SGK KURTKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

SGK'dan İstanbul Güngören'de 2+1 daire satış ihalesi

SGK KURTKÖY SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
2017/451
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
daire (2+1 - 71 m²)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.10.2019 10:45
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak  No:10 Pendik/İstanbul
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


DOSYA NO: 2017/451

Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti ve nitelikleri:

TAPU KAYDI: Satışa konu taşınmaz, İstanbul ili, Güngören İlçesi, Güngören Mh, 1987 parsel, 154/15161 cilt/sayfa numaralı, tarla ana taşınmaz nitelikli, 215,46 m2 yüzölçümlü, 26/280 arsa paylı, 1. Kat 6 Bağ.Böl. No'lu, tam hisseli, mesken Bağ. Böl. nitelikli taşınmazdır.

HALİ HAZIR DURUMU NİTELİKLERİ: İstanbul İli, Güngören İlçesi, Akıncılar Mahallesi, Orhan Cd, No: 4/6 'da yer alan taşınmazdır. 215,46 m2 arsa üzerinde betonarme karkas yapı cinsinde, ikiz nizamda inşa edilmiş yapı bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu yapı, projesine göre; bodrum+zemin+4 normal kat olmak üzere 6 kattan oluşmaktadır. Bodrum katta 1 adet mesken ve kömürlük, zemin katta 2 adet dükkan ve 1 adet mesken, 4 normal katın her birinde 2'şer adet mesken olmak üzere 12 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Tüm bağımsız bölümlerin bodrum katta bina ortak alanı içinden erişim sağlanan kömürlük eklentileri bulunmaktadır. Taşınmaz, 1987 parselde yer alan, 1. Normal kat 6 nolu mesken nitelikli bağımsız bölümdür ve bina girişine göre sağda konumludur. Mimari projeye göre , brüt yaklaşık 71,00 m2 alanda; salon, 2 adet oda, mutfak, banyo, wc ve antre hacimlerinden oluşmaktadır. Projesine göre ayrıca bodrum katta 3,00 m2 kullanım alanlı depo eklentisi bulunmaktadır. Güngören Belediyesinde taşınmaza ait imar arşiv dosyasında 02.07.1986 tarih ve 86/14-45 numaralı yeni yapı ruhsatı mevcut olup, dosyada yapı kullanma izin belgesine rastlanmamıştır. Güngören Tapu Müdürlüğü arşivlerinde 26.05.1996 tarih ve 86/3042 proje nolu onaylı mimari proje bulunmaktadır. 18/02/2005 tarihli Güngören Revizyon Uygulama İmar Planında imar nizamı: ikiz, Kat :5 , Hmaks 16,50 ve imar lejandı konuttur.

MUHAMMEN BEDELİ: 230.000,00-TL (İkiyüzotuzbin Türk Lirası)

SATIŞ ŞARTLARI:
1.açık arttırma: 10/10/2019 günü saat: 10:45-10:50 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde
2. açık arttırma: 17/10/2019 günü saat: 10:45-10:50 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır.
KDV oranı % 1 dir.

Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, artırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 ini bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için temin edilmiş ise, artırma bedelinin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapılacak masrafları karşılaması şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 17/10/2019 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin % 50’ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır. (İlk arttırmaya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır.)
Artırmaya katılacaklardan muhammen bedelin % 7,5 u oranında teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat ( Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tellaliye harcı, DV, KDV, tahliye masrafları, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün tahliyesi genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.
haleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden sorumlu olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Merkez Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark, varsa önce teminat bedelinden alınacaktır. Teminattan meblağ artması halinde ise kuruma irad olarak kaydedilecektir. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilir. Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. 6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar açık arttırmaya katılamazlar. Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale anındaki açıklamalar esas alınır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/451 takip no’lu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul Satış Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Satışa katılacak olanların, teminatlarını en geç ihale bitimine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir. Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine borçlu ve irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR