teklif üzerinden başlanır. Üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel 21.322,99 TL'yi geçmek şartıyla en çok artırana ihale edilir. Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50 sini bulması (ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması) ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Bedel bu miktarı bulmazsa, ikinci artırma, belirlenen gün, saat ve yerde birinci artırma şartlarına göre başlatılır.Taşınmaz en çok artırana ihale edilir. (*) Şu kadarki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50 sini bulması (ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması) ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi gerekir. İkinci artırmada, alıcı çıkmazsa veya yukarıdaki şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer.
D- Artırma için teklif muayyen para olmalıdır. Şart ve kayıt kabul olunmaz. Tekliflerşifahen veya elektronik ortamda olur. Elektronik ortamda teklif verme birinci artırma gününden yirmi gün öncesinde başlar, birinci artırma gününden önceki gün sonunda sona erer. İkinci artırmaya elektronik ortamda teklif verme, birinci artırmadan sonraki beşinci gün başlar ve ikinci artırma gününden önceki gün sonunda biter. Bu teklif artırma günü artırmaya başlamazdan evvel hazır olanlara söylenir. Alıcı artırma bedeli haricinde ferağ harcını vermeye mecburdur. Bundan başka alıcıya ait olacak giderler ve hususlar : İhale damga vergisi, tapu alım harcı, K.D.V. ve taşınmazın tahliye ileteslim giderleri alıcıya ait olacaktır. Ayrıca tellâllık harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacaklarırehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
E- Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen (7) gün müddetle artırmaya çıkarılır. En çok artırana ihale edilir ve iki ihale arasındaki fark ve temerrüt faizi ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (X)
F- Alıcıya ihale bedelini ödemek üzere on (10) günü geçmemek şartıyla mühlet verilebilir. Ayrıca masraflar eklenecektir. 05/10/2018

(*)Satış isteyene rüçhanı olan böyle alacaklı, satış isteyen hissedar mevcut değilse parantez içindeki kısım çizilir.
(X)(İİK m.124, 125)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR