TARSUS İCRA DAİRESİ

Tarsus/Mithatpaşa Mahallesi'nde 27.861 m² tarım arazisi icradan satılıktır

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034822
Şehir : Mersin / Tarsus
Semt-Mahalle : MİTHATPAŞA MAH. / ANIT
: 27861
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİ GAZETE 06.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/4153 ESAS
Muhammen Bedeli
:
12,484,864 TL
Birinci Satış Günü
:
27.09.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
30.10.2019 11:00
Satış Yeri
:
Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/Mersin

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.TARSUS İCRA DAİRESİ

2015/4153 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Müdürlüğümüz dosyasından borçlu adına kayıtlı aşağıda özellikleri yazılı taşınmaz satılarak paraya çevrilecektir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli Tarsus ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Kanalaltı Mevkii tapunun 62 ada 281 nolu parseli olup 27.861,48 m2 miktarlıdır. Tapu kaydında Tarla vasfında olup, fiili durumda ise ev ahır ve tarla şeklinde olduğu, Tarsus Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün cevabından imar planı içinde olduğu, Tarsus Belediyesi İmar Arşivinde mevcut dosyasında yer alan konu parsel üzerinde konumlu ahır binasının, depo binasının ve mesken binasının yapı ruhsatı, bulunmadığı öğrenilmiştir.Parsel Üzerinde Bulunan Ahır Binası:Ahır binasının kolon taşıyıcı elamanları kısmen betonarme kısmen çelik yapı tarzında olup çatısı çelik konstrüksiyon sistemde olup üzeri sac levha kaplıdır. Ahır binasının krokide B işaretli olan alan 959,00 m2 alanlı olup yüksekliği 5,00 m dir. Zemini tabi toprak olup Ahır binasının çevresi kısmen briket duvar örülü olup üzeri sıvasız vaziyette kısmi çevresi ise açıktır. Yıpranma payı % 25 olarak dikkate alınmıştır. Ahır Binası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Gurubuna göre I-A Yapı Sınıfında olup 185,00 TL/m2 dir. Parsel Üzerinde Bulunan Depo Binası: Ahır binasının kolon taşıyıcı elamanları kısmen betonarme kısmen çelik yapı tarzında olup çatısı çelik konstrüksiyon sistemde olup üzeri sac levha kaplıdır. Ahır binasının krokide Depo işaretli olan alan 93,00 m2 alanlı olup yüksekliği 2,50 m dir. Zemini tabi toprak olup Depo binasının çevresi kısmen briket duvar örülü olup üzeri sıvasız vaziyette kısmi çevresi ise açıktır. Yıpranma payı % 25 olarak dikkate alınmıştır. Depo Binası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Gurubuna göre I-A Yapı Sınıfında olup 185,00 TL/m2 dir.

Mesken Binası: Betonarme taşıyıcı sistemde inşa edilmiş olup 3 oda 1 salon, mutfak ve bayo ve wc hacimli olup 123,00 m2 bürüt alanlıdır. Mesken hacminin oda salon ve mutfak hacimlerinin zemini şap beton kaplı olup duvarları plastik boyalıdır. Banyo ve wc hacminin zemini seramik kaplı olup duvarları kısmen seramik kısmen sıvalı üzeri plastik boyalıdır. Pencere ve oda hacimlerinin kapı doğramaları PVC malzeme olup mesken giriş kapısı ahşap doğramadır.Mesken Binası 30 yaşında olan yapının bakımsız olması göz önünde bulundurularak yıpranma payı % 40 olarak dikkate alınmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyet Gurubuna göre III-A Yapı Sınıfında olup 980,00 TL/m2 dir.ARSA: Tarsus Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün imar çapı olarak vermiş olduğu plandan; değerleme konusu taşınmazın yer aldığı parsele ait imar planı bulunmakta olup konu parsel konut alanında konumlu olup Emsal:1,70 Yükseklik En Çok 15,50m yapılaşma koşulları olacak şekilde planlanmış olup ancak hali hazırda uygulaması yapılmamıştır. Bu nedenden dolayı parsel arsa vasfında ele alınması için %40 DOP kesinti yapılarak kıymet takdiri hesabında dikkate alınmıştır. Çevrede oluşan benzer durumda olan uygulaması yapılmamış arsa alım-satım m2 fiyatı 440,00 TL dır. DEĞERLENDİRME:Ahır Binası : 959,00 m2 x 185,00 TL/m2 x 0,75( %25 Yıp.)= 133.061,25 TLDepo Binası: 93,00 m2 x 185,00 TL/m2 x 0,75(%25Yıp ) = 12.903,75 TLMesken Binası: 123,00 m2 x 980,00 TL/m2 x 0,60( %40Yıp.)=72.324,00 TLArsa:27.861,48 m2 x 440TL/m2 = 12.259.051,20 TLTOPLAM= 12.477.340,20-TL,6 yaşğında 1 adet zeytin adet fiyatı 487 TL, 26 yaşında 3 adet dut ağacı adet fiyatı 503 TL toplamda 1.509,00 TL, 20 yaşında 1 adet okaliptus ağacı adet fiyatı215,00TL, 10 yaşlarında 7 adet nar ağacı adet fiyatı 594 TL toplamda 4.158,00 TL, 12 yaşlarında 2 adet okalistup ağacı adet fiyatı 125 TL'den toplamda250 TL, 10 yaşlarında 2 adet asma adet fiyatı 271 TL7den toplamda542,00TL , 4 yaşlarında 1dut ağacı 363,00 TL 'den toplamda 7.524,00 TL, İNŞAAT+ARSA+ZİRAAT toplam bedeli: ahır binası 133.061,25 TL+depo binası 12.903,75 TL+Mesken Binası72.324,00 TL +Arsa 12.259.051,20 TL+Ağaç değeri 7.524,00TL=12.484.864,20TL'dir.
Adresi : Mithatpaşa mh, Kanalaltı mevki 62 ada 281 parsel Tarsus / MERSİN
Yüzölçümü : 27.861,48 m2
Arsa Payı : Yok
İmar Durumu : İmarlı
Kıymeti : 12.484.864,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 27/09/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 30/10/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/Mersin
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/4153 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/07/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR