SİNOP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sinop Merkez'de 39.794 m² tarım arazisinin hissesi icradan satılıktır

SİNOP İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181327
Şehir : Sinop / Merkez
Semt-Mahalle : LALA KÖYÜ / MERKEZKÖYLER
: 39794

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 26.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/1912 ESAS
Muhammen Bedeli
:
433,776 TL
Birinci Satış Günü
:
05.08.2020 10:30
İkinci Satış Günü
:
31.08.2020 10:30
Satış Yeri
:
Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No; 6 Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SİNOP
İCRA DAİRESİ
2016/1912 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazın Özellikleri:Tapu kaydı: Sinop ili Merkez ilçesi, Lala köyü, Kirenlik mevkii içerisinde bulunan 101 ada 11 parsel nolu taşınmaz olup, yüz ölçümü 39.794,86 m²dir.
Taşınmazın toprak yapısı Tınlı-kumlu, su tutma kapasitesi iyi, toprak profili derin, drenaj problemi olmayan düz satıhlı iyi kıraç özelliklere sahip kuru tarım yapılabilen bir arazilerdir. Eğimleri %2-3 arasında değişmektedir.
İmar Durumu : Köy yerleşik alanı dışında, yola cephe durumu var. 1/25.000 Çevre düzeni planı: Tercihli kullanım alanı kapsamında kalmaktadır. İnşaat izni: Gıda Tarım ve Hayvanclıık İl Müdürlüğü görüşüne göre belirlenecektir. Sonuç: Köy yerleşik alan dışında plansız alanlar imar yönetmeliği 6. bölüm hükümleri geçerlidir.
Kıymeti: Taşınmaz bilirkişi raporunda hissesine düşen değeri 433.776,41 TL olarak belirtilmiştir.
Not: Taşınmazın tamamı değil borçlu hissesine düşen 77/224 hissesi satılıktır.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi olup, Taşınmaz üzerinde 14/05/1974 tarihli Mülkiyet intikalinin Toprak ve Tarım Reformunun uygulanması açısından geçersiz sayılacağı beyanı bulunmaktadır.
1. Satış Günü : 05/08/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 31/08/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Meydankapı Mahallesi İskele Caddesi No:4 İç Kapı No; 6 Giriş Sağdan 2. Oda İcra Müdürlüğü Mezat Salonu Merkez Sinop

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1912 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.25/06/2020

SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ (IIK. 127. Md.): ***İş bu satış ilanı tebliğ yapılamayan tüm takyidat ilgilileri adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlar ile yine tebligat yapılamayan tüm hissedarlara tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR