SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Seydikemer Belediyesine ait taşınır/taşınmazlar kiraya verilecek ve satılacaktır

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.10.2019 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Seydikemer Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

TAŞINMAZ İHALE İLANI

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen Belediyemiz Tüzel Kişiliğinin özel mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmazlar Seydikemer Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda 23.10.2019 Çarşamba günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca kiralanacak ve satılacaktır. Taşınmazlar Söğütlüdere, Seydiler, Uğurlu, Doğanlar, Yayla Zorlar, Seki, Karadere kiralaması, Hurda Malzeme ve Motorsikletlerin satışı yapılacaktır. Kira süresi 3(Üç) yıllık olarak yapılacaktır. İhale 23.10.2019’ da saat 10.00 ’de başlayacaktır.
Madde 2- İhaleye çıkılacak taşınır ve taşınmazlar;

SIRA
NO

TAŞINMAZIN MAH./ MEVKİİ
TAŞINIRIN CİNSİ

ADA
NO

PARSEL
NO

YÜZ
ÖLÇÜMÜ (M²),MODELKGCİNSİ,
MARKASI
MUHAMMEN BEDEL TL
GEÇİCİ TEMİNAT TL

İHALE
SAATİ
1 SÖĞÜTLÜDERE(MEZARLIK) 118 8 16,00 Depo 3.240,00 98,00 10.00
2 SEYDİLER(KARATOPLAR) 116 24 15.554,07 Tarla 7.000,00 210,00 10.10
3 UĞURLU(KOCAKAVAK) 140 40 13.715,49 Tarla 8.250,00 250,00 10.20
4 DOĞANLAR(KÖYİÇİ) 127 7 51,00 Kahvehane 3.240,00 98,00 10.30
5 YAYLA ZORLAR(NALPINAR) 604 16.800,00 Tarla 2.520,00 76,00 10.40
6 SEKİ(YIĞILITAŞ) 751 6.550,00 Tarla 1.050,00 32,00 10.50
7 SEKİ(YIĞILITAŞ) 752 3.850,00 Tarla 900,00 30,00 11.00
8 KARADERE(YOLUÇ) 247 13 1.100,00 Halı Saha 36.000,00 1.080,00 11.10
9 HURDA MALZEME 62.840 Metal 67.029,33 2.011,00 11.20
10 HURDA MALZEME 360 Plastik 384,00 12,00 11.30
11 MOTORSİKLET 2006 Yamasaki 250,00 7,50 11.40
12 MOTORSİKLET 2006 Yiying 600,00 18,00 11.50


Madde 3- İhaleye çıkacak malların tahmini bedelleri ve geçici teminatları yukarıya çıkarılmıştır.
Madde 4- İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 5- İhaleye katılmak isteyen istekliler;

 1. Gerçek kişi ise;
 1. İkametgah belgesi ve Tebligat için adres beyanı
 2. Nüfus Kayıt Örneği, veya nüfus cüzdanı vs.,
 3. Vekaleten iştirak edecekler için Noter onaylı vekaletname,
 4. İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,
 5. Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,
 1. Tüzel kişi ise;
 1. Tebligat için adres beyanı,
 2. İhaleyle ilgili geçici teminat makbuz-dekont örneği,
 3. Seydikemer Belediye Başkanlığına borcu olmadığına dair yazı,
 4. Tüzel kişilik adına ihaleye katılması için verilmiş yetki belgesi,
 5. Katılanın şirket olması halinde noter tasdikli imza sirküsü,
 6. Katılanın şirket olması halinde vekaleten iştirak edecekler için noter onaylı vekaletname.
 1. Ortak girişim olması halinde; ortak girişim beyannamesi ile birlikte ortaklığı oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin vermesi gereken belgeleri ayrı ayrı vermeleri,

Madde 6- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Seydikemer Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR