SARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Saray'da 7.826 m² tarla icradan satılıktır

SARAY İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01063416
Şehir : Tekirdağ / Saray
Semt-Mahalle : GÖÇERLER MAH. / SARAY
: 7826
Yayınlandığı Gazeteler

SARAY GÖZLEM 09.10.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/364 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
508,690 TL
Birinci Satış Günü
:
02.12.2019 11:00
İkinci Satış Günü
:
27.12.2019 11:00
Satış Yeri
:
aray Adliyesi Mezat Salonu - Saray Adliyesi Zemin Kat SARAY / TEKİRDAĞ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SARAY(TEKİRDAĞ)
İCRA DAİRESİ
2018/364 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ ili Saray ilçesi Göçerler Köyü Köycivarı mevkii 2425 parsel no'lu taşınmaz borçlu adına tam hisselidir. Taşınmaz toprak yapısı ve eğim bakımından tarla vasfında ve tarımsal mekanizasyona uygun olup, sulanmayan 1. sınıf mutlak tarım arazisidir. Tekstürel yapısı tınlı-kumlu toprak yapısındadır. Üzerinde konut, ahır ve depo amaçlı kullanılan yapılar bulunmamaktadır. Hali hazırda ekili değildir. Taşınmazın yola cephesi mevcuttur. Taşınmazın yüzölçümü 7.826,00 m2 dir. Taşınmazıntoprak ve topoğrafik yapısı uygun tarım tekniklerinin uygulanmasıyla ekonomik ve rasyonel olarak nadasa bırakılmaksızın münavebeli olarak ayçiçeği, buğday ve karpuz üretimine imkan vermektedir.
Adresi : Tekirdağ ili Saray ilçesi Göçerler Köyü 2425 parsel
Yüzölçümü : 7.826 m2
İmar Durumu : Saray Belediye Başkanlığınca onaylanmış 1/1000 ölçekli uygulama imar planı 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamaktadır. Anacak Tekirdağ İl İdare Kurulu tarafından 31/01/2001 tarih ve 109 sayılı kararı ile onaylanan Köy Yerleşik Alanında kısmen civarında kısmen de dışında yer almaktadır. Tekirdağ Valiliği tarafından 22/08/2011 tarihinde onaylanan 1/25000 ölçekli Tekirdağ il çevre düzeni planında köy yerleşik alanı civarında kala kısım 3.3.1.3 kırsal yerleşim alanları maddesi kapsamında, köy yerleşik alanı dışında kala kısım 3.1.2.1tarımsal niteliği 1. Öncelikli korunacak alanlar maddesi kapsamında değerlendirilir. 3.3.1.3 kırsal yerleşim alanları maddesinin d bendinde " bu alanlarda yer alacak yapılar için maksimum yükseklik 9.5 m (3kat) maksimum kat alanı kat sayılı (EMSAL) 0.75 olacaktır. İlgili Belediyesince belirlenecek yapı yaklaşma mesafelerine uyulması kaydıyla emsal değeri, TAKS kısıtlaması olmaksızın kullanılabilir denilmektedir. Ancak söz konusu parsel de yapılaşmaya gidilmesi halinde Kırsal Yerleşim Alanları Maddesinin d bendinden yarlanıp yararlanamayacağı İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından görüş alınarak belirlenebilecektir.
Kıymeti : 508.690,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :01/12/2006-11371 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince yabancı gerçek ve tüzel kişilere satış ve sınırlı aynı hak tesis edilemez.
1. Satış Günü : 02/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 27/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Saray Adliyesi Mezat Salonu - Saray Adliyesi Zemin Kat SARAY / TEKİRDAĞ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/364 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.06/10/2019 İcra Dairesi Hesap Bilgileri-Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O.--Iban No : TR280001500158007300568250

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR