SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Silivri Bekirli Mahallesi'nde 8200 m² tarla mahkemeden satılıktır (çoklu satış)

SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180220
Şehir : İstanbul / Silivri
Semt-Mahalle : BEKİRLİ MAH. / KÖYLER
: 8200

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 25.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/3 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
492,000 TL
Birinci Satış Günü
:
19.10.2020 10:00
İkinci Satış Günü
:
16.11.2020 10:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. SİLİVRİ (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU


2019/3 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , BEKİRLİ Mahalle, BAHÇEDERE Mevkii, 149 Parsel Noda kayıtlı, 8.200 m² Yüz Ölçümlü "tarla" nitelikli taşınmaz.
Satışa konu 149 parsel numaralı taşınmaz tapu kaydına ve hali hazır durumuna göre tarla niteliğindedir. Keşif sırasında (10/04/2019) Tarımsal amaçlı kullanıldığı vehububat ekili olduğu görülmüştür. Etrafı tarım arazileri ile çevrilidir. Taşınmaz tek parça olupüzerinde herhangi bir fiziki bölünme ve yapılaşmamevcut değildir. Taşınmazın doğusundan dere geçmekte olup kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır. Taşınmaz hafif meyilli, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, makineli tarıma elverişli, su tutma kapasitesi orta düzeyde, tuzluluk ve alkalilik ve drenaj sorunları bulunmayan kuru mutlak tarım arazisidir. Mahalle merkezine uzaklığı 1,3 km, Akören mahallesinden Bekirli mahallesine ulaşım sağlayan (İncirli caddesi 900 metre), Silivri Merkezine 17km, kuş bakışıyaklaşık mesafede bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 8.200 m2
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 06/02/2019 tarih ve E.746929 sayılı yazıları ile "...Bekirli mahallesi 149 nolu taşınmazın 1/1000 Ölçekli Planı bulunmamaktadır. 13/04/2013 tarihli Çayırdere, Sayalar, Danamandıra, Küçük Sinekli, Bekirli, Kurfallı, Akören, Gazitepe Mahalleleri İdari Sınırlarını kapsayan alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır.Parselin doğusundan geçen dere, Dere Koruma Alanı olup su havzası içinde kaldığından İSKİ görüşü geçerlidir. Kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır. Plan notuna göre dere yapı yaklaşma sınırı olarak belirlenen bu alanlar, imar planlarında dere ıslahı, yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek arazi topoğrafyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır. Parsel ve çevresinde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. "Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz" şeklinde düzenlenmiş olup, 200 dönümün altında ifraz yapılamaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2012 tarih ve 885 sayılı kararı gereği 20.000 m²'den küçük olan parselde yapı yapılamamaktadır. Bu nedenle anılan parsel 8.200 m² olduğundan 20.000 m²'nin altında olan parsellere imar durumu verilememektedir..." şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 492.000,00 TL.
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir. Ayrıca, "04/10/2018 tarih ve 26938 Yevmiye sayı ile Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü lehine 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7.maddesine göre belirtme" beyanı vardır.
1. Satış Günü : 19/10/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 16/11/2020 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , BEKİRLİ Mahalle, İNCİR OCAĞI Mevkii, 349 Parsel Noda kayıtlı , 4.700 m² Yüz Ölçümlü "tarla" nitelikli taşınmaz.
Satışa konu 349 parsel numaralı taşınmaz tapu kaydına ve hali hazır durumuna göre tarla niteliğindedir. Taşınmaz tarımsal amaçlı kullanılmakta olup keşif tarihinde (10/04/2019)Buğday ekili olduğu veetrafındatarım arazilerinin bulunduğu görülmüştür. Taşınmaz tek parça olup üzerinde herhangi bir fiziki bölünme ve yapılaşmamevcut değildir. Kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır. Hafif meyilli, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, makineli tarıma elverişli, su tutma kapasitesi orta düzeyde, tuzluluk ve alkalilik ve drenaj sorunları bulunmayan kuru mutlak tarım arazisidir. Mahalle merkezine uzaklığı 550 m, Akören mahallesinden Bekirli mahallesine ulaşım sağlayan (İncirli caddesi 150 metre), Silivri Merkezine 17km, kuş bakışıyaklaşık mesafede bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 4.700 m2
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 06/02/2019 tarih ve E.746929 sayılı yazıları ile "...Bekirli mahallesi 349 nolu taşınmazın 1/1000 Ölçekli Planı bulunmamaktadır. 13/04/2013 tarihli Çayırdere, Sayalar, Danamandıra, Küçük Sinekli, Bekirli, Kurfallı, Akören, Gazitepe Mahalleleri İdari Sınırlarını kapsayan alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır.Parsel Su Havzası içinde kaldığından İSKİ görüşü geçerlidir. Kadastral yol bağlantısı bulunmamaktadır.Parsel ve çevresinde5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. "Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz" şeklinde düzenlenmiş olup, 200 dönümün altında ifraz yapılamaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2012 tarih ve 885 sayılı kararı gereği 20.000 m²'den küçük olan parselde yapı yapılamamaktadır. Bu nedenle anılan parsel 4.700 m² olduğundan 20.000 m²'nin altında olan parsellere imar durumu verilememektedir..."şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 470.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir. Ayrıca, Silivri Kadastro Mühendisliğince bildirilen "yüzölçümü hatalıdır" beyanı vardır.
1. Satış Günü : 19/10/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 16/11/2020 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İSTANBUL İl , SİLİVRİ İlçe , BEKİRLİ Mahalle, KABAKÇA YOLU Mevkii, 21 Parsel Noda kayıtlı 15.200 m² Yüz Ölçümlü "tarla" nitelikli taşınmaz.
Satışa konu 21 parsel sayılıtaşınmaz tapu kaydına ve hali hazır durumuna göre tarla niteliğindedir. Tarımsal amaçlı kullanılmaktadır. Keşif tarihinde (10/04/2019) Kanola ekili olduğu veetrafında çiftlik evi tarzı konutlariletarım arazilerinun bulunduğu tespit edilmiştir. Taşınmaz tek parça olup taşınmaz üzerinde herhangi bir fiziki bölünme ve yapılaşmamevcut değildir. Taşınmazın doğu, güney-batı, kuzey-doğu sınırlarından Enerji Nakil Hattı geçmektedir.Kuzey-doğu kısmındakadastral yol bağlantısı bulunmakta olup asfalt yola cephelidir. Taşınmaz meyilsiz, kumlu-tınlı toprak yapısına sahip, makineli tarıma elverişli, su tutma kapasitesi orta düzeyde, tuzluluk ve alkalilik ve drenaj sorunları bulunmayan kuru mutlak tarım arazisi olduğu tespit edilmiştir. Dava Konusu taşınmaz mahalle merkezine uzaklığı 680 m, BekirliMahallesinden Çatalca Kabakça Mahallesine ulaşım sağlayan Çatalca Caddesine cepheli, Silivri Merkezine 18km, kuş bakışıyaklaşık mesafede bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 15.200 m2
İmar Durumu : Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 06/02/2019 tarih ve E.746929 sayılı yazıları ile "...Bekirli mahallesi 21 nolu taşınmazın 1/1000 Ölçekli Planı bulunmamaktadır.13/04/2013 tarihli Çayırdere, Sayalar, Danamandıra, Küçük Sinekli, Bekirli, Kurfallı, Akören, Gazitepe Mahalleleri İdari Sınırlarını kapsayan alanlara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında Tarımsal niteliği korunacak alanda ve 15 metrelik taşıt yolunda kalmaktadır. Söz konusu parselin içinden geçen Enerji Nakil Hattı için ilgili kuruluşun görüşü geçerlidir. Parselin bir kısmı Dere koruma alanında ve Su Havzası içinde kaldığından İSKİ görüşü geçerlidir. Plan notuna göre; Dere Yaklaşma Sınırı olarak belirlenen bu alanlar, imar planlarında dere ıslahı, yol, yeşil alan ve yapılaşmasız alan olarak ayrılmalı, afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemeli, derenin doğal akışını engelleyecek, arazi topoğrafyasını değiştirecek herhangi bir çalışma kesinlikle yapılmamalıdır.Söz konusu parsel ve çevresinde5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun ilgili maddesindeki 15/05/2014 tarih ve 6537 sayılı kanun ile yapılan değişiklik hükümleri geçerlidir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez. Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz" şeklinde düzenlenmiş olup, 200 dönümün altında ifraz yapılamaz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/04/2012 tarih ve 885 sayılı kararı gereği 20.000 m²'den küçük olan parselde yapı yapılamamaktadır. Bu nedenle anılan parsel 15.200 m² olduğundan 20.000 m²'nin altında olan parsellere imar durumu verilememektedir"...şeklinde bildirilmiştir.
Kıymeti : 1.520.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında olduğu gibidir.
1. Satış Günü : 19/10/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 16/11/2020 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Adalet Sarayı SİLİVRİ / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3 Satış sayılı dosya numarasıyla Mahkememiz Satış Memurluğuna başvurmaları ilan olunur. 24/06/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR