CEYHAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tarla satışı yapılacaktır

CEYHAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00887522
Şehir : Adana / Ceyhan
Yayınlandığı Gazeteler

İLERİ 06.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İLERİ 15.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 adet tarla
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.11.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ceyhan Vergi Dairesi Müdürlüğünün müdür odasında
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Adana Vergi Dairesi Başkanlığı
Ceyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Taşınmaz Mal Satış İlanıdır


1-) Satışı yapılacak gayrimenkulün Adresi: Sıddıkiye Mahallesi Ceyhan/ADANA
2-) Satışa çıkarılan gayrimenkul;
Ceyhan Tapu Müdürlüğünün;
a) Sıddıkiye Mahallesi 74 Parsel de borçlu hissesi 644,53m2 Tarla
b) Sıddıkiye Mahallesi 39 Parselde borçlu hissesi 551,43m2 Tarla
c) Sıddıkiye Mahallesi 22 Parselde borçlu hissesi 572,92m2 Tarla
3-) Satışa çıkartılan Gayrimenkulün rayiç bedeli:
a bendindeki 74 Parselin rayiç değeri 8.494,90TL’dir.
b bendindeki 39 Parselin rayiç değeri 7.267,84TL’dir.
C bendindeki 22 parselin raliç değeri 7.551,08TL’dir.
4-) Teminatın Tutarı:
a bendindeki 74 parseldeki taşınmazın teminatı 637,12-TL.
B bendindeki 39 parseldeki taşınmazın teminatı 545,08TL’dir.
C bendindeki 22 parseldeki taşınmazın teminatı 566,34TL’dir.
Artırmaya iştirak etmek isteyenler;teminat tutarlarını Ceyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine satışın başlama saatinden önce yatıracaktır. Teminat olarak para, banka teminat mektupları, Hazine tahvil ve bonoları ile Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat (verilecek teminatın esham ve tahvilat olması halinde en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir) kabul edilecektir.
5-) Gayrimenkulün satışının yapılacağı yer gün ve saat: 22.11.2018 tarihinde saat.14:30 ile 14:40 arasında Ceyhan Vergi Dairesi Müdürlüğünün müdür odasında yapılacaktır.
6-Gayrimenkul satış şartnamesinin nereden alınabileceği veya nerede görülebileceği: Gayrimenkul satış şartnamesi Ceyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü satış servis şefliğinden alınabilir ve görülebilir.
7-Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği: Satışın başlama saatinden önce vezneye yatırılacaktır..
8-) Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin %75’ini bulması gerekir.bulmadığı takdirde en fazla teklif verenin taahhüdü baki kalmak şartıyla arttırma 7 gün daha uzatılarak, yedinci günü 29.11.2018 tarihinde aynı yer ve aynı saatte gayrimenkulün ikinci açık arttırması yapılacaktır. Ancak, İhale bedeli rüçhanlı alacaklarla birlikte masrafları aşması şarttır. Aşmazsa satış yapılmayacaktır. (Rüçhanlı Alacak Yoktur)
9-) İhale sonrası satış gerçekleştiği takdirde Tapu Harcı, Damga Vergisi, KDV ve diğer tüm masraflar alıcı tarafından ödenecektir.
10-)İşbu ilan Tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile Tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir. İhaleye katılmak için teminat yatırıp satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve satışın bütün şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.
Yukarıda yazılı hususlardan başka bilgi almak isteyenler Ceyhan Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış Servis şefliğine başvurabilirler.

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR