ŞANLIURFA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gayrimenkuller kiraya verilecektir

ŞANLIURFA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
27 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.10.2019 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ŞANLIURFA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN KİRALIK GAYRİMENKULLER 17/10/2019 TARİHLİ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ

SIRA
NO
DOSYA NO İLİ İLÇESİ MAHALLESİ CADDE SOKAK
MEVKİİ
APT NO-
KAPI NO
CİNSİ KULLANIM
AMACI
ADA PARSEL YÜZÖLÇÜM
(M2)
MUHAMMAL
BEDEL (TL.)
TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ SAATİ
AYLIK GEÇİCİ ve EK (%23)
1 631010724000 Şanlıurfa Haliliye Paşabağı 163.Sok 3.Kat No:8 Mesken Mesken 94 692 146,20 ₺1.250,00 3.450,00 ₺ 17.10.2019 09:30
2 631010721000 Şanlıurfa Haliliye Paşabağı 163.Sok 2.Kat No:5 Mesken Mesken 94 692 146,20 ₺1.262,00 3.483,12 ₺ 17.10.2019 09:35
3 631010005010 Şanlıurfa Haliliye Beykapısı Karamusa -------------- WC WC 151 22 40,00 ₺180,00 496,80 ₺ 17.10.2019 09:40
4 632010028015 Şanlıurfa Eyyübiye Kendirci Eyyüp Peyğamber 15 Dükkan Dükkan 99 5 18,00 ₺445,00 1.228,20 ₺ 17.10.2019 09:45
5 632100002001 Şanlıurfa Suruç Sarayaltı Santral - WC WC 49 6 40,00 ₺30,00 82,80 ₺ 17.10.2019 09:50
6 631100013001 Şanlıurfa Suruç Cumhuriyet Atatürk Bulvarı -------------- Dükkan Dükkan 67 2 14,00 ₺400,00 1.104,00 ₺ 17.10.2019 09:55
7 631100015001 Şanlıurfa Suruç Cumhuriyet Atatürk Bulvarı -------------- Dükkan Dükkan 67 4 13,00 ₺390,00 1.076,40 ₺ 17.10.2019 10:00
8 631100016001 Şanlıurfa Suruç Cumhuriyet Atatürk Bulvarı -------------- Dükkan Dükkan 67 5 14,00 ₺350,00 966,00 ₺ 17.10.2019 10:05
9 631100018001 Şanlıurfa Suruç Cumhuriyet Atatürk Bulvarı Dükkan Dükkan 67 7 14,00 ₺410,00 1.131,60 ₺ 17.10.2019 10:10
10 631030052000 Şanlıurfa Birecik Kurtuluş Yeşildağ -------------- Fıstıklık Ziraatçılık 329 48 1300,00 ₺15,00 41,40 ₺ 17.10.2019 10:15
11 631030043000 Şanlıurfa Birecik Kurtuluş -------------- -------------- Dükkan Dükkan 174 22 11,00 ₺200,00 552,00 ₺ 17.10.2019 10:20
12 631040006000 Şanlıurfa Bozova Kırmızıpınar Çatak Yolu -------------- Tarla Ziraatçılık - 83 1400,00 ₺20,00 55,20 ₺ 17.10.2019 10:25
13 632090008000 Şanlıurfa Siverek Haliliye -------------- -------------- WC WC 328 1 30,00 ₺70,00 193,20 ₺ 17.10.2019 10:30
14 632090010000 Şanlıurfa Siverek Hayriye -------------- -------------- WC WC 139 3 15,00 ₺10,00 27,60 ₺ 17.10.2019 10:35
15 631060014000 Şanlıurfa Halfeti Bulaklı -------------- -------------- Tarla Ziraatçılık --- 380 1450,00 ₺15,00 41,40 ₺ 17.10.2019 10:40
16 631110296002 Şanlıurfa Viranşehir Sarıbal -------------- -------------- Tarla Ziraatçılık 116 1(2 Özel ) 9694,00 ₺35,00 96,60 ₺ 17.10.2019 10:45
17 631110296003 Şanlıurfa Viranşehir Sarıbal -------------- -------------- Tarla Ziraatçılık 116 1(3 Özel ) 9694,00 ₺35,00 96,60 ₺ 17.10.2019 10:50
18 631110296005 Şanlıurfa Viranşehir Sarıbal -------------- -------------- Tarla Ziraatçılık 116 1(5 Özel )-964 18301,00 ₺60,00 165,60 ₺ 17.10.2019 10:55
19 631110309001 Şanlıurfa Viranşehir Sarıbal -------------- -------------- Tarla Ziraatçılık 117 1(1 Özel ) 10619,00 ₺35,00 96,60 ₺ 17.10.2019 11:00
20 631110309002 Şanlıurfa Viranşehir Sarıbal -------------- -------------- Tarla Ziraatçılık 117 1(2 Özel ) 20045,00 ₺70,00 193,20 ₺ 17.10.2019 11:05
21 631110390006 Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi -------------- -------------- Tarla Ziraatçılık 139 1(Krokide D ) 6836,41 ₺20,00 55,20 ₺ 17.10.2019 11:10
22 631110387001 Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi -------------- -------------- Tarla Ziraatçılık 150 5(Krokide B) 6908,39 ₺20,00 55,20 ₺ 17.10.2019 11:15
23 631110388002 Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi -------------- -------------- Tarla Ziraatçılık 150 8(Krokide C) 1410,00 ₺5,00 13,80 ₺ 17.10.2019 11:20
24 631110385012 Şanlıurfa Viranşehir Eyyüpnebi -------------- -------------- Tarla Ziraatçılık 136 1(Krokide H ) 17381,11 ₺50,00 138,00 ₺ 17.10.2019 11:25
25 631110396001 Şanlıurfa Viranşehir Taşönü -------------- -------------- Tarla Ziraatçılık 106 1 1874,04 ₺5,00 13,80 ₺ 17.10.2019 11:30
26 022010003001 Adıyaman Merkez Musalla Muhittin Arabi Camii 2 Dükkan Dükkan 509 1 (1 Özel) 25,00 ₺90,00 248,40 ₺ 17.10.2019 11:35
27 022010003002 Adıyaman Merkez Musalla Muhittin Arabi Camii 3 Dükkan Dükkan 509 1 (2 Özel) 25,00 ₺90,00 248,40 ₺ 17.10.2019 11:40
1- Yukarıda her türlü vasıfları yazılı Vakıf taşınmazlar hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden taşınmazlar 1 ve 2 sıradaki mesken vasıflı taşınmazlar 31.12.2020 -diğer gayrimenler 31.12.2019 ve tarihine kadar kiralanacaktır. Ancak ihalede ortaya çıkacak aylık kira bedeline Sözleşme bitim tarihinde itibaren İdarenin uygun görmesi halinde müteakip yıllar için, yıllık ortalama Devlet istatistik Ensütüsünce belirlenen 12 aylık Tüketici Fiyat Endeksleri oranından az olmamak suretiyle kira artışı yapılacaktır. Kira artışını kabul etmeyenlerin kira müddeti uzamamış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 75.maddesi gereğince tahliye edilecektir. 2886 sayılı yasanın 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ihale Komisyonunca yapılacaktır.
2- İhaleye iştirak etmek isteyen istekliler gerçek kişi; Nüfus Cüzdanı sureti, T.C. kimlik Numarası, ikametgah ilmühaberi, (Vekaleten iştirak edecekler için de vekaletmanenin aslı veya noter tasdikli sureti), İstekli vekaleten iştirak ediyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile müracaat etmesi gerekmektedir. Şirket olarak katılacaklar ise; Tasdikli ticaret yada sanayi odası sicil kaydı, ticaret sicil gazetesi, şirket ana sözleşmesi, yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslı veya noterden tasdikli suretleri, şirketin vergi numarası ile aylık gelirini gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir. Kooperatif, vakıf veya dernek olarak katılacaklar ise; yönetim kurulu kararı ve faaliyet belgesi, kooperatif veya dernek yetkilisinin resimli ikametgah ilmühaberi ve nüfus cüzdanı sureti ibraz edeceklerdir. Ortak müracaatçılar ise; noter tasdikli ortak girişim beyannamesi, tüm ortaklara ait adres beyanı, nüfus cüzdan sureti/ örneği, T.C. kimlik numarası ile aylık gelirini gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir. Aylık gelirini gösterir belgelerin onaylı olması gerekmektedir.Geçici ve ek teminatın Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünün T.C Vakıflar Bankası Şanlıurfa Şubesindeki TR160001 500158007277825070 nolu hesabına yatırıldığına dair makbuz veya geçici ve ek teminat tutarı kadar Banka geçici Teminat Mektubu ile birlikte ihale gün ve saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları şarttır. ihaleler ile ilgili her türlü şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. ihaleler ile ilgili her türlü ilan vs. giderlerinin tümü ihale üzerinde kalan istekliye aittir. idare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
3- İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde talipli sözleşme yapmaya yanaşmadığı takdirde ihaleye girerken yatırmış olduğu geçici ve ek teminat, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince İdare bütçesine irad kaydedilerek, talipli ihalelerden yasaklanacaktır. Noter, Sigorta,Gazete ilan Bedeli, Karar Pul bedeli ihale üzerinde kalan şahsa aittir.
4- Kiracı, elektrik ve su abonesini kendi üzerine alacak ve bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa yatıracaktır. Geçici ve ek teminat, abone alındıktan sonra iade edilecektir.
5- Kiralanan taşınmazlar kullanım amaçı dışında başka amacla kullanılmayacaktır.
6- İlana yazılmayan bilgiler şartnamede mevcut olup, istekliler şartnamenin bütün usul ve esaslarına uymak zorundadır. İhaleye giren şahıs bütün bu şartları peşinen kabul ve taahhüt etmiş sayılır. Posta ve Faks ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
7-Kiracı, İdaremizin izni olmadan kısmen veya tamamen başkasına kiralayamaz, kullanma hakkını veya sözleşmesini başkasına devir edemez, idare izni olmadan devir, Ortaklık ve iş değişikliği yapamaz.
8-Bu taşınmazların kira bedelleri her ayın 5. günü mesai saati sonuna kadar peşin olarak ödenir. Süresinde Ödenmeyen İdare alacaklarına 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 77. Maddesi gereğince 6183 Sayılı Amme alacaklarının tahsili usulü hakkındaki kanun hükümleri uygulanır.
9- Geçici ve Ek Teminatların geri ödemeleri, Katılımcıların Banka Hesap Numaralarına ihaleden sonra 15 gün içinde aktarılacaktır.(Banka Hesap (İban)numarası olmayanların ihaleden önce teminat yatırırken herhangi bir Bankadan hesap numarası açtırarak iban numarası ile birlikte gelmeleri gerekmektedir.)
10- İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir. Bu ilan kiralık yer talebi ile ilgili İdareye verilen dilekçelere duyuru mahiyetinde olup, ihaleye giren şahıs taşınmazı görerek ihaleye girmiş sayılır. İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR