POLATLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tarla satış ihalesi yapılacaktır

POLATLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00860718
Şehir : Ankara / Polatlı
Semt-Mahalle : İNLER MAH. / POLATLI
Yayınlandığı Gazeteler

DUATEPE 13.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
DUATEPE 10.09.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
469 parsel 93.000,00 m² (tam hisseli) Abdo yaylası mevkii 5/463 cilt/sayfa no.lu tarla satılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.09.2018 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü Müdüriyet makamında
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Satış

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
POLATLI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

1-Satışa çıkarılan gayrimenkul Ankara ili Polatlı ilçesi İnler Mahallesi adresindedir.
2-Satışı yapılacak gayrimenkul Polatlı Tapu Sicil Müdürlüğünde; 469 parsel 93.000,00 m² (tam hisseli) Abdo yaylası mevkii 5/463 cilt/sayfa no.lu tarla niteliğinde bulunmaktadır.
3-Satışa çıkarılacak gayrimenkule 209.250,00 TL değer biçilmiştir.
4-Artırmaya iştirak edeceklerden konulan değerin %7.5 nispetinde 15.693,75 TL teminat alınacaktır. Teminat olarak para, bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler(Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değeri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.
5-Gayrimenkulün satışı Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü Müdüriyet makamında 28.09.2018 Cuma günü saat 10.30’da satışı yapılacaktır.
6-Gayrimenkul ile ilgili satış şartnamesi Polatlı Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisinden temin edilebilir.
7-Gayrimenkulün satışında artırmaya iştirak edecekler teminatın yatırıldığına dair makbuzu 28.09.2018 tarihinde satışın yapılacağı saatten bir saat öncesine kadar Gayrimenkul Satış Komisyonu´na ibraz edileceklerdir.
8-Gayrimenkul satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75´ini bulmadığı ve şayet artırılan bedel amme alacağına rüçhanlı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış ve/veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırmanın 7 gün daha uzatılarak 7 gün sonraki tarih de (05.10.2018 ) gayrimenkulün aynı mahalde ve aynı saatte tekrar artırmaya çıkarılacağı,
9-İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olduğu, satış peşin bedelle yapılacak olup, her türlü vergi, resim, harç (KDV, Damga Vergisi, tapu harcı vb) alıcıya aittir.
İlan olunur.07.09.2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR