ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sulu sahalarda tohumluk patates üretimi için arazi kiraya verilecektir

ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00908073
Şehir : Konya
Yayınlandığı Gazeteler

KADINHANI SÖZCÜ 03.12.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Altınova Tarım İşletmesi (4.015 da, 5 parti), Anadolu Tarım İşletmesi (887 da, 2 parti), Gözlü Tarım İşletmesi (3.619 da, 7 parti) ve Konuklar Tarım İşletmesi (1.289 da, 2 parti) Müdürlüklerine ait toplam 9.810 da arazi patates tohumluğu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 16 parti halinde kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
13.12.2018 14:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak N0:62 Bakanlıklar/ANKARA)
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU, ALTINOVA GÖZLÜ VE KONUKLAR TARIM İŞLETMELERİ
SULU SAHALARDA TOHUMLUK PATATES ÜRETİMİ İÇİN ARAZİ KİRAYA VERİLECEKTİR

1- Genel Müdürlüğümüze bağlı Altınova Tarım İşletmesi (4.015 da, 5 parti), Anadolu Tarım İşletmesi (887 da, 2 parti), Gözlü Tarım İşletmesi (3.619 da, 7 parti) ve Konuklar Tarım İşletmesi (1.289 da, 2 parti) Müdürlüklerine ait toplam 9.810 da arazi patates tohumluğu üretimi yapılmak üzere sezonluk olarak 16 parti halinde kiraya verilecektir.


2- İhale, 13/12/2018 Perşembe günü saat 14.30’da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde (Karanfil Sokak N0:62 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde ihale salonunda, Merkez Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde ihale 20/12/2018 Perşembe günü aynı saat ve şartlarda tekrar edilecektir.


3- İhaleye ait bilgiler aşağıya çıkarılmıştır.

2019 YILI PATATES TOHUMLUĞU ÜRETİMİ İÇİN KİRAYA VERİLECEK ALANLAR

İŞLETME
ADI

PARTİ
NO

PARSEL NO

Sulama Sistemi

Parsel Alanı(da)

Muhammen Bedel (TL/da)

Muhammen Bedel Toplam (TL)

Geçici Teminat (%5)

ALTINOVA

1

67*67

Center Pivot

365

500

182.500

18.250,00 ₺

67*68

Center Pivot

365

500

182.500

TOPLAM

730

365.000

2

70*35

Center Pivot

365

500

182.500

18.250,00 ₺

70*36

Center Pivot

365

500

182.500

TOPLAM

730

365.000

3

71*40

Center Pivot

365

500

182.500

18.250,00 ₺

71*48

Center Pivot

365

500

182.500

TOPLAM

730

365.000

4

74*7

Center Pivot

365

500

182.500

18.250,00 ₺

74*8

Center Pivot

365

500

182.500

TOPLAM

730

365.000

5

75*20

Center Pivot

365

500

182.500

27.375,00 ₺

75*21

Center Pivot

365

500

182.500

75*22

Center Pivot

365

500

182.500

TOPLAM

1.095

547.500

İŞLETME TOPLAMI

4.015

2.007.500

100.375,00 ₺

ANADOLU

1

DAMLA-I (4-5-6-7-8 )

Damlama-Yarı sabit Sulama

215

550

118.250

11.440,00 ₺

DAMLA-II (7-10-11 )

Damlama-Yarı sabit Sulama

201

550

110.550

TOPLAM

416

228.800

2

50 - 51 - 52 nolu parseller

Yağmurlama

471

550

259.050

12.952,50 ₺

İŞLETME TOPLAMI

887

487.850

24.392,50 ₺

GÖZLÜ

1

17/6

Yarı Sabit Yağmurlama

204

650

132.600

13.455,00 ₺

18/4

Yarı Sabit Yağmurlama

210

650

136.500

TOPLAM

414

269.100

2

18/5

Yarı Sabit Yağmurlama

178

650

115.700

14.462,50 ₺

19/3

Yarı Sabit Yağmurlama

267

650

173.550

TOPLAM

445

289.250

3

19/10

Yarı Sabit Yağmurlama

295

650

191.750

15.600,00 ₺

19/14

Yarı Sabit Yağmurlama

185

650

120.250

TOPLAM

480

312.000

4

21/5

Yarı Sabit Yağmurlama

237

550

130.350

19.580,00 ₺

21/10

Yarı Sabit Yağmurlama

233

550

128.150

21/14

Yarı Sabit Yağmurlama

242

550

133.100

TOPLAM

712

391.600

5

21/15

Yarı Sabit Yağmurlama

243

550

133.650

19.525,00 ₺

27/1

Yarı Sabit Yağmurlama

237

550

130.350

27/3

Yarı Sabit Yağmurlama

230

550

126.500

TOPLAM

710

390.500

6

27/6

Yarı Sabit Yağmurlama

240

550

132.000

12.980,00 ₺

27/7

Yarı Sabit Yağmurlama

232

550

127.600

TOPLAM

472

259.600

7

27/8

Yarı Sabit Yağmurlama

233

550

128.150

10.615,00 ₺

28/15

Yarı Sabit Yağmurlama

153

550

84.150

TOPLAM

386

212.300

İŞLETME TOPLAMI

3.619

2.124.350

106.217,50 ₺

KONUKLAR

1

Derin Kuyu 2 / A

Yarı Sabit Yağmurlama

180

540

97.200

12.555,00 ₺

Derin Kuyu 6 / B

Yarı Sabit Yağmurlama

175

540

94.500

Derin Kuyu 9 / A

Yarı Sabit Yağmurlama

110

540

59.400

TOPLAM

465

251.100

2

Derin Kuyu 10 / B

Yarı Sabit Yağmurlama

277

540

149.580

22.248,00 ₺

Derin Kuyu 11 / B

Yarı Sabit Yağmurlama

275

540

148.500

Derin Kuyu 12 / A

Yarı Sabit Yağmurlama

272

540

146.880

TOPLAM

824

444.960

İŞLETME TOPLAMI

1.289

696.060

34.803,00 ₺

GENELTOPLAMI

9.810

5.315.760

265.788,00 ₺

4- Geçici teminatların nakit yatırılması halinde ihale saatine kadar TİGEM’ in T.Halk Bankası Bakanlıklar Şubesindeki TR310001200940800004000020 IBAN no’lu hesabına yatırılarak, alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.
Teminat mektubu alınması halinde, ihale ile ilgili geçici teminat, tahmin edilen ihale tutarının %5 oranında olup, geçici teminat mektupları, tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacaktır (geçici teminat mektubunun süresi en az 90 gün olacaktır).
İhale ile ilgili kat’i teminat, ihale fiyatı üzerinden %10’u nispetindedir.


5-İhaleye girebilme şartlarında belirtilen belgeler bir zarfa konularak TİGEM Genel Evrak Servisine en geç 13/12/2018 tarih, saat 14.30’a kadar teslim edilecektir.


6-İhale Şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sok.N0:62 Bakanlıklar/ANKARA) ve ilgili İşletme Müdürlüklerinden temin edilebilir.


7-TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.


İlan Olunur.


TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sok. No:62/Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : 0.312.417 84 70-80
Faks : 0.312.417 78 39

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR