TARSUS İCRA DAİRESİ

Tarsus Bahşiş Mahallesi'nde tarım arazisi icradan satılıktır (çoklu satış) Düzeltme İlanına Git

TARSUS İCRA DAİRESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01043323
Şehir : Mersin / Tarsus
Semt-Mahalle : BAHŞİŞ MAH. / yolboyumah.
: 49641
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASIR 28.08.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/87 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
723,340 TL
Birinci Satış Günü
:
17.10.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
14.11.2019 10:00
Satış Yeri
:
Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/Mersin

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. TARSUS İCRA DAİRESİ

2018/87 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Müdürlüğümüz dosyasından borçlu adına kayıtlı aşağıda ayrı ayrı özellikleri belirtilen taşınmazlar satılarak paraya çevrilecektir.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Tarsus İlçe, 704 Parsel, BAHŞİŞ Mahalle/Köy, AYNAZ Mevkii, Tapu Kayıtlarına göre 49.641,00 m2 olan taşınmazın 17/35 payı borçlu malik adına kayıtlıdır. Taşınmaz hali hazır vaziyette bir kısmının boş, bir kısmında Küçük tünel seralar bulunmaktadır. Sera içinde Karpuz ekilidir. Yeterli toprak derinliği ve kalitesine sahip bu taşınmazın içerisinde her türlü tarım yapılabilir ki zaten de yapılmaktadır. Ekonomik tarıma elverişlidir. Bitkiler damlama sulama sistemi ile sulanmaktadır. Arazinin genel şartları her türlü sulu ve kuru tarıma uygundur. Arazinin geometrik şekli, Yerleşim yerlerine mesafesi, Ulaşım ve İmar durumu, Arazinin kadastro durumu, Arazinin tek parça olması, bölgedeki arazi satışı amaçlı arz ve talep ilişkisi, yerleşim yerine mesafesi, sulanabilme ve sulanamama durumu ve yapılan araştırmalar ile piyasa rayiçleri dikkatealındığında bu bölgede arazinin m2 birim fiyatlarının keşif tarihi itibariyle 30,00TL/m2 olduğu bilgisine ulaşılmıştır.
ZEMİN DEĞERİ= 49.641,00m2X 30,00TL/m2 = 1.489.230,00TL
Borçlu Malikin payı: 17/35 pay =723.340,29TL'dir.
Adresi : Bahşiş mahallesi 704 parsel Tarsus / MERSİN
Yüzölçümü : 49.641,00 m2
Arsa Payı : Yok
İmar Durumu : İnşaat tarzı Tarsus Belediyesi sınırları içerisinde, imar planı sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 723.340,29 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takyidatlı Tapu Kayıtlarındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/10/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 14/11/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/Mersin

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Tarsus İlçe, 240 Parsel, BAHŞİŞ Mahalle/Köy, Aynaz Mevkii, Tapu Kayıtlarına göre 12.625,00m2 olan taşınmaz borçlu malik adına kayıtlıdır. Taşınmaz hali hazır vaziyette Limon Fidanları dikilmiştir. Yeterli toprak derinliği ve kalitesine sahip bu taşınmazın içerisinde her türlü tarım yapılabilir ki zaten de yapılmaktadır. Ekonomik tarıma elverişlidir. Arazinin genel şartları her türlü sulu ve kuru tarıma uygundur. Arazinin geometrik şekli, Yerleşim yerlerine mesafesi, Ulaşım ve İmar durumu, Arazinin kadastro durumu, Arazinin tek parça olması, bölgedeki arazi satışı amaçlı arz ve talep ilişkisi, yerleşim yerine mesafesi, sulanabilme ve sulanamama durumu ve yapılan araştırmalar ile piyasa rayiçleri dikkate alındığında bu bölgede arazinin m2 birim fiyatlarının keşif tarihi itibariyle 30,00TL/m2 olduğu bilgisine ulaşılmıştır. ZEMİN DEĞERİ= 12.625,00m2 X 30,00TL/m2 = 378.750,00TL ZİRAİ MUHTESAD DEĞERİ=756 adet Limon Fidanı (5yaş) x 506,00TL/adet =382.536,00TL GENEL TOPLAM = 685.723,80TL dir.
Adresi : Bahşiş Mahallesi Aynaz mevki 240 parsel Tarsus / MERSİN
Yüzölçümü : 12.625,00 m2
Arsa Payı : Yok
İmar Durumu : İnşaat tarzı Tarsus Belediyesi sınırları içerisinde, imar planı sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 685.723,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takyidatlı Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/10/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 14/11/2019 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/Mersin

3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Tarsus İlçe, 101 Ada, 5 Parsel, BAHŞİŞ Mahalle/Köy, KARABUCAK Mevkii, Tapu Kayıtlarına göre 10.232,46 m2 olan taşınmaz borçlu malik adına tam paylıdır, taşınmaz hâlihazır vaziyette Küçük tünel seralar bulunmaktadır. Sera içinde Karpuz ekilidir. Yeterli toprak derinliği ve kalitesine sahip bu taşınmazın içerisinde her türlü tarım yapılabilir ki zaten de yapılmaktadır. Ekonomik tarıma elverişlidir. Bitkiler damlama sulama sistemi ile sulanmaktadır. Arazinin genel şartları her türlü sulu ve kuru tarıma uygundur. Arazinin geometrik şekli, Yerleşim yerlerine mesafesi, Ulaşım ve İmar durumu, Arazinin kadastro durumu, Arazinin tek parça olması, bölgedeki arazi satışı amaçlı arz ve talep ilişkisi, yerleşim yerine mesafesi, sulanabilme ve sulanamama durumu ve yapılan araştırmalar ile piyasa rayiçleri dikkate alındığında bu bölgede arazinin m2 birim fiyatlarının keşif tarihi itibariyle 30,00TL/m2 olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Taşınmaz üzerinde bulunan küçük tünel sera taşınabilir zirai muhtesadlardandır. TAŞINMAZIN DEĞERİ= 10.232,46m2 X 30,00TL/m2 = 306.973,80TL?dir.
Adresi : Bahşiş mahallesi Karabucak mevki 101 ada 5 parsel Tarsus / MERSİN
Yüzölçümü : 1.232,46 m2
Arsa Payı : Yok
İmar Durumu : İnşaat tarzı Tarsus Belediyesi sınırları içerisinde, imar planı sınırları dışında kalmaktadır.
Kıymeti : 306.973,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takyidatlı Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 17/10/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 14/11/2019 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri : Adalet Sarayı İcra Müdürlüğü C Blok Zemin Kat Mezat Salonu Tarsus/Mersin

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Ayrıca tellâllık harcı, satış bedelinden ödenecek olup,Resmi Gazetede 15/03/2018 tarihinde yayımlanarak, yayım tarihinde yürürlüğe giren 1701 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanununla"Madde 47 - 21/07/1953 tarih ve 6183 sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanunun 21 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ""Gümrük resmi, bina ve arazi vergisi gibi eşya ve gayrimenkulün aynından doğan amme alacakları o eşya ve gayrimenkul bedelinden tahsilinde rehinli alacaklardan sonra gelir" şeklinde değiştirilmiş olup, taşınmazın aynından doğan vergi borcunun ipotek borcundan sonra geleceği hükme bağlandı anlaşıldığından taşınmazın aynından doğan vergiler rehin ve ipotek bedelinden sonra ödenecektir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/87 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.21/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR