TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarla, bağ ve bahçe kiraya verilecektir

TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
25.09.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Talas Belediesi toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

Talas Belediye Başkanlığından;

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen bağ, bahçe ve tarla vasfındaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’inci maddesi gereğince 5 (beş) yıl süreyle kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup I-Sayılı Listedeki taşınmazlar 25.09.2019 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak, II-Sayılı Listedeki taşınmazlar da 26.09.2019 Perşembe günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.
İhale şartnamesi her bir mahalle için ayrı ayrı olmak üzere dosya ücreti 25,00 (Yirmi Beş) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

I.SAYILI LİSTE
S.No Ada No Parsel No Ana Taşınmaz Cins Açıklama Yüzölçümü Muhammen Bedel (Yıllık) Geçici Teminat (%3)
AKÇAKAYA
1 1 4595 TARLA 830,00 25,00 0,75
ALAYBEYLİ
2 1 119 123 TARLA 42.088,90 1.269,00 38,07
3 2 102 14 TARLA 6.883,43 207,00 6,21
4 3 112 196 TARLA 16.088,36 485,00 14,55
5 4 112 75 TARLA 7.749,67 234,00 7,02
6 5 115 52 TARLA 9.009,70 272,00 8,16
7 6 115 56 TARLA 3.014,96 91,00 2,73
8 7 120 50 TARLA 13.680,87 412,00 12,36
9 8 107 70 TARLA 11.895,15 359,00 10,77
10 9 112 147 TARLA 12.763,15 385,00 11,55
11 10 102 23 TARLA 19.114,85 576,00 17,28
12 11 102 137 TARLA 41.652,00 1.255,00 37,65
ARDIÇ
13 1 1544 TARLA 4.820,96 145,00 4,35
14 2 1546 TARLA 2.340,94 71,00 2,13
BAŞAKPINAR
15 1 1084 TARLA 2.288,00 69,00 2,07
16 2 1389 1 KANAL 718,27 22,00 0,66
ÇÖMLEKÇİ
17 1 142 195 TARLA 1.829,05 55,00 1,65
18 2 166 16 TARLA 10.619,85 320,00 9,60
19 3 140 28 TARLA 1.626,67 49,00 1,47
20 4 140 31 TARLA 2.759,67 83,00 2,49
21 5 163 1 TARLA 10.818,17 326,00 9,78
22 6 171 73 TARLA 8.993,00 271,00 8,13
23 7 171 79 TARLA 3.558,31 107,00 3,21
24 8 142 104 TARLA 8.760,62 264,00 7,92
25 9 146 12 TARLA 6.448,85 194,00 5,82
26 10 151 3 TARLA 6.547,01 197,00 5,91
27 11 151 7 TARLA 3.917,71 118,00 3,54
28 12 171 132 TARLA 6.131,33 185,00 5,55
29 13 172 80 TARLA 2.524,92 76,00 2,28
30 14 146 7 TARLA 3.535,28 107,00 3,21
31 15 173 10 TARLA 11.767,07 355,00 10,65
32 16 146 34 TARLA 7.747,27 234,00 7,02
33 17 155 58 TARLA 4.524,71 136,00 4,08
34 18 142 229 TARLA 4.318,98 130,00 3,90
35 19 155 49 TARLA 8.030,00 242,00 7,26
36 20 172 49 TARLA 2.058,11 62,00 1,86
37 21 163 23 TARLA 4.431,52 134,00 4,02
38 22 148 9 TARLA 1.524,51 46,00 1,38
39 23 173 82 TARLA 8.964,26 270,00 8,10
40 24 159 58 TARLA 7.449,19 225,00 6,75
41 25 169 37 TARLA 5.004,14 151,00 4,53
42 26 169 68 TARLA 3.731,44 112,00 3,36
ENDÜRLÜK
43 1 716 TARLA 7.875,00 237,00 7,11
44 2 642 TARLA 16.000,00 482,00 14,46
45 3 676 TARLA 9.550,00 288,00 8,64
46 4 163 TARLA 6.050,00 182,00 5,46
47 5 206 ELMA BAH 10.400,00 313,00 9,39
48 6 215 TARLA 6.150,00 185,00 5,55
49 7 257 TARLA 5.750,00 173,00 5,19
CEBİR
50 1 159 23 TARLA 5.702,91 172,00 5,16
51 2 140 14 ÇAYIR 5.292,84 160,00 4,80
52 3 159 95 TARLA 10.922,31 329,00 9,87
53 4 148 68 TARLA 587,44 18,00 0,54
ÇATAKDERE
54 1 819 TARLA 20.000,00 603,00 18,09

.


II.SAYILI LİSTE
S.No Ada No Parsel No Ana Taşınmaz Cins Açıklama Yüzölçümü Muhammen Bedel (Yıllık) Geçici Teminat (%3)
KOÇCAĞIZ
1 1 149 90 TARLA 13.446,00 405,00 12,15
2 2 148 114 TARLA 2.488,43 75,00 2,25
3 3 138 15 TARLA 24.674,04 744,00 22,32
SOSUN
4 1 514 TARLA 58.200,00 1.754,00 52,62
5 2 543 TARLA 7.300,00 220,00 6,60
6 3 601 TARLA 101.200,00
(61.000,00 m2'si)
1.839,00 55,17
7 4 782 TARLA 11.100,00
(6.500 m2'si)
196,00 5,88
8 5 803 TARLA 26.900,00 811,00 24,33
9 6 833 TARLA 9.700,00 292,00 8,76
10 7 836 TARLA 10.800,00 326,00 9,78
11 8 124 TARLA 10.300,00 310,00 9,30
12 9 128 TARLA 29.900,00
(21.000 m2'si)
633,00 18,99
13 10 40 BAHÇE 68.700,00 2.071,00 62,13
14 11 116 TARLA 31.500,00 949,00 28,47
15 12 211 TARLA 2.500,00 75,00 2,25
16 13 503 TARLA 60.000,00 1.808,00 54,24
17 14 577 TARLA 4.000,00 121,00 3,63
18 15 816 TARLA 3.700,00 112,00 3,36
19 16 841 TARLA 16.300,00 491,00 14,73
20 17 805 TARLA 28.900,00
(15.000 m2'si)
452,00 13,56
21 18 521 TARLA 18.900,00
(7.250 m2'si)
219,00 6,57
22 19 363 TARLA 9.500,00
(1.900 m2'si)
57,00 1,71
SAKALTUTAN
23 1 294 TARLA 6.000,00 181,00 5,43
SÜLEYMANLI
24 1 243 TARLA 9.900,00 298,00 8,94
25 2 926 TARLA 10.200,00 307,00 9,21
26 3 981 TARLA 15.600,00 470,00 14,10
27 4 702 TARLA 18.650,00
(11.000 m2'si)
332,00 9,96
YAZYURDU
28 1 717 TARLA 6.950,00 209,00 6,27
29 2 249 TARLA 3.250,00 98,00 2,94
YAMAÇLI
30 1 1015 TARLA 6.000,00 181,00 5,43
31 2 867 TARLA 3.475,00 105,00 3,15
32 3 232 TARLA 16.250,00 490,00 14,70
33 4 1197 TARLA 2.400,00 72,00 2,16
34 5 1130 TARLA 4.800,00 145,00 4,35
35 6 434 TARLA 5.650,00 170,00 5,10
36 7 451 TARLA 3.550,00 107,00 3,21
37 8 465 TARLA 1.100,00 33,00 0,99
38 9 569 TARLA 6.025,00 182,00 5,46
39 10 1097 TARLA 5.400,00 163,00 4,89
40 11 649 TARLA 5.500,00 166,00 4,98
MENGÜÇEK (YAZILI)
41 1 1045 TARLA 6.400,00 193,00 5,79
42 2 934 TARLA 5.400,00 163,00 4,89
43 3 464 TARLA 9.000,00 271,00 8,13
44 4 555 TARLA 8.000,00 241,00 7,23
45 5 572 TARLA 2.400,00 72,00 2,16
46 6 612 TARLA 5.800,00 175,00 5,25
47 7 648 TARLA 7.000,00 211,00 6,33
48 8 695 TARLA 4.400,00 133,00 3,99
49 9 275 TARLA 6.300,00 190,00 5,70
50 10 308 TARLA 7.200,00 217,00 6,51
51 11 881 TARLA 8.000,00 241,00 7,23
ÖRENCİK
52 1 821 TARLA 11.100,00 335,00 10,05
YUKARI TALAS
53 1 308 3 TARLA 663,96 20,00 0,60


İhaleye katılacak isteklilerin;
A-) GERÇEK KİŞİ İSE;
1-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)
2-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge (e-devlet üzerinden),
3-) Sabıka Kaydı (e-devlet üzerinden)
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı
5-) Dosya alındı makbuzu

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;
1-) Tebligat için Ticari ikametgâh belgesi,
2-) Vergi Levhası
3-) Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; Vakıf Senedi veya Dernek Ana Tüzüğü)
4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
5-) Dosya alındı makbuzu

C-) ORTAK HÜKÜMLER
1-) “İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.
2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6. maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,
4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (Muhammen bedelinin %3’ü kadardır. Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)
5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,
6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.
7-) İhale bedeli her yıl Ekim ayı içerisinde peşin olarak ödenecektir.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.
İstekliler ihale konusu taşınmazlar hakkında mesai saatleri içinde bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden önce Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını vermeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR