AYDIN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tarla, zeytinlik ve dükkan kiraya verilecektir

AYDIN VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00898044
Şehir : Aydın / Efeler
Yayınlandığı Gazeteler

SES 17.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
SES 20.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
zeytinlik,tarla,dükkan kiralanacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.11.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SN

KİRALAMA DOSYA NO

İL

İLÇE

MAHALLE

SOKAK / CADDE / MEVKİİ

CİNSİ

KULLANIM ŞEKLİ

ADA

PARSEL

ALAN (m²)

AYLIK / YILLIK

KİRA BEDELİ TL

GEÇİCİ VE EK TEMİNAT BEDELİ TL

İHALE TARİHİ- SAATİ

1

091130020000

AYDIN

SULTANHİSAR

KAVAKLI

MUHTELİF

ZEYTİNLİK

ZEYTİNLİK

-

616,645,649,651, 1099,1100,1741,1742

85.694,00

YILLIK

6.500,00

3.250,00

30.11.2018-10:00

2

091130060000

AYDIN

SULTANHİSAR

KABACA

MUHTELİF

ZEYTİNLİK

ZEYTİNLİK

-

335,339,438,405,440, 443,444,445,666

82.995,00

YILLIK

6.000,00

3.000,00

30.11.2018-10:00

3

091160002000

AYDIN

KÖŞK

MEZEKÖY

MUHTELİF

ZEYTİNLİK

ZEYTİNLİK

-

223,224,242,319,461, 462,507,508,511, 520, 537,564,565

144.074,00

YILLIK

38.012,00

19.006,00

30.11.2018-10:00

4

481050015000

MUĞLA

FETHİYE

PATLANGIÇ

HURMA

TARLA

TARIMSAL NİTELİKLİ TESİS

-

224,226

49.940,00

AYLIK

2.500,00

33.900,00

30.11.2018-10:00

5

481050050000

MUĞLA

FETHİYE

KAYA

HACI ÖMER KUYUSU

TARLA

TARLA VE EV

102

7

6.582,26

YILLIK

40.000,00

9.200,00

30.11.2018-10:00

6

201010008000

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

SARAYLAR

UNPAZARI CAMİ

DÜKKAN

DÜKKAN

188

1

152,20

AYLIK

2.500,00

6.900,00

30.11.2018-10:00

7

202010020001

DENİZLİ

MERKEZEFENDİ

SARAYLAR

ARASTA CAMİ

DÜKKAN

DÜKKAN

168

4

62,18

AYLIK

200,00

552,00

30.11.2018-10:00

30 KASIM 2018 KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİ

1-Yukarıda nitelikleri belirtilmiş;

- 1,2 ve 3. sıradaki vakıf taşınmazlar hizasında gösterilen muhammen bedeller üzerinden ihalede oluşacak bedelden 31.12.2018 tarihine kadar, müteakip yıllar ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyat Endeksi On İki Aylık Ortalamalara Göre Değişim % oranında, emsal ve rayiç bedelden aşağı olmamak üzere tespit edilecek bedeller üzerinden sözleşme tarihinden itibaren 31.12.2027 tarihine kadar kiralanacaktır.

- 4.sıradaki vakıf taşınmaz 31.12.2022 tarihine kadar hizasında gösterilen muhammen bedel üzerinden sabit kira,01.01.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar aylık 13.000,00TL ve müteakip yıllar ise her yıl bir önceki yılın kira bedeline Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksindeki oran (ÜFE – On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %), dikkate alınarak 31.12.2027 tarihine kadar kiralanacaktır.

- 5. sıradaki vakıf taşınmaz hizasında gösterilen muhammen bedel üzerinden ihalede oluşacak bedelden 31.12.2019 tarihine kadar kiralanacak ve taşınmaz içerisinde bulunan natamam durumdaki tek katlı binanın eksikliklerinin giderilerek kullanılabilir hale getirilmesine ve yapı kayıt belgesinin alınmasına ilişkin masraflar, her türlü ruhsat ve izinler kiracı tarafından karşılanacak ve yapılacak tüm imalatlar İdareye terk ve teberru edilecektir.

- 6 ve 7.sıradaki taşınmazlar ise hizasında gösterilen muhammen bedeller üzerinden ihalede oluşacak bedelden 31.12.2018 tarihine kadar kiralanacak;

- Bütün taşınmazların sözleşme sürelerinin bitiminden sonraki kira bedelleri ise Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksindeki oran (ÜFE – On iki Aylık Ortalamalara Göre Değişim %), kiralananın durumu ile emsal ve rayiç kira bedelleri dikkate alınarak belirlenir. İdarenin belirlediği yeni yıl kira bedellerini kabul eden kiracının sözleşmesi aynı şartlarla devam eder.

2- İhale açık teklif usulü ile 30.11.2018 Cuma Günü Saat 10:00’da Ramazanpaşa Mahallesi Hükümet Bulvarı 5. Sokak No:1 Vakıf İş Hanı Kat:4 adresindeki Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale salonunda yapılacaktır.

3-Taliplilerin ihaleye girebilmeleri için; şahıs olarak ihaleye girecekler için nüfus cüzdan sureti(Nüfus Cüzdan fotokopisi), şirket olarak girecekler ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet belgesi ile imza sirküleri (aslı veya noterden tasdikli suretleri) ile birlikte taşınmazların listede hizalarında yazılı geçici ve ek teminatı en geç 29.10.2018 Perşembe günü saat 15.30’a kadar Vakıfbank Aydın Şubesindeki TR 580001500158007287982154 no.lu hesaba yatırarak istenen evraklar ile birlikte Bölge Müdürlüğümüz ihale bürosuna 29.10.2018 Perşembe Günü saat 16:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir. Geçici teminat mektubu ile müracaat edecekler, (Teminat Mektubunu Limit dâhili ve süresiz) teminat mektubunun teyidini idaremize ait 0 256 212 0026 no.lu telefona (İhale Bürosunun dikkatine olarak) faks çektirerek, teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden getireceklerdir.

4-Arttırmaya katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki şartları, kira sözleşmesindeki şartları okumuş ve peşinen kabul etmiş sayılır.

5-Şahıs veya Şirketler ihaleye ortak girmek istedikleri takdirde Noterden tasdikli ortaklık beyannamesi getirmeleri gerekmektedir. Dilekçe ile müracaat ederek ihale gününün bildirilmesini isteyenlere bu ilanla tebliğ yapılmış sayılacağından, ayrıca bildirimde bulunulmayacaktır.

6-İhale, 2886 Yayılı Yasa’nın 45. maddesine göre yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç, ilan bedeli ile sigorta primleri kiracıya aittir. Musakkaf ve Gayrimusakkaf taşınmazların kira bedelleri dosyasındaki şartlar dâhilinde ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun uygulanır. İdaremiz, taşınmazın reklâma elverişli yerlerini kiraya verebilir ve kiracı gerekli, kolaylığı göstermekle yükümlüdür. Mazbut Vakıf Gayrimenkulleri Kira Stopajından muaftır.

7- İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde geçici ve ek teminatları bütçeye irad kaydedilir, şahıs ve şirketler bir yıl süre ile ihale yasaklısı sayılır.

8- İhale komisyonu, taliplileri ihale salonuna davet ederken listede belirtilen sıraya bağlı olmayıp, ihaleyi istediği sıradan yapmakla serbesttir. İhale Genel ve Özel şartları mesai saatleri içerisinde Bölge Müdürlüğümüz İhale panosunda ve İhale Bürosunda taşınmaz dosyasında görülebilir.

9-İhale üzerinde kalmayanların dilekçelerine istinaden Geçici ve Ek Teminatlarının geri ödemeleri, Katılımcıların dilekçelerinde belirtilen İBAN no.lu Banka Hesap Numaralarına 15 gün içerisinde aktarılacaktır.(Banka Hesap numarası olmayanların herhangi bir Bankadan hesap açtırması gerekmektedir.)

10-Taşınmazlara taliplisi olmaması halinde 2886 Sayılı Yasanın 49. Maddesine istinaden 14.12.2018 Cuma günü Saat 15.00’da açık teklif Pazarlık İhalesi yapılacak olup, Pazarlık ihalesine girecek olanların geçici ve ek teminatlarını yatırarak en geç 14.12.2018 Cuma günü Saat 11:00’a kadar yukarıda 3. madde de belirtilen belgelerle birlikte ihale bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Pazarlık ihalesi için ayrıca ilan yapılmayacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR