SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Silivri'de 10.040 m² tarla icradan satılıktır (çoklu satış)

SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181908
Şehir : İstanbul / Silivri
Semt-Mahalle : ALİPAŞA MAH. / SİLİVRİ
: 10040

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 29.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/16 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
2,510,000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.10.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
16.11.2020 14:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SİLİVRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/16 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , ALİPAŞA Mahalle, KÖYCİVARI Mevkii, 4176 Parsel No, 10.040,00 m² Yüz Ölçümlü "TARLA" nitelikli taşınmaz.
Satışa konu 4176 parsel sayılı taşınmaz tarla niteliğindedir. Keşif tarihinde (11/07/2018)tarlanın bir kısmının nadas (sürülü) bir kısmınınanız olduğu tespit edilmiştir. Doğuhududu asfalt yola cepheli, batı hududu kadastral yola cephelidir. Etrafında tarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmaz, tınlı-killi bünyeli, su tutma kapasitesi yüksek düzeyde, tuzluluk, alkalilik, erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan, makineli tarıma ve her türlü zirai faaliyete uygun kuru mutlak tarım arazisidir. Alipaşa Mahalle merkezine uzaklığı 0,5 km, Silivri Merkezine 5,0 km , kuş bakışı yaklaşık mesafede bulunmaktadır. Taşınmaz Sinekli Mahallesi asfalt yoluna cepheli, ulaşım ve pazarlama kolaylığı bulunan, etrafında fabrikalar ve yerleşim yerleri bulunan, her türlü alt yapı hizmetlerinden yararlanan ve yerleşim yerine yakın bir konumda olan bir taşınmazdır.
Yüzölçümü : 10.040,00 m²
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı 08/05/2018 tarih ve 18360723-310.05-E.623251 sayılı yazıları ile "... Silivri İlçesi Alipaşa mahallesi 4176 no’luparsel 03/07/2012 tasdik tarihli Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında kısmen yol alanında, kısmen Park alanında, kısmen Emsal :0,40, Ayrık Nizam 2 kat Konut Alanında kalmaktadır.Parselin içerisinden enerji nakil hattı geçmekte olup, TEİAŞgörüşü alınması gerekmektedir. Dava konusu parsel ve çevresi 3194 sayılı İmar kanunun 18. Madde uygulama sınırı içerisinde kalmakta olup, parselin imar durumu ve taksimi konusun 18. Madde uygulama sonucunda netlik kazanacaktır..." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.510.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 19/10/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 16/11/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , ALİPAŞA Mahalle, KARABAYIR Mevkii, 3824 Parsel No, 33.000,00 m² Yüz Ölçümlü "TARLA" nitelikli taşınmaz.
Satışa konu 3824parsel numaralı taşınmaz tarla niteliğindedir. Keşif tarihinde (11/07/2018) tarlanın bir kısmı ayçiçeği bir kısmı anızdır. Batı hududu kadastral yola cephelidir. Taşınmazın etrafındatarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmaz tınlı-killi bünyeli, su tutma kapasitesi yüksek düzeyde, tuzluluk, alkalilik, erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan, makineli tarıma ve her türlü zirai faaliyete uygun kuru mutlak tarım arazisidir. Alipaşa mahalle merkezine uzaklığı 2,8 km, Silivri Merkezine 5,45 km, kuş bakışıyaklaşık mesafede bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 33.000,00 m2
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı 08/05/2018 tarih ve 18360723-310.05-E.623251 sayılı yazıları ile "... Silivri İlçesi Alipaşa Mahallesi 3824 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı bulunmamakta olup parsel, İBB tarafından hazırlanan 15/06/2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni planında EBT (Eğitim Bilişim ve Teknoloji Alanı) olarak planlanmıştır.Alt ölçekli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı onaylanmadan parsele imar durumu verilememektedir..." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 2.640.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 19/10/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 16/11/2020 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , ALİPAŞA Mahalle, PARPADAR Mevkii, 3860 Parsel No , 5.340,00 m² Yüz Ölçümlü "TARLA" nitelikli taşınmaz.
Davaya konu 3860 parsel numaralı taşınmaz tapu kaydına ve hali hazır durumuna göre tarla niteliğindedir. Keşif tarihinde (11/07/2018) tarlanın kanola hasadı yapıldığıanız tarla olduğu görülmüştür. Güney-doğuhududu yola cephelive kuzey-doğu hududunda çiftlik evi vardır. Kadastral yola cephelidir. Etrafındatarım arazileri bulunmaktadır. Taşınmaz tek parça halinde olup üzerinde herhangi bir fiziki bölünme mevcut değildir. Taşınmaztınlı-killi bünyeli, su tutma kapasitesi yüksek düzeyde, tuzluluk, alkalilik, erozyon ve drenaj gibi sorunları bulunmayan, makineli tarıma ve her türlü zirai faaliyete uygun kuru mutlak tarım arazisidir.Alipaşa mahalle merkezine uzaklığı 1,35 km, Silivri Merkezine 4,1 kmkuş bakışı yaklaşık mesafede bulunmaktadır. Ulaşım ve pazarlama kolaylığı bulunmaktadır. Her türlü alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Yüzölçümü : 5.340,00 m²
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı 08/05/2018 tarih ve 18360723-310.05-E.623251 sayılı yazıları ile "... Silivri İlçesi Alipaşa Mahallesi 3860 nolu parsel 03/07/2012 tasdik tarihli Alipaşa Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planında kısmen yol alanında, kısmen Park alanında, kısmen Emsal :1,1, Ayrık Nizam 5 kat Konut Alanında kalmaktadır.Planlı alanlar TİP İmar Yönetmeliği gereği TAKS:0,40’ı geçememektedir. Dava konusu parsel ve çevresi 3194 sayılı İmar kanunun 18. Madde uygulama sınırı içerisinde kalmakta olup, parselin imar durumu ve taksimi konusun 18. Madde uygulama sonucunda netlik kazanacaktır.
Kıymeti : 1.869.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 19/10/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü : 16/11/2020 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/16 Satış sayılı dosya numarasıyla Mahkememiz Satış Memurluğuna başvurmaları ilan olunur.26/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR