ALAŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Tarla satışı yapılacaktır

ALAŞEHİR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00873892
Şehir : Manisa / Alaşehir
Semt-Mahalle : GİRELLİ MAH. / ALAŞEHİR
: 18300
Yayınlandığı Gazeteler

ALAŞEHİR 5 EYLÜL 09.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
ALAŞEHİR 5 EYLÜL 12.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.10.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malmüdürlüğü Makam Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

İHALE TARİHİ : 22 Ekim 2018 Pazartesi
SIRA TAŞINMAZ
DOSYA NO
MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
( M2 )
HAZİNE
HİSSESİ
MEVCUT
HALİ
TAHMİNİ
SATIŞ
BEDELİ
GEÇİCİ
TEMİNATI
İHALE GÜNÜ İHALE
SAATİ
1 45040101380 Girelli Gümüşlü Tarla 113 42 18.300,37 Tam Boş 92.000,00 23.000,00 22.10.2018 14:30
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz mal, 22 Ekim 2018 tarihine rastlayan Pazartesi günü hizasında belirtilen saatte, dosyasında mevcut şartnamesine (Genel ve Özel Şartlar) göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesince Açık Teklif Usulü ile Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacak olan ihaleyle satılacaktır.
2- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin; Milli Emlak Şefliğince verilen geçici teminat makbuzunu veya ilgili bankaca verilen geçici teminat mektubunu (İçeriğinin, 2886 sayılı kanunun 27. maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir), yasal yerleşim yeri belgesini (İkametgah belgesi) ve TC Kimlik numarasını gösteren Kimlik Belgesi Aslı veya fotokopisini ihale saatine kadar eksiksiz olarak İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir. (Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerden; tüzel kişiliğe ait Vergi Kimlik numarasını gösteren belge, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından ve yahut benzeri mesleki kuruluşundan 2018 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge, noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim yeri belgesi ve noter tasdikli vekaletname örneği, Kamu Tüzel Kişilikleri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsil yetkili olduklarına dair belge aranır.) Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir, ancak postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
3- İhale Komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4- Hazine taşınmaz mal satışları, KDV, diğer vergi resim ve harçlar ile 5 yıl boyunca emlak vergisinden muaftır. Satış bedeli peşin veya 2 yıla kadar taksitle ödenebilir. Taksitle ödenmek istenilmesi halinde; satış tutarı, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000 TL yı geçtiği takdirde, alıcının belirteceği tarihler de dikkate alınarak taksitlendirme yapılabilecektir. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi durumunda tahsil tarihi itibariyle faiz hesaplanacaktır.
5- Türkiye genelindeki ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Daha fazla bilgi almak ve şartname ile eklerini görmek isteyenler, mesai saatleri dahilinde Alaşehir Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine müracaat edebilirler veya telefonla bilgi alabilirler. Telefon : 0(236) 653 25 70

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR