SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sultansuyu Tigem'e ait 665 dekar meyve bahçesi kiraya verilecektir

SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01091319
Şehir : Malatya / Akçadağ
Yayınlandığı Gazeteler

MALATYA SÖZ 28.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İşletmemize ait 665 dekar Meyve Bahçeleri 2 parti olarak açık artırma usulü ihale ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü İdari Binası
İhale Usulü
:
TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Kiraya Verme

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği 40. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
665 DEKAR MEYVE BAHÇESİ KİRAYA VERİLECEKTİR


1-İşletmemize ait 665 dekar Meyve Bahçeleri 2 parti olarak açık artırma usulü ihale ile 5 yıl süreyle kiraya verilecektir. Kiralama işi için her parti için ayrı ayrı teklif verileceği gibi iki parti içinde fiyat teklifi verilebilecektir.

Parti N0 Cinsi Çeşidi Ada Parsel
No
Miktarı
(Da.)
Muhammen Bedel
(TL/Da.)
1 Yıllık Muhammen Tutar
(TL)
5 Yıllık Muhammen Tutar (TL) %10
GEÇİCİ TEMİNAT (TL)
1 Kaysı Bahçesi Haliloğlu Soğancı, Muhtelif 0-214 (12 Da.)
0-216 (10 Da.)
0-1219 (178 Da)
0-1024 (56 Da.)
0-936 (4 Da.)
260
DEKAR

Ağaç sayısı 2.080 Adet
210,00 54.600,00 273.000,00 27.300,00
Ceviz Bahçesi Şebin,
Bilecik,
Muhtelif
0-927 15 DEKAR

Ağaç sayısı 81 Adet
210,00 3.150,00 15.750,00 1.575,00
Bodur
Elma
Bahçesi
Golden
G.Simth
Gala Red
Cheif
Red Star
Fuji
0-927 8 DEKAR

Ağaç Sayısı 2.000 Adet
210,00 1.680,00 8.400,00 840,00
Badem Bahçesi Muhtelif 0-923 20 DEKAR
Ağaç sayısı 648 Adet
210,00 4.200,00 21.000,00 2.100,00
TOPLAM 303 Da. 63.630,00 318.150,00 31.815,00
P.
No
Cinsi Çeşidi Ada Parsel
No
Miktarı
(Da.)
Muhammen Bedel
(TL)
1 Yıllık Muhammen Tutar
(TL)
5 Yıllık Muhammen Tutar (TL) %10 GEÇİCİ TEMİNAT
(TL)
2 Kaysı Bahçesi Haliloğlu
Soğancı
Muhtelif
0-1194 (5 Da.),
0-1195 (29 Da.)
0-1196 (85 Da.)
0-1197 (9 Da.),
0-1198 (14 Da.)
0-1205 (5 (Da),
0-1206 (13 Da.)
0-966 (8 Da.)
0-1201 (1 Da.)
0-1202 (51 Da.)
0-926 (6 Da.)
0-932 (26 Da.)
0-971 (79 Da.)
0-978 (31 Da
362
DEKAR

Ağaç Sayısı 2.888 Adet
210,00 76.020,00 380.100,00 38.010,00
TOPLAM 76.020,00 380.100,00 38.010,00


2-İhale; 10/12/2019 günü saat 14.00’te açık artırma suretiyle işletmemiz idari binasında yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmaması veya verilen fiyatların uygun görülmemesi halinde 17/12/2019 günü aynı yer ve saatte tekrarlanacaktır.
3- Geçici teminat muhammen bedelin %10’u olup, 1. Parti için 31.815,00 TL ve 2.Parti için 38.010,00 TL toplam; 69.825,00 TL’dir. Geçici teminat ihaleden önce işletmemiz veznesine veya


İşletmemizin T.C. Ziraat Bankası Akçadağ Şubesindeki TR12 0001 0004 0005 9943 7852 37 İban nolu hesabına yatırılabilir.

4-İhaleye ait şartname işletmemizde görülebilir ve ücretsiz temin edilebilir.
5- İhaleye katılmak isteyen müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Adres beyanı
b) Geçici Teminat belgesi,
c) İsteklinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerinin ve İmza Sirküleri’nin ibraz edilmesi, gerçek kişi olması halinde de imza sirkülerinin ibraz edilmesi,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
e)İhaleye girenler ihale konusu yeri gördüklerini ve tüm niteliklerini bildiklerini ihtiva eden bir belgeyi idareye verecektir.
f) Belgeler ihale tarihine göre son iki ayda alınmak kaydıyla ihaleye katılacak isteklinin bağlı bulunduğu Vergi Dairesi ve S.G.K.‘na borcunun olmadığına dair alınmış belge vermeleri.
6-Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g maddesi gereğince İstisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İLAN OLUNUR.

ADRES
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Akçadağ / MALATYA

Tel : 0422.421.4172-73
Fax : 0422.421.4175

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR