ANTALYA TOHUM SERTİFİKASYON TEST MÜDÜRLÜĞÜ

Tarım arazi kiraya verilecektir

ANTALYA TOHUM SERTİFİKASYON TEST MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
1184 Ada 1 Parseldeki 135da Tarım Arazisinin kiralanması ihalesi “Açık Teklif Usulü ” ile yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.10.2018 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Müdürlüğümüz Kurum Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü’nden;

 1. İhalenin Konusu, Şekli İle İşin Niteliği ve Miktarı: Müdürlüğümüzün 1184 Ada 1 Parseldeki 135da Tarım Arazisinin kiralanması ihalesi “Açık Teklif Usulü ” ile yapılacaktır.
 2. İhalenin Yapılacağı Yer ve Zaman: İhale 16/10/2018 Salı günü günü saat 14:00’da yazışma adresinde bulunan Müdürlüğümüz Kumru Toplantı Salonunda yapılacaktır.
 3. İhaleye katılacaklar şartnameyi Müdürlüğümüz yazışma adresindeki Satınalma ve İhale Biriminden ücretsiz olarak temin edebilirler. Ayrıca Kurumumuz web adresinden (www.tarimorman.gov.tr/BUGEM/antalyatohum) görebilirler.
 4. İhaleye gireceklerin en geç ihale saatinden önce aşağıda belirtilen geçici teminatı Müdürlüğümüz Döner Sermaye İşletmesi veznesine veya T.C.Ziraat Bankası Antalya Aksu Şubesi nezdindeki TR33 0001 0010 3680 1220 5550 01 no’lu hesabına yatırması gerekir.
 5. İhaleye gireceklerin şahıs olması halinde kimlik fotokopisi ve açık adreslerini bildirmeleri, tüzel kişi olması halinde imza sirküsü ve geçerli yetki belgesi, bağlı bulundukları ilgili meslek odasından almış olduğu belgeyi müdürlüğümüze ibraz etmeleri şarttır.
 6. İstekliler, ihalesi yapılacak olan araziyi ihale saatine kadar müdürlüğümüz arazisinde görebilirler.
 7. İhale, Müdürlüğümüz Kumru toplantı salonunda gerçekleşecektir. İstekliler İhaleye girmeden önce en az 3.523,50TL geçici teminatın yatırılmış olması şartıyla teklif verebilecekler dir. İhalenin rayiç bedeli kdv hariç 117.450,00 TL ‘dir.
 8. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 9. Teklifler KDV hariç olarak yapılacaktır.
 10. Adres: Antalya Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü – Çalkaya Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi No:26 Aksu / ANTALYA
 11. Telefon: 0242 427 40 40 Faks: 0242 427 40 44

İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR