SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Seferihisar/Sığacık Mahallesi'nde tarla mahkemeden satılıktır

SEFERİHİSAR SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00943105
Şehir : İzmir / Seferihisar
Semt-Mahalle : SIĞACIK MAH. / SEFERİHİSAR
: 9650
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 09.02.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Bağlı ve İlgili Kuruluş
:
Satış Memurluğu
Dosya No
:
2018/6 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
451,350 TL
Birinci Satış Günü
:
27.03.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
29.04.2019 14:30
Satış Yeri
:
SEFERİHİSAR HÜKÜMET KONAĞI SEFERİHİSAR ADLİYESİSULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİ SEFERİHİSAR /İZMİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SEFERİHİSAR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2018/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Seferihisar İlçe, Sığacık Mahallesi, Çayırarası Mevkii, 92 Ada, 32 Parsel sayılı taşınmaz, Seferihisar ile Sığacık Mahallesi, Yerleşimi arasında, çayırarası Bodrum Mevkiinde kalmaktadır. Düz bir topoğrafik yapıda olan taşınmazın sınırları belirgindir. 139/7 Küme evler Sokaktan numarataj alan (kapı No:7 ) taşınmaz üzerinde 4 adet hayvan damı bulunmaktadır. 73 m2, 105 m2, 44 m2 ve 16 m2 lik yapılar oldukça yıpranmış durumdadır. Ayrıca taşınmaz üzerinde 3 adet artezyen kuyusu mevcuttur. Taşınmaz düz kumlu killi bünyeye sahip olup derin profillidir. Yaklaşık 1/4 lük kısmı kapama mandalin bahçesi durumunda olup, kalan kısmı ise sulu tarla durumundadır. Üzerinde 50 yaşlı 136 adet mandalin ağacı ile 25-30 yaşlarında 4 adet dut ağacı bulunmaktadır. Taşınmaz damla suluma sistemi ile fiilen sulanmaktadır. Tuzluluk, alkalilik ve drenaj sorunu olmayan taşınmaz 1.Derece Arkeolojik Sit alanında kalmaktadır. Batısı kadastral yola cepheli olan taşınmaz, Sığacık eski yoluna 400m Sığacık Mahallesi yerleşimine 1,4 km ve Seferihisar merkeze 4 km mesafededir. Taşınmaza ulaşım zeminde mevcut olan stabilize yol ile sağlanmaktadır. Taşınmazın elektrik ve su imkanı bulunmaktadır.
Adresi : Sığacık Mah. 139/7 Kümeevler No:7 Seferihisar/İZMİR
Yüzölçümü : 9.650 m2
İmar Durumu : Seferihisar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 27/02/2017 tarih ve 1494 sayılı İmar durumu yazısına göre; "Sığacık Mahallesi 92 ada 32 nolu parsel, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı içindedir. Yapı Ruhsatı verilemez"denilmektedir.
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 658 nolu ilke kararı'na göre ;"1.Derece Arkeolojik Sit: Korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanlarıdır. Bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine, imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak ;
a)Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
b)Yeni tarımsal alanların açılmamasına, yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koruma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine,
c)Höyük ve tümülüslerde toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaçlardan ürün alınabileceğine,
ç)Taş, toprak, kum vb alınmamasına, kireç, taş tuğla, mermer, kum, maden vb ocakların açılmamasına, toprak curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
d)Bu alanlar içerisinde yer alan ören yerlerinde gezi yolu düzenlemesi, meydan tanzimi, açık otopark, WC, bilet gişesi, bekçi kulübesi gibi ünitelerin koruma kurulunda izin alınarak yapılabileceğine,
e)bu alanlar içerisinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine,
f)Taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şeklinde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme(tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceği" belirtilmektedir.
Kıymeti : 451.350,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 1.Derece Arkeolojik Sit alanı içindedir
1. Satış Günü : 27/03/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 29/04/2019 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : SEFERİHİSAR HÜKÜMET KONAĞI SEFERİHİSAR ADLİYESİSULH HUKUK MAHKEMESİ KALEMİ SEFERİHİSAR /İZMİR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/01/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR