ADANA 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sarıçam/Karlık Mahallesi'nde tarla icradan satılıktır

ADANA 13. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00925616
Şehir : Adana / Sarıçam
Semt-Mahalle : KARLIK MAH. / OSMANGAZİ
: 31132
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEŞ 07.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/962 ESAS
Muhammen Bedeli
:
312000 TL
Birinci Satış Günü
:
14.02.2019 14:30
İkinci Satış Günü
:
14.03.2019 14:30
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ADANA
13. İCRA DAİRESİ

2018/962 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Adana İli, Sarıçam İlçesi, Karlık Mahallesi, Bolacalı Mevkii 2002 parselde kayıtlı 31.132,35 m² yüzölçüme sahip "TARLA" nitelikli taşınmazdır. Satışa konu taşınmaza ulaşım; Adana'dan Kozan İlçesi istikametine doğru devam edilerek Mustafalar Mahallesini geçtikten sonra sol tarafta yer alan Sarıçam, Kaşoba, Karlık Mahallleri yoluna dönülerek Sarıçam Mahallesi içerisinden Kaşoba Mahallesine devam edilir. Kaşoba Mahallesi içerisine girmeden sağ tarafa dönülerek bu yol üzerinde köy içinden devam edilerek sol tarafta yer alan camiyi geçtikten sonra sağa köy içi ve devamında bulunan tarla yolundan ~450 m devam edilerek sol tarafta yer alan taşınmaz mala ulaşım sağlayan tarla yoluna dönüldüğünde ~80 m sonra taşınmaz malın kuzey batı köşesine ulaşılır. Parselin kadastro yolu bulunmamaktadır ancak parselin kuzeyinde yer alan ve mevcutta kullanılan yol parselin doğu cephesinde bulunan parselin kuzeyinde evvel zamandan beri ulaşım için kullanılan yoldan sağlanmaktadır. Parsel, Kaşoba Mahalle yerleşkesine direk olarak~200 m, kadastro yoluna ~80 m mesafededir. Parselin doğu cephesi 2001 ve 2003 parsellere, güney cephesi 2005 parsele, batı cephesi 1095 parsele ve kuzey cephesi 1996 parsele cepheli iken mevcutta parsele ulaşım sağlayan yola cephelidir. Parselin topoğrafik yapısı kuzeyden güneye doğru ~%2-5 eğimli vaziyettedir. Kuru tarım arazisi olup ~2-3 yıldır üzerine her hangi bir ekim yapılmadığı gözlemlenmiştir. Parselin kuzey cephesine yakın bir alanda ~8-10 arı kovanı bulunmaktadır. Parsel üzerinde herhangi bir yapı ve muhdesat bulunmamaktadır.Parselin toprak yapısı killi, sürek, derin tekstür yapılı, işlenmesi kısmen zor, organik madde yönünden kısmen yetersizdir. Taşınmaz; ayçiçeği, arpa, buğday, yulaf vb mahsullerin yetiştirilmesine uygundur. Parsel çevresinde kısmen zeytin ve narenciye bahçeleri bulunmakla beraber çoğunlukla hububat ekimi yapılmaktadır. Tarladan bir yılda tek ürün alınmaktadır.
Adresi : Kaşoba Mahallesi Köy Civarı, Bolacalı Mevkii (Tapu Kayıtlarında Karlık Mahallesi 2002 Parselde Bulunan Boş Tarla)Sarıçam / ADANA
Yüzölçümü : 31.132,35 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmaz malın 1/5000'lik ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli imar planı sınırları dışında kaldığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 312.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : "Tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılması ve üzerinde tarımsal amaçlı yapılar ile sürekli ikamet edilen konut bulunması nedeniyle rayiç bedelin yüzde ellisi üzerinden satılan iş bu taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması halinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faizi ile birlikte, 2886Sayılı Devlet İhale Kanunun 75'inci maddesi uyarınca ve 21/07/1953 tarihli ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil UsulüHakkında Kanun hükümleri gereğince ecrimisil tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin usullere göre son kayıt malikinden tahsil edilir." Şeklinde belirtme konulacaktır. Ancak taşınmazın sonradan farklı amaçla kullanılması ve belirtilen mali yükümlülüklerin de taşınmazın son maliki tarafından yerine getirilmesi halinde belirtme idarece kaldırılacaktır. 11/10/2013 tarihli 10744 yevmiye numaralı beyan vardır.
1. Satış Günü : 14/02/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 14/03/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (107/B Nolu) - Adana Adalet Sarayı Ek 2 Hizmet Binası No:107/B SEYHAN / ADANA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/962 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7-) Satış ilanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenlerinde yerine kaim olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.27/12/2018

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR