İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarla, işyeri ve kantar kiraya verilecektir

İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01066742
Şehir : Balıkesir / İvrindi
Yayınlandığı Gazeteler

İVRİNDİ MERCEK 14.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Sofular ve Kömürcü mahallelisindeki tarlalar, Kurtuluş mahallesindeki işyeri ve Kayapa Mahallesinde bulunan kantar
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.10.2019 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
İVRİNDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Sofular ve Kömürcü mahallelisindeki tarlalar, Kurtuluş mahallesindeki işyeri ve Kayapa Mahallesinde bulunan kantar 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. Maddesine göre açık arttırma usulü ile Belediye Encümen Toplantı salonunda kiraya verilecektir. Kira ihalesi ile ilgili ihale tarih- saatleri, Muhammen Bedelleri ve Geçici teminatları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.
KİRALANACAK TARLA, İŞYERİ VE KANTAR İLANI

S.NO MAHALLESİ MEVKİİ- ADA-PARSEL VE M2 MUH. BEDEL İHALE
TARİHİ/SAATİ
GEÇİCİ
TEMİNAT
KİRA MÜDDETİ
1 Sofular Mahallesi Alan tarla Mevkii 101 ada 13 parseldeki 2.605,00 m2 tarla 150,00 - TL (YILLIK) 25/10/2019
14.30
15,00-TL
3 YIL
2 Sofular Mahallesi Alan tarla Mevkii 101 ada 12 parseldeki 6.411,00 m2 tarla 300,00 - TL (YILLIK) 25/10/2019
14.35
30,00-TL 3 YIL
3 Kömürcü Mahallesi Karaveli Mevkii 110 ada 2 parseldeki 6.700,00 m2 tarla 350,00 - TL (YILLIK) 25/10/2019
14.40
35,00-TL 3 YIL
4 Kurtuluş Mahallesi 83 ada 2 parseldeki Kapalı Pazar Yerinde bulunan 2 Nolu işyeri 250,00 – TL (AYLIK) 25/10/2019
14.45
270,00-TL 3 YIL
5 Kayapa Mahallesi Köy kenarı Mevkii 117 ada 99 parselde bulunan 149,45 M2 kantar 1.500,00 – TL (YILLIK) 25/10/2019
14.55
135,00-TL 3 YIL

İSTENİLEN BELGELER
1) Gerçek kişiler için:
a) Nüfus cüzdan sureti
b) Tebligat adresini gösterir ikametgâh belgesi varsa elektronik posta adresi,
c) İhale ile ilgili geçici teminat ödemesine ilişkin makbuz,
d) Belediyeye borcu olmadığına dair İvrindi Belediyesinden alınmış belge,
2)Tüzel kişiler için:
a) Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,
c) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekâleten katılımlarda vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
d) İhale ile ilgili geçici teminat ve depozit ödemesine ilişkin makbuz,
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı varsa elektronik posta adresi beyanı,
f) Tüzel kişinin ortaklarının ve şirketi bağlayıcı işlemler yapma konusunda yetki verilen yöneticilerinin Adli Sicil Kayıt Belgesi,
g) Belediyeye borcu olmadığına dair İvrindi Belediyesinden alınmış belge, İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü saat:12.00’a kadar İvrindi Belediyesi Muhasebe Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR