POZANTI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Tarım arazisi satışı ve arsa kiraya verme ihalesi yapılacaktır

POZANTI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00892065
Şehir : Adana / Pozantı
Yayınlandığı Gazeteler

5 AĞUSTOS 09.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
4 Adet tarım arazisi satışı ve 11.318,15 m2 lik Sürücü kursu pist yeri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
04.12.2018 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Pozantı Milli Emlak Şefliğine ait makam odasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
POZANTI KAYMAKAMLIĞI
Milli Emlak Şefliği


SATIŞ İHALESİ

Sıra No İlçesi Mahallesi Taşınmaz No Ada No Parsel No Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi
(m²)
Fiili Durumu Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat Tutarı İhale Tarihi İhale Saati
1 Pozantı Alpu 01100103101 106 8 650,00 Tam Boş Bahçe Ayrık Nizam İki Kat (A-2) Konut Alanı 91.000,00 TL 27.300,00 TL 04/12/2018 9:30
2 Pozantı Alpu 01100103102 106 9 497,00 Tam Boş Bahçe Ayrık Nizam İki Kat (A-2) Konut Alanı 69.580,00 TL 20.874,00 TL 04/12/2018 10:00
3 Pozantı Alpu 01100103103 106 10 843,00 Tam Boş Bağ Ayrık Nizam İki Kat (A-2) Konut Alanı 118.020,00 TL 35.406,00 TL 04/12/2018 10:30
4 Pozantı Eskikonacık 01100106621 114 568 3.828,00 Tam Boş Ham Toprak Planlı saha içerisinde kalmamaktadır. 134.000,00 TL 40.200,00 TL 04/12/2018 11:00


KİRALAMA İHALESİ

Sıra No İlçesi Mahallesi Taşınmaz No Ada No Parsel No Yüzölçümü
(m²)
Hazine Hissesi
(m²)
Kiralanacak Yüzölçümü (m²) Kiralama Amacı Cinsi İmar Durumu Tahmin Edilen Bedel Geçici Teminat Tutarı İhale Tarihi İhale Saati
1 Pozantı Eskikonacık 01100200001 DHTA DHTA 11.318,15
11.318,15
11.318,15 Sürücü kursu pist yeri - Planlı Saha içerisinde değildir. 12.500,00 TL 3.750,00 TL 04/12/2018 14:00
  1. Yukarıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulüyle satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.
  2. Satışa sunulan ve kiralanacak taşınmazların Pozantı Milli Emlak Şefliğine ait makam odasında yukarıda belirtilen tarih ve saatlerde satış ve kiralama ihaleleri yapılacaktır.
  3. Satış ve kiralamaya ilişkin şartnameler mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
  4. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin; geçici teminat makbuzu veya 2886 sayılı Kanuna göre (mevduat veya katılım bankalarından alacakları) süresiz geçici teminat mektubu (Her teminat mektubunda; ihale tarihinin ve hangi taşınmaz ihalesi için verildiğini içerir mahallesi/köyü, ada, parsel vb. gibi bilgilerin ve ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de yazılması zorunludur), ikametgah ilmuhaberi, nüfus cüzdan örneği, T.C.Kimlik Numarası, özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluşundan 2018 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi, Vergi Kimlik Numarası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnamelerini ihale saatinden önce ilgili ihale komisyonuna teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
  5. İsteklilerin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanunun 46. maddesine göre posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postadan doğacak gecikmeler kabul edilmez.
  6. Taşınmazın satış bedeli talep edilmesi halinde, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesine göre kanuni faizi ile birlikte taksitle de ödenebilir. Satışımız KDV'ye tabi değildir. Tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 yıl emlak vergisinden muaftır.
  7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.


TÜRKİYE GENELİNDE İHALE BİLGİLERİ http:www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir
BİLGİ İÇİN İRTİBAT TELEFONU : (322) - 581 28 17
(Milli Emlak Şefliği)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR