ŞİLE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Şile'de 21.290 m² arsa icradan satılıktır (çoklu satış)

ŞİLE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01036730
Şehir : İstanbul / Şile
Semt-Mahalle : ÇELEBİ MAH. / AĞVA
: 21290
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 08.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
???????2018/3621 ESAS
Muhammen Bedeli
:
1,064,500 TL
Birinci Satış Günü
:
02.10.2019 10:30
İkinci Satış Günü
:
30.10.2019 10:30
Satış Yeri
:
Şile Nikah Sarayı Fuaye Alanı / Çavuş Mah. Atatürk Cad. Dış Kapı No:30 Şile/İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.ŞİLE İCRA DAİRESİ

2018/3621 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Çelebi Mah. Karantepe Mevkii, 962 Parsel. Parsel Çelebi Mahallesi,yerleşik alanı dışındadır. Çelebi Mahallesinin batı yönünde,Kadıköy Mahallesi yönünde,yerleşik alandan yaklaşık 800m mesafededir .Parsel kuzeyden güneye yaklaşık %8-10 eğimlidir. Üzerinde herhangi bir yapı ve tesis yoktur .Ayrıca ekonomik değerde dikili ağaç bulunmamaktadır. Yabani olarak yetişen uzun boylu otçul bitkiler ile ekonomik değeri olmayan doğal yetişmiş ağaçlar vardır. Killi-tınlı toprak yapısındadır. Tarla vasıflı olup,parselin büyük bölümünde yerleşik sert toprak ve kaya dokulu yapısı vardır. Yakın parsellerde yapılaşma,çevrede alt yapı hizmetleri, içme suyu, kanal, doğalgaz, elektrik,çevre temizlik hizmeti gibi tüm hizmetler bulunmamaktadır. Kadastral yolu bulunmamaktadır. İmar planlarında tarımsal nitelikli alanda kalmaktadır. İmar planlarına göre yüzölçümü 20.000m². yi geçtiğinden kadastral yol bağlantısı sağlanmak şartı ile tarımsal üretim hususunda yapılaşma durumu söz konusudur. Parselin bulunduğu yeri,konumu,çevresel ve bölgesel yatırım durumu, ilçeye yapılan yatırımlar,gelişme periyodu,yatırım talepleri,arz talep faktörleri ve serbest piyasa alım satım değerleri göz önüne alınarak parsel m² birim fiyat: 50.00TL.Parsel toplam değeri: 21.290,00m²X 50,00TL/m² =1.064.500,00 TL.
Adresi : İstanbul İl, Şile İlçe, Çelebi Mah. Karantepe Mevkii, 962 Parsel.
Yüzölçümü : 21.290 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Çelebi Mahallesi 962 parsel sayılı taşınmaz, 21/06/2017 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Şile Doğu Sahil Bölgesi, 2. Etap nazım imar planlarında;Tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 1.064.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 02/10/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 30/10/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Şile Nikah Sarayı Fuaye Alanı / Çavuş Mah. Atatürk Cad. Dış Kapı No:30 Şile/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçe, Çelebi Mah. Kirtiç Mevkii - Ada, 629 Parsel. Parsel Çelebi Mahallesi,yerleşik alan dışında,Ağva-Kandıra ana asfalt yolundan,Çelebi Mahallesi girişinden,sol tarafta,ana yola yaklaşık 500m. mesafede bulunmaktadır.Kuzeyden güneye %5-8 eğimlidir.Üzerinde herhangi bir yapı ve tesis yoktur.Ayrıca ekonomik değerde dikili ağaç bulunmamaktadır.Killi-tınlı tarım yapmaya uygun toprak yapısı olup,tarım yapmaya uygun toprak yapısı vardır.Üzerinde kısa boylu otçul bitkiler vardır.Yakın parsellerde yapılaşma,çevrede alt yapı hizmetleri, içme suyu,kanal,doğalgaz,elektrik,çevre temizlik hizmeti gibi tüm hizmetler bulunmamaktadır. Kadastral yolu bulunmamaktadır. İmar planlarında tarımsal nitelikli alanda kalmakta olup,bu alanlarda yapılaşma, kadastral yol bağlantısı sağlanmak şartı ile 20.000m². parsel alanı gerekmektedir.Parsel bu büyüklüğü sağlamamaktadır.Parselin bulunduğu yeri,konumu,çevresel ve bölgesel yatırım durumu, ilçeye yapılan yatırımlar,gelişme periyodu,yatırım talepleri,arz talep faktörleri ve serbest piyasa alım satım değerleri göz önüne alınarak parsel m² birim fiyat: 50.00TL.olup,
Parsel toplam değeri: 8.350,00m² x50,00TL/m² =417.500,00TL'dir.
Adresi : İstanbul İl, Şile İlçe, Çelebi Mah. Kirtiç Mevkii - Ada, 629 Parsel.
Yüzölçümü : 8.350 m2
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : Çelebi Mahallesi 629 parsel sayılı taşınmaz, 21/06/2017 tasdik tarihli, 1/5000 ölçekli Şile Doğu Sahil Bölgesi, 2. Etap nazım imar planlarında;Tarımsal niteliği korunacak alanda kalmaktadır.
Kıymeti : 417.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir.
1. Satış Günü : 02/10/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
2. Satış Günü : 30/10/2019 günü 10:50 - 10:55 arası
Satış Yeri : Şile Nikah Sarayı Fuaye Alanı / Çavuş Mah. Atatürk Cad. Dış Kapı No:30 Şile/İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.6- İİK 127 Md. Göre Satış İlanı Tebliği : Adresleri tapuda kayıtlı olmayan ( mübrez tapu kaydında belirtilen ) alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur, 7-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3621 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/08/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR