SÖKE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Söke Çavdar'da köy evi ve bahçesi icradan satılıktır

SÖKE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01101940
Şehir : Aydın / Söke
Semt-Mahalle : ÇAVDAR MAH. / SÖKE
: 3649
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ SÖKE 18.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/657 ESAS
Muhammen Bedeli
:
200,000 TL
Birinci Satış Günü
:
12.02.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
11.03.2020 10:00
Satış Yeri
:
Söke Adliyesi Satış Odası (Zemin Kat) - Çeltikçi Mahallesi Bayındır Cad. Söke SÖKE / AYDIN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

SÖKE

İCRA DAİRESİ

2018/657 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Satışa konu taşınmaz Aydın ili,Söke ilçesi,Çavdar Mah.Köy civarı Mevkii,121 Ada,106 Parsel,3.649,86 m2, Kargir ev ve bahçesi vasfında taşınmazın tam hissesidir.Taşınmazda tek katlı köy evi ve bahçe bulunmaktadır.

Köy Evi Özellikleri :Tek katlı,subasman seviyesine kadar taş duvarlı,geri kalan kısmı yığma duvarlı,duvarların dış kısmı sıvasız durumda,ahşap çatı üzeri kiremit kaplı olan mesken yapısıdır.Mesken önünde üzeri trapez sac ile kapatılmış teras bölümü bulunmaktadır.Meskende ,giriş holü,2 odası ve 1 mutfak ,banyo-tuvalet bölümü bulunmaktadır.Giriş kapısı ve pencereleri demir doğramadır.Halen kullanılmakta olan mesken yapısının inşaat alanı 100,00 m2 dir.

Evin Bahçesine Ait Özellikler :Bahçede farklı zamanlarda dikilmiş ekonomik getirisi olmayan ;4 adet 20-30 yaşlarında fıstık çamı,1 adet 15-20 yaşlarında incir,1 adet dut,8-10 yaşlarında 1 adet ceviz ile yaşları 5 ile 10 arasında olan birer adet;nar ,ayva,elma,erik,şeftali ve kayısı ağaçları vardır.

Adresi : Çavdar Mah.Söke/AYDIN

Yüzölçümü : 3.649,86 m2

Hissesi : Tam

İmar Durumu : Taşınmaz Söke Belediyesi imar planı içindedir.''1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışındadır.Valilik makamınca 03/05/2006 tarihine onaylanan Çavdar Köyü Köy Yerleşik Alanı içerisinde kalmaktadır.Aydın,Muğla,Denizli Planlama bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 8.1.2 Kırsal Yerleşme Alanları başlıklı Uygulama Hükmünün 8.1.2.5. Maddesinde imar planı olmayan köy yerleşme alanlarında konut,tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile turizm tesislerinde yapılanma koşulları :Maks.bina yüksekliği 6.50 m.(2 kat) ,Maks.Emsal :0,50 dir.denilmektedir.Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinin 14/09/2017 tarih ve 362 sayılı kararında kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerde (köy yerleşik alanları) konutlar için Emsal :0,50 yi geçilmemesi kaydıyla maksimum inşaat taban alanı 300,00 m2 olarak uygulama yapılabileceği belirtilmektedir.'' denilmektedir.

Kıymeti : 200.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.Tapu kaydında beyanlar hanesi:''Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemezler.''
''Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde ,taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında kanun hükümleri gereğince ecri misil tarh,tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir '' şeklinde belirtme konulacaktır.Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde,belirtme idarece kaldırılacaktır''.

1. Satış Günü : 12/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 11/03/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri : Söke Adliyesi Satış Odası (Zemin Kat) - Çeltikçi Mahallesi Bayındır Cad. Söke SÖKE / AYDIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Dosyadaki ilgililere gönderilen tebligatların bila tebliğ dönmesi durumunda İİK mad 127 gereğince gazete ilanı tebliğ yerine geçecektir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/657 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/12/2019

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR