DENİZLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Tarla satışı yapılacak ve Halk Sağlığı Merkezi kiraya verilecektir

DENİZLİ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00867679
Şehir : Denizli
Yayınlandığı Gazeteler

HİZMET 04.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
HİZMET 10.10.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 adet tarla, arsa, ham toprak niteliğindeki taşınmaz ve Ford transit araç satışı. Avlulu Kargir Ana ve Halk Sağlığı Merkezi kiralama ihalesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2018 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının zemin katındaki toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
DENİZLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
(Milli Emlak Müdürlüğü)
İLAN


1- Aşağıdaki (1) numaralı tabloda yer alan taşınmazların satış ihaleleri ile (2) numaralı tabloda yer alan taşınmazın kiralama ihalesi ve (3) numaralı tabloda yer alan taşıtın satış ihalesi 16.10.2018 tarihinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tablolarda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
2- İhaleler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının zemin katıdaki toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; nüfus kayıt örneğini veya aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2018 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Esnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.
6- Taşınmaz satış ve kiralama ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır. Kiralama ihalesi sonucunda ihale bedelinden yasal oranda Damga Vergisi tahsil edilecektir. Taşıtın satış ihalesinde yasal oranda KDV ve Damga Vergisi alınacaktır.
7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.
8- Türkiye geneli ile Denizli İlindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.
İlan olunur. 18/09/2018


1- SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO

SIRA
NO
MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ PAFTA NO ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
PAYI
İMAR DURUMU FİİLİ DURMU TAHMİNİ BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE
SAATİ
1 Şemikler --- Arsa M22a17d4a-4d 894 8 663,00 426/663 A-3 Kat Konut Alanı Boştur. 426.000,00 42.600,00 10:00
2 Şirinköy Karataş Arsa M22a21b3c 5465 12 225,44 Tam B-2 Konut Alanı Boştur. 294.000,00 29.400,00 10:20
3 Gümüşçay --- Arsa 8 413 12 47,84 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 33.500,00 6.700,00 10:40
4 Tekkeköy Köyiçi Arsa M22d04a3a 285 5 437,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 328.000,00 32.800,00 11:00
5 Hallaçlar --- Arsa M21B25B3B 7873 3 685,00 Tam A-2 Konut Alanı Boştur. 548.000,00 54.800,00 11:20
6 Yeşilyayla Güdükburun Tarla M21b20d2 200 22 2.555,13 Tam Plansız alandadır. Tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. 205.000,00 20.500,00 11:40
7 Yeşilyayla Güdükburun Tarla M21b20d2 200 46 2.452,56 Tam Plansız alandadır. Etrafı tel örgüyle çevrilmek suretiyle tasarruf edilmektedir. 209.000,00 20.900,00 14:00
8 Yeşilyayla Armutlukkırı Tarla M21b20d2 193 21 3.979,44 Tam Plansız alandadır. Tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. 359.000,00 35.900,00 14:20
9 Yeşilyayla Gökçepınar Ham toprak M21b20b3 219 1 7.873,39 Tam Plansız alandadır. Ceviz ağaçları dikilmek suretiyle kullanılmaktadır. 552.000,00 55.200,00 14:40
10 Yeşilyayla Dağılgan Tarla M21b20b2-3 222 1 19.087,63 Tam Plansız alandadır. 5.000,00 m²’lik kısmı zeytinlik olarak kullanılmakta olup, arta kalan kısmı boştur. 859.000,00 85.900,00 15:00
11 Kumkısık --- Arsa M22a11b4d 188 1 6.190,00 Tam Tarımsal Sanayi Depolama Alanı Boştur. 1.393.000,00 139.300,00 15:20


2- KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALA İLİŞKİN TABLO

SIRA
NO
MAHALLESİ MEVKİİ CİNSİ PAFTA NO ADA
NO
PARSEL
NO
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
HAZİNE
PAYI
FİİLİ DURMU İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE
SAATİ
1 Başkarcı Köyiçi Avlulu Kargir Ana ve Halk Sağlığı Merkezi 5 --- 2037 380,00 Tam Boştur. 3.700,00.- 370,00.- 15:40

AÇIKLAMA: Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazın üzerindeki binanın zemin katında bulunan 40,00 m²’lik alanın “Dükkân” olarak kullanılmak üzere 3 yıl süreyle kiralama ihalesi yapılacaktır.


3- SATIŞI YAPILACAK TAŞITA İLİŞKİN TABLO

SIRA
NO
MARKASI CİNSİ MODELİ ŞASE NO MOTOR NO BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNATI (TL) İHALE SAATİ
1 Ford Transit Minibüs 1998 SFAEXXDJVEWU87285 WU87285 Gazi İlköğretim Okulu karşısı Belediye otoparkı 8.000,00 800,00 16:00

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR