SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Saray/Ayaspaşa Mahallesi'nde muhtelif tarlalar belediyeden satılıktır

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
8 ADET TAŞINMAZ SATIŞI
İşin Yapılacağı Yer
:
Ayaspaşa
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.04.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ayaspaşa Mah. Atatürk Alanı No:32 adresinde Encümen Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI
8 ADET TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ İLAN METNİ

Madde 1- Aşağıda tapu kaydı ve niteliği belirtilen ve Belediyenin mülkiyetinde bulunan Taşınmazlar Saray Belediyesince, aşağıda tarih ve saati belirtilen zamanda Ayaspaşa Mah. Atatürk Alanı No:32 adresinde Encümen Toplantı Odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.
Madde 2-İhale Saray Belediye Başkanlığı’nca, 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri çerçevesinde 45. Maddesi uyarınca Açık Arttırma usulü ile yapılacaktır.
Madde 3- Satış işleminden K.D.V alınmayacaktır. Şartname Bedeli 50.00-TL olup, İhaleye ait şartname Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden görülebilir veya temin edilebilir.

S. No Mahalle/Mevkii Cinsi Ada Parsel Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat(TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Ayaspaşa Tarla 101 83 2.000 144.666,67 4.340,01 22.04.2019 10:30
2 Ayaspaşa Ahşap Bina ve Arsası 334 19 1082 811.500,00 24.345,00 22.04.2019 10:35
3 Büyükyoncalı Tarla - 3307 2875 167.698,75 5.030,96 22.04.2019 10:40
4 Büyükyoncalı Tarla - 555 10375 553.298,75 16.598,96 22.04.2019 10:45
5 Büyükyoncalı Arsa 989 2 409.00 165,645.00 4.969,35 22.04.2019 10:50
6 Edirköy/Kabasakal Tarla - 60 2.880.00 115,200.00 3.456,00 22.04.2019 10:55
7 Beyazköy/Servi Tarla - 373 9.080 181.600,00 5.448,00 22.04.2019 11:00
8 Göçerler/Sazlıdere Tarla - 1017 4.000 80,000.00 2.400,00 22.04.2019 11:05

Madde 4- Taşınmazlar gerçekleşen ihale bedeli üzerinden Tek Seferde Peşin Ödenir
Madde 5- İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Gerçek Kişi ve Kuruluşlar;
1-Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Makbuzunu
2-T.C Kimlik Fotokopisi
3-İkametgâh Belgelerini
4-Saray Belediyesine ve Maliyeye Vadesi Dolmuş Borcunun Bulunmadığını Gösterir Belgeyi
Kooperatifler;
1-Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Makbuzunu
2-İmza Sirkülerini, Yetki Belgesini ve Adreslerini gösterir belgeyi.
3-Faaliyet Belgesi
4-Saray Belediyesine ve Maliyeye Vadesi Dolmuş Borcunun Bulunmadığını Gösterir Belgeyi
Şirketler;
1-Yatırdıkları Geçici Teminat ve Şartname Makbuzunu
2-İmza Sirkülerini(Yetkilisi ihaleye gelecek ise)
3-Adreslerini gösterir belgeyi.
4-Faaliyet Belgesi
5-Şirket Yetkilisinin Yetkili olduğunu Gösterir Belgesi
6-Şirket Ortaklığı var ise Ticaret Sicil Gazetesi
7- Saray Belediyesine ve Maliyeye Vadesi Dolmuş Borcunun Bulunmadığını Gösterir Belgeyi
İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter Onaylı Vekâletnameleri ile vekilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesini başvuru dosyasına aslını veya idareye aslı görülmüştür yaptırarak ihale komisyonu olan Belediyemiz Encümenine sunmak zorundadırlar.
Madde 6-İstekliler, son başvuru tarihi ; 19/04/2019 Cuma günü Saat 17:00’ e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne müracaatlarını ederek,bizzat ihale başvuru dosyalarını teslim etmek zorundadırlar.Posta,Kargo vb kurye ulaşım yolu ile ihale başvuru kabul edilecek olup; Bu yolla gönderilen başvurulardan oluşabilecek gecikmelerden ve başvuru tarihi ve saati olarak gelen evrak Elektronik Belge Sistemindeki bilgilere itibar edilecektir. Teslim alınan belgeler Yazı İşleri Müdürlüğünce Destek Hizmetleri Müdürlüğüne havale edilecek eksik olduğu tutanak ile tespit edilen belgeler olması durumunda ihaleye alınmayacak ve kurumumuz sorumlu olmayacaktır.
İLANEN DUYURULUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR