KONYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Selçuklu/Yazıbelen Mahallesi'nde tarla icradan satılıktır

KONYA 12. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00890339
Şehir : Konya / Selçuklu
Semt-Mahalle : YAZIBELEN MAH. / SELÇUKLU
: 145050
Yayınlandığı Gazeteler

KONYA POSTASI 07.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/6291 Esas
Muhammen Bedeli
:
725,250 TL
Birinci Satış Günü
:
20.12.2018 14:20
İkinci Satış Günü
:
17.01.2019 14:20
Satış Yeri
:
AKABE MAH.CEMİL ÇİÇEK CAD.KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT ADLİYE MEZAT SALONU KARATAY/KONYA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
KONYA 12. İCRA DAİRESİ
2018/6291 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 1829 Parsel, YAZIBELEN Mahalle/Köy, KAĞNIBELİ Mevkii, İhale konusu taşınmaz Konya İli Selçuklu İlçesi, Yazıbelen Köyü, Kağnıbeli mevkii, 19 cilt, 1769 kütük sayfa, 1829 parsel numaralı, 145.050,00 m? yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmaz olup,1/2 hissesi (72.525,00 m?) Hasan KALAY: Hasan Hüseyin oğlu adına müştereken kayıtlı bulunmaktadır.Tapu kaydının Şerh/İrtifak/Beyan belirtmesinde; (o Alacaklı Ziraat Bankasının İpotek şerhi bulunmaktadır. 13.02.2014 tarih 6011 yevmiye numarası.Konya İli, Selçuklu İlçesi, Yazıbelen köyü, Kağnıbeli mevkii, 1829 nolu parselin imar durumu ile ilgili olarak Selçuklu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 02.08.2018 tarih E. 37864 sayılı yazısı imar durum belgesine göre 1/25.000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı sahasına isabet etmektedir. Parsel imar uygulaması görmemiş olup kadastro parselidir. İhaleye konu taşınmaz güncel olarak Yazıbelen köyünün güneyinde Kağnıbeli mevkiinde bulunmamaktadır. Yapılan keşif incelemesinde ayrı kullanımlar olup, kısmen üzerinde mısır, kısmen şeker pancarı ekili durumdadır. Taşınmaz çevresindeki taşınmazlarla zirai olarak benzer özelliğe sahiptir. Topoğrafik olarak ?e (0-2) düz, düze yakın eğimlidir. Taşınmaz batısında bulunan tahliye kanalına cepheli olup ulaşım ulaşım buradan sağlanmaktadır. Taşınmaz Konya şehir merkezindeki resmi kurumlara, sosyal donatı alanlarına, eğitim kurumlarına uzak durumdadır. Konya ? Ankara yoluna yakın konumdadır. Taşınmaz Yazıbelen köyü yerleşim merkezine 1.55 km, Ankara yoluna 380 metre ve Konya vilayet merkezine 37.20 km mesafededir.Toprak yapısı bakımından killi tınlı, derin profilli, yüksek verimli, çevresindeki arazilerdeki kuyulardan sulama yapılabilen, buğday-arpa-mısır-şekerpancarı ekilebilen bir taşınmazdır. İhale konusu taşınmazın m2 birim fiyatının; 10,00 TL/ m2 olabileceği yapılan araştırmalar, hesaplamalar ve kabuller sonucu bu kanaat oluşmuştur. Buna göre borçlu Hasan KALAY'IN 1/2 hissesinin değeri (72.525,00 m? X 10,00) & 725.250,00 TL olarak tespit edilmiştir.
Adresi : taşınmaz Konya İli Selçuklu İlçesi, Yazıbelen Köyü, Kağnıbeli mevkii, 19 cilt, 1769 kütük sayfa, 1829 parsel numaralı,
Yüzölçümü : 145.050 m2
Arsa Payı : 1/2
İmar Durumu :imar durum belgesine göre 1/25.000 ölçekli nazım imar planında tarım alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti : 725.250,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki mevcut şerhlerle aynıdır.
1. Satış Günü : 20/12/2018 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 17/01/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : AKABE MAH. CEMİL ÇİÇEK CAD. KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT ADLİYE MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6291 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR