MALATYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarla kiralaması ve muhtelif araç satışı ihale edilecektir

MALATYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00932453
Şehir : Malatya / Battalgazi
Semt-Mahalle : YENİKÖY MAH. / BATTALGAZİ
: 35675
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SÖZ 25.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
MALATYA SÖZ 01.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.02.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının 3. katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğünde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MALATYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ

İLİ İLÇESİ MAH. ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ (M2) KİRA SÜRESİ KİRALAMA AMACI KİRALANACAK MİKTAR KİRALAMA
BEDELİ
İHALE TARİH / SAATİ
Malatya Battalgazi Yeniköy 111 13 40.583,01 m² 5 Yıl Tarımsal 35.675,01 m2 48.162,00- TL 15.02.2019 10:00


1) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Maliye Hazinesine ait taşınmaz; tarımsal olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıl (beş yıl dahil) süre ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının 3. katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğünde ihaleye çıkartılacaktır.

MALATYA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNCE SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR

Sıra No: Bulunduğu Yer: Plaka No: Markası: Cinsi Modeli: Fiili Durumu: Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhalenin
Tarihi: Saati:
1 Defterdarlık Hizmet Binası Oto Parkı 34 DH 4264 Murat Otomobil
1996
Ekonomik ömrünü doldurmuş 5.000,00 1.500,00 15.02.2019 10:30
2 Vatan Oto Park 65 DL 143 Toyota Corolla Otomobil 2003 Tamiri ile çalışabilir 9.500,00 2.850,00 15.02.2019 11:00
3 Vatan Oto Park 34 JN 0861 Audi Otomobil 2005 Faal 26.000,00 7.8000,00 15.02.2019 11:30
4 Vatan Oto Park 34 YM 5948 Fiat Egea Otomobil 2016 Faal 30.00,00 9.000,00 15.02.2019 13:30
5 Vatan Oto Park 44 FL 420 Ford Cargo Tanker 1984 Ekonomik ömrünü doldurmuş 6.200,00 1.860,00 15.02.2019 14:00
6 Çelik Oto Park 34 BZZ 85 Peugeot Otomobil
2005
Tamiri ile çalışabilir 6.500,00 1.950,00 15.02.2019 14:30
7 Özatak Oto Park 44 ED 753 Fiat Tempra Otomobil 1993 Ekonomik ömrünü doldurmuş 5.000,00 1.500,00 15.02.2019 15:00
8 Akçadağ İlçe Müftülüğü 44 DS 202 Ford Minibüs 1980 Ekonomik ömrünü doldurmuş 3.000,00 900,00 15.02.2019 15:30
9 Vatan Otopark 60E71010 Hyundai Otomobil 2007 Faal 13.000,00 3.900,00 15.02.2019 16:00

2-Yukarıda nitelikleri ve bulunduğu yerleri belirtilen araçların satış ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binasının 3. katında bulunan Milli Emlak Müdürlüğünde ihaleye çıkartılacaktır.
3- İhalelere katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a-Geçici teminat (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri) Teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun şekil ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. ve 27. maddelerine uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir.
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi)
c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzelkişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
4- Şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü (Milli Emlak Müdürlüğünde) görülebilir.
5-2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca, İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.
7- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
8- Araçların satış bedeli üzerinden 1, 1+ 1, 1+3, 1+4 ve 1+7 koltuklu olanlardan % 1 ve diğerlerinden % 18 KDV alınacaktır.
9-Satışı yapılacak araçlar mevcut haliyle ihaleye çıkarılmıştır. Araçların çalıştırılması, nakliyesine ilişkin tüm giderler ile satış sonrası Trafiğe Uygunluk Belgesi ile piyasaya arz için alınması gereken belgeler ve izinler alıcıya ait olup, ihale sonrası araçla ilgili olarak idareden herhangi bir talepte bulunulmayacak aksi iddia edilerek adli ve idari yargıda idare aleyhine dava açılmayacaktır. Alıcı ihaleye katılmakla bu durumu kabul etmiş sayılır.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR