SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Selçuklu Belediyesine ait 22 adet gayrimenkul ihaleyle satılacaktır

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Tarla ve arsa satış ilanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.10.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 45.Maddesi hükümleri dahilinde açık artırma usulü ile satılacaktır.

 2. İhale tarihi 10/10/2019 Perşembe günü saat 14. 00’de Belediyemiz Encümen salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.

 3. İhale saatinden iki saat öncesine kadar geçici teminat ile birlikte istenilen belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne getiren herkes ihaleye iştirak edebilir.

 4. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 5. Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

 6. İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;

Aşağıda bulunan A,B,C bentlerinde istenilen belgeler asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.

A- Gerçek kişi olması halinde:

 1. 1 adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

 3. Noter tasdikli İmza beyannamesi,

 4. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,

 5. Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

 6. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

B- Tüzel Kişi olması halinde:

 1. 1 Adet dilekçe,

 2. Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,

 3. Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

 4. Noter tasdikli imza sirküsü,

 5. Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü,

 6. Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2019 yılı-Tüzel kişi )

 7. Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına ait belge,

 8. Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),

C- İsteklerin Ortak Girişim Olması Halinde:

  1. Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi ve A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 1. Niteliği tarla olan gayrimenkuller için ortak girişim ile müracaat kabul edilmeyecektir.

7. Ödeme Şekli:

 1. Satış bedelinin ilk taksiti ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan ödemeleri aşağıdaki listede belirtildiği şekilde ödenecektir. (K.D.V. den muaftır.) .

 2. Kanunun öngördüğü tapu harcı ve ihale sebebiyle tahakkuk edecek gazete ilan ücreti, ihale karar pulu, bilimum harç ve masrafların tamamı alıcıya (müşteriye) aittir

İlan olunur.

MAHALLE

ADA /
PARSEL

ALAN

İMAR DURUM

MUHAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

NİTELİĞİ

ÖDEME ŞEKLİ

ARDIÇLI

0/767

484.00

KIRSAL
YERLEŞİM ALANI

48 000.00 TL

1440.00 TL

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

BAĞRIKURT

0/1336

19850.00

TARIM ALANI

297000.00TL

8910.00 TL

TARLA

24 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

102/7

1888.18

MESKEN 2 KAT

75 500.00 TL

2265.00 TL

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

106/1

1973.78

MESKEN 2 KAT

79 000.00 TL

2370.00 TL

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

108/4

1905.64

MESKEN 2 KAT

76 000.00 TL

2280.00 TL

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

113/2

1831.63

MESKEN 2 KAT

73 000.00 TL

2190.00 TL

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

114/1

1994.78

MESKEN 2 KAT

80 000.00 TL

2400.00 TL

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

123/3

1998.05

MESKEN 2 KAT

80 000.00 TL

2400.00 TL

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

KIZILCAKUYU

121/9

1822.58

MESKEN 2 KAT

73 000.00 TL

2190.00 TL

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

MEYDAN

0/1487

556.00

KIRSAL
YERLEŞİM ALANI

28 000.00 TL

840.00 TL

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

TATKÖY

351/189

2410.43

TARIM ALANI

84 400.00 TL

2532.00 TL

TARLA

12 EŞİT TAKSİTLE

TEPEKENT

281/32

3200.00

TARIM ALANI

208000.00TL

6240.00 TL

ARSA

24 EŞİT TAKSİTLE

TEPEKENT

226/4

500.06

MESKEN 2 KAT

50 000.00 TL

1500.00 TL

ARSA

12 EŞİT TAKSİTLE

YAZIBELEN

0/1349

498.00

KIRSAL
YERLEŞİM ALANI

37 500.00 TL

1125.00 TL

AVLULU
KERPİÇ ODAVE
MÜŞTEMİLATI

12 EŞİT TAKSİTLE

YAZIBELEN

0/1801

42060.00

TARIM ALANI

630000.00TL

18900.00TL

TARLA

24 EŞİT TAKSİTLE

YAZIBELEN

0/802

59150.00

TARIM ALANI

475000.00TL

14250.00TL

TARLA

24 EŞİT TAKSİTLE

YAZIBELEN

0/1460

10600.00

TARIM ALANI

85 000.00 TL

2550.00 TL

TARLA

12 EŞİT TAKSİTLE

YAZIBELEN

0/685

16500.00

TARIM ALANI

132000.00TL

3960.00 TL

TARLA

12 EŞİT TAKSİTLE

YAZIBELEN

0/689

18200.00

TARIM ALANI

145500.00TL

4365.00 TL

TARLA

12 EŞİT TAKSİTLE

YAZIBELEN

0/690

8800.00

TARIM ALANI

70 000.00 TL

2100.00 TL

TARLA

12 EŞİT TAKSİTLE

YAZIBELEN

0/754

5550.00

TARIM ALANI

44 500.00 TL

1335.00 TL

TARLA

12 EŞİT TAKSİTLE

GÜVENÇ

0/1551

20000.00

TARIM ALANI

160000.00TL

4800.00 TL

TARLA

12 EŞİT TAKSİTLE

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR