DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarlaların satışı yapılacaktır

DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00872740
Şehir : Mardin / Derik
Semt-Mahalle : KOCATEPE MAH. / DERİK
Yayınlandığı Gazeteler

DERİK SESİ 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Toplantı Salonu.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C
DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE VE SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN


DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR
Belediyemize 3 Adet Ada/Tarla satışı. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince açık teklif usulsü ile satışı yapılacaktır.

  1. SATIŞA ESAS PARSEL/ADA :
Mevkii Ada Parsel Yüz ölçüm Nitelik
Muhammen bedel
Kocatepe Mahallesi 119 2 55.149,11 M2 Tarla 358.469,22 TL
Kocatepe Mahallesi 160 1 96.0345,77 M2 Tarla 624.226,05 TL
Kocatepe Mahallesi 106 1 82.719,41 M2 Tarla 537.676,11 TL

2-.İHALENİN YAPILACAĞI YER: Belediye Meclis Toplantı Salonu.
3-İHALE TARİHİ: 23.10.2018 Salı Günü Saat : 10.00 ‘da.
4-İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSULAR:
4.1. Tebligat adres beyanı.
4.2. Geçici teminat.
4.3. Kimlik fotokopisi.
4.4. İhale evrakı satın aldığına dair belge.
4.5. İmza sirküsü veya imza beyanı.(Noter onaylı )
4.6-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.
5-Şartname 100,00 TL karşılığında Belediye İhale ve Satın Alma Müdürlüğünden alınabilir veya ücretsiz görülebilir. Şartnameyi almayan ihaleye katılamaz.
6- İhaleye girecekler ihale günü teklif edilen bedelin % 3 ‘ü oranında az olamamak üzere kendi belirleyeceği miktarda geçici teminat vereceklerdir. Geçici teminatlar Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine yatırılacaktır.
7-Satışı yapılan ada/parsel bedeli sözleşme imzalandıktan sonra en geç 10 gün içerisinde mali hizmetler veznesine yatırılmak zorundadır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR