TERME İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Samsun Terme'de 1.517 m² pirinç tarlası icradan satılıktır (çoklu satış)

TERME İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132201
Şehir : Samsun / Terme
Semt-Mahalle : BAZLAMAÇ MAH. / TERME
: 1517
Yayınlandığı Gazeteler

VİZYON 17.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/459 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
24,441 TL
Birinci Satış Günü
:
13.04.2020 11:00
İkinci Satış Günü
:
11.05.2020 11:00
Satış Yeri
:
TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KAT TERME -SAMSUN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
TERME İCRA DAİRESİ
2019/459
TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Tapu 'Da borçlu adına tam hisse olarak kayıtlı. Samsun İli Terme İlçesi Bazlamaç/Aşağımahalle Mah. Çaycuvaz mevkii 172 ada 268 nolu parsel, yüzölçümü 1.517,18 m², ana taşınmaz niteliği Pirinç Tarlası olan taşınmaz. keşif tarih itibari ile fiilen tarla niteliği ile kullanılmakta olduğu görülmüştür. toprak killi bünyede, profili derin, topoğrafya düzdür. terme ovası arazilerinden, taşınmazın bulunduğu mahalde devlet eliyle sulanan arazi bulunmamaktadır. Terme Cumhuriyet meydanına 6000 m mesafede, yılın her mevsimi ulaşım sorunu bulunmamaktadır.
Adresi : Bazlamaç/Aşağımahalle Mah. Çaycuvaz Mevkii Terme-Samsun Terme / SAMSUN
Yüzölçümü : 1.517,18 m2
Arsa Payı : --
İmar Durumu : Terme Belediye Başkanlığının cevabi yazısında plansız alan kullanımına isabet ettiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 24.441,76 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında hacizler mevcuttur.
1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KAT TERME -SAMSUN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu 'Da borçlu adına 1/3 hisseli, hissesine düşen metrekare 2.290,43 m²,Samsun İli Terme İlçesi Bazlamaç/Aşağımahalle Mah. Çaycuvaz mevkii 172 ada 295 nolu parsel,ana taşınmaz yüzölçümü 6.871, 29 m², ana taşınmaz niteliği Pirinç Tarlası olan taşınmaz.keşif tarih itibari ile fiilen tarla niteliği ile kullanılmakta olduğu görülmüştür.toprak killi bünyede, profili derin, topoğrafya düzdür. terme ovası arazilerinden, taşınmazın bulunduğu mahalde devlet eliyle sulanan arazi bulunmamaktadır. Terme Cumhuriyet meydanına 6000 m mesafede, yılın her mevsimi ulaşım sorunu bulunmamaktadır.
Adresi : Bazlamaç/Aşağımahalle Mah. Çaycuvaz Mevkii Terme-Samsun Terme / SAMSUN
Yüzölçümü ana taşınmaz , 6.871,29 m², satışa konu borçlu hissesine düşen 2.290,43 m²
Arsa Payı :
İmar Durumu Terme Belediye Başkanlığının cevabi yazısında plansız alan kullanımına isabet ettiği bildirilmiştir.
Kıymeti : 36.898,82 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında hacizler mevcuttur.
1. Satış Günü : 13/04/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 11/05/2020 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : TERME 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (TERME ADLİYESİ ) 1. KAT TERME -SAMSUN

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK'nun 127. Maddesi gereğince ; Tapudaki ilgililerin tapu müdürlüğünce bildirilen adreslerine satış ilanı tebliğine, Tapu müdürlüğünce adresi bildirilmeyen, tapuda kayıtlı adresi olmayan ilgililerin adres kayıt sistemindeki adreslerine satış ilanının tebliğine , adres kayıt sistemindeki adresleri bulunmayanlara bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmadan, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebliğ yerine geçmesine.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/459 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/02/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR