ESKİŞEHİR 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sarıcakaya Düzköy'de 3534 m² tarım arazisi icradan satılıktır

ESKİŞEHİR 6. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01181839
Şehir : Eskişehir / Sarıcakaya
Semt-Mahalle : DÜZKÖY MAH. / SARICAKAYA
: 3534

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 30.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/8987 ESAS
Muhammen Bedeli
:
120,616 TL
Birinci Satış Günü
:
21.08.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
18.09.2020 14:00
Satış Yeri
:
6 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin KatESKİŞEHİR

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
ESKİŞEHİR
6. İCRA DAİRESİ
2019/8987 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Eskişehir İl, Sarıcakaya İlçe, Düzköy Mahallesi, Kümbet Mevki, 836 Ada, 132 Parsel, 3.534,03 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmaz,tarım arazisi olarak kullanıldığı saptanmış olup taşınmazın değerini SULU TARIM ARAZİSİ olarak olduğu gibi kullanılması durumunda yıllık getirebileceği net gelire göre tespit etmiştir. Taşınmaz düz ve orta bünyeli kumlu,alüviyonal arazidir.Üzerinde herhangi bir ağaç ve müştemilata rastlanmamıştır.Keşif esnasında tarlada ekili değildir.Etrafında ekili olan veya olmayan seralar mevcuttur. Sarıcakaya İlçesi, Düzköy Mahallesi 3.420,00 m² yüzölçümlü 1153 parsel 3402 Sayılı Kadastro Kanununun 22/a maddesi kapsamında yapılan yenileme işlemi sonucunda 3.534,03 m² yüzölçümlü 836 ada, 132 parsel olmuştur. Düzköy Mahallesi,836 ada, 132 parsel 3.534,03 m² yüzölçümlü olup, niteliği Tarla’dır.Söz konusu parsel 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı sınırları dışındadır.Tarım arazisi olarak kullanılmaktadır ve kuzeyinde sulama kanalı vardır. Taşınmazın bulunduğu bölgede yağış miktarı, topoğrafik yapı, ekolojik koşulları ve yukarıda açıklanan özellikleri dikkate alınarak, uygun tarım teknikleri uygulandığında sulu şartlarda yetişen kültür bitkilerinin yetişebileceği özelliktedir. Dava konusu taşınmazın Sarıcakaya Belediye sınırları içerisinde olduğu tespit edilmiştir. Yaptığımız değerlendirmede dava konusu taşınmazın tarım arazisi olarak değerlendirildiğinde “Objektif Değer Artırıcı” unsur bulunmamaktadır. Taşınmaz Düzköy Mahallesi yerleşim merkezine yaklaşık 2 800.00 metre, Sarıcakaya-Nallıhan yoluna yaklaşık 1950.00 metre, Sarıcakaya İlçe merkezine yaklaşık 18500.00 metre, Eskişehir Vilayet Meydanına kuş uçuşu yaklaşık 45350.00 metre mesafededir.Taşınmazın toprak ve topoğrafik yapısı mevcut ekolojik koşullar çerçevesinde uygun tarım tekniklerinin kullanımı, ekonomik ve rasyonel olarak Roka-Taze Soğan-Marul-Fasulye tarımına imkan vermektedir. 836 Ada 132 Parsel (Eski 1153 Parsel) 3.534,03 m² yüzölçümlü tarla TAM hisseli olup Eskişehir 3.İcra Hukuk Mahkemesinin 29.11.2019 tarih ve 2019/599-863 E.K. sayılı kesinleşmiş ilamı ile satışa esas değeri 120.616,44 TL’dir.
Adresi : Düzköy Mahallesi Sarıcakaya / ESKİŞEHİR
Yüzölçümü : 3.534,03 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Sarıcakaya Belediye Başkanlığının 30.07.2019 tarih ve 671 sayılı yazısı gereğince"Belediye sınırları içinde, köy yerleşik alan sınırı dışında bulunmaktadır. Taşınmaz ile ilgili 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu esas alınır."
Kıymeti : 120.616,44 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 21/08/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 18/09/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : 6 Nolu İhale Masası - Adalet Sarayı Alt Zemin Kat ESKİŞEHİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, tapu satıl harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8987 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR